Gratis prøve på analyser

Prøv Investtechs daglige oppdaterte analyser og anbefalinger til alle selskapene på børsen, top50, modellportefølje, grafer i flere tidsperspektiver mm.

Investtechs analyser er hovedsakelig generert av computere og er derfor objektive, samtidig som de er utfyllende for akkurat de selskapene du er interessert i. Analysetjenestene er tilgjengelig på Internett og du trenger derfor ikke å laste ned noen form for programvare på din PC.

Prøv analysene gratis i to uker!

Etter prøveperioden vil du som registrert bruker hos Investtech fortsatt ha tilgang til utvidede analyser oppdatert ukentlig.

Eksempel på analyser
Nedenfor er et eksempel på hva slags analyser Investtech tilbyr for alle selskaper og indekser på børsen hver dag.Prøv analysene gratis i to uker!

PS: Tilbudet gjelder ikke for tidligere registrerte brukere hos Investtech.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK