Nasdaq Combined Compos (COMPX.US)

Siste sluttkurs: 8 540.83 (+61.81), 15. nov 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Svak kjøp

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Stigende trend

Trendgulv ved 7743.62 (-9.3%).
Trendtak ved 8715.73 (+2.0%).
Annualisert stigningstakt 12%.

Nøytral volumbalanse

VolBal22: -7

Sterkt positivt momentum

RSI21: 73

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 15. nov 2019

Nasdaq Combined Composite Index viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 8150 poeng. Det kortsiktige momentumet i indeksen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Nasdaq Combined Composite Index. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak kjøp (Score: 43)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.83%2 018.82+0.73%
1 uke-14.752.74%1 868.53+0.77%
1 måned-7.447.29%1 845.44+5.13%
3 måneder-22.9114.47%1 773.65+9.86%

Flere analyser av Nasdaq Combined Composite Index

chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Kort sikt
Kort sikt: Svak kjøp
chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Svak kjøp
chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå