Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
oseAMSC  Investtech and analysts  Long  
oseASETEK  Investtech and analysts  Long  
oseATEA  Investtech and analysts  Long  
oseDNO  Investtech and analysts  Long  
oseEPR  Investtech and analysts  Long  
oseEVRY  Investtech and analysts  Long  
oseHEX  Investtech and analysts  Long  
oseKOMP  Investtech and analysts  Long  
oseMING  Investtech and analysts  Long  
oseNEL  Investtech and analysts  Long  
oseNONG  Investtech and analysts  Long  
oseOTELLO  Investtech and analysts  Long  
osePCIB  Investtech and analysts  Long  
osePROTCT  Investtech and analysts  Long  
oseSBO  Investtech and analysts  Long  
oseSCHA  Investtech and analysts  Long  
oseSPU  Investtech and analysts  Long  
oseSSC  Investtech and analysts  Long  
oseSSO  Investtech and analysts  Long  
se_sseAMBEA  Investtech and analysts  Long  
se_sseANODB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBEIAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBILIA  Investtech and analysts  Long  
se_sseBUFAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBURE  Investtech and analysts  Long  
se_sseCATE  Investtech and analysts  Long  
se_sseCLASB  Investtech and analysts  Long  
se_sseELTEL  Investtech and analysts  Long  
se_sseGUNN  Investtech and analysts  Long  
se_sseKNOW  Investtech and analysts  Long  
se_sseLIAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseLIFCOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMYCR  Investtech and analysts  Long  
se_sseNEWAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseNOBINA  Investtech and analysts  Long  
se_sseORES  Investtech and analysts  Long  
se_sseSAGAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSCST  Investtech and analysts  Long  
se_sseSKISB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSRNKEB  Investtech and analysts  Long  
se_sseVITR  Investtech and analysts  Long  

Percentage held by Investtech and analysts of Investtech: Investtech.com AS 9.3%, Espen Grønstad 3.7%, Geir Linløkken 3.3% and Asbjørn Taugbøl 0.5%

Guidelines for investments made by Investtech and analysts of Investtech are described here.


Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK