OMX Stockholm PI (OMXSPI.ST)

Siste sluttkurs: 694.81 (-30.82), 24. feb 2020
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Kjøp

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Stigende trend brutt ned

Trendgulv ved 706.05 (+1.6%).
Trendtak ved 754.23 (+8.6%).
Annualisert stigningstakt 51%.

Positiv volumbalanse

VolBal22: 23

Nøytralt momentum

RSI21: 48

Rektangel

Kjøpssignal utløst 6. des 2019.

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 24. feb 2020

OMX Stockholm PI har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 626 poeng. Objektivet ved 682 poeng er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Indeksen har støtte ved cirka 626 poeng og motstand ved cirka 732 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 59)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.66%5 531.29-4.25%
1 uke-17.902.29%4 990.33-4.75%
1 måned22.516.05%4 102.59+0.23%
3 måneder3.3812.13%3 186.76+5.34%

Flere analyser av OMX Stockholm PI

chart OMX Stockholm PI (OMXSPI) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart OMX Stockholm PI (OMXSPI) Kort sikt
Kort sikt: Svak kjøp
chart OMX Stockholm PI (OMXSPI) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Kjøp
chart OMX Stockholm PI (OMXSPI) Lang sikt
Lang sikt: Kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK