OMX Helsinki (HEX.HEX)

Siste sluttkurs: 9 422.62 (-14.44), 5. des 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Svak kjøp

Ekstrem risiko

Likviditetsrisiko: EkstremVolatilitetsrisiko: Lav

Indicators 

Stigende trend brutt ned

Trendgulv ved 9486.82 (+0.7%).
Trendtak ved 10057.77 (+6.7%).
Annualisert stigningstakt 27%.

Sterkt positiv volumbalanse

VolBal22: 41

Negativt momentum

RSI21: 34

Rektangel

Kjøpssignal utløst 17. okt 2019.

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 5. des 2019

OMX Helsinki har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert notering over 9503 poeng vil igjen gi nye positive signaler til indeksen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 9520 poeng. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 9520 poeng ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker indeksen. Indeksen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak kjøp (Score: 30)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 day-0.68%41.25-0.15%
5 days92.482.29%18.96-1.09%
22 days40.645.68%4.31-2.94%
66 days13.7710.82%1.44+3.31%

Flere analyser av OMX Helsinki

chart OMX Helsinki (HEX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart OMX Helsinki (HEX) Kort sikt
Kort sikt: Selg
chart OMX Helsinki (HEX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Svak kjøp
chart OMX Helsinki (HEX) Lang sikt
Lang sikt: Kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK