Nasdaq Combined Compos (COMPX.US)

Siste sluttkurs: 7 360.58 (-339.52), 1. apr 2020
Hold

Ekstrem risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 1. apr 2020

Nasdaq Combined Composite Index har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Indeksen tester støtten ved cirka 7300 poeng. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 7300 poeng vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er negativ og svekker indeksen på kort sikt. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: 19)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-1.11%0.00-4.41%
1 uke0.003.43%0.00-0.32%
1 måned-43.329.09%2 500.57-17.78%
3 måneder-44.6316.63%2 421.23-18.42%

Flere analyser av Nasdaq Combined Composite Index

chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Kort sikt
Kort sikt: Selg
chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå