Nyhetsarkiv


 
Til nytt nyhetsarkiv her>>>
 Resultat modellporteføljer tredje kvartal 2021 (5. oktober 2021)
Investtechs modellporteføljer ga i tredje kvartal en gjennomsnittlig avkastning på linje med referanseindeks. 3 av Investtechs 6 modellporteføljer slo referanseindeksen i kvartalet.
  Les mer!      Nyhet: Faktordiagram (25. august 2021)
I dag lanseres Investtechs Faktordiagram! Faktordiagrammet samler aksjens egenskaper i en og samme modell, og er et bindeledd mellom grafene og andre viktige forhold.
  Les mer!      Investtech-forskning: Aksjene med størst oppside gjør det dårligst - signalstatistikk nordiske markeder 2008-2020 (16. august 2021)
Ifølge klassisk finansteori skal høyvolatile aksjer gi statistisk meravkastning ut fra høyere krav til risikopremie hos investorene i slike høyrisikoaksjer. Men vi har funnet resultater som viser at markedet har fungert helt motsatt av hva klassisk finansteori tilsier.
  Les mer!      Teknisk eller fundamental analyse? (30. juli 2021)
Investtechs forskningssjef Geir Linløkken ble torsdag intervjuet av Finansavisen om teknisk analyse, og bedt om kommentar til at enkelte er skeptiske til analyseformen.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer andre kvartal 2021 (9. juli 2021)
Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 3,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 2,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Sterk indikasjon på at Dagens case-anbefalinger gir Investtech-abonnenter verdi (25. juni 2021)
Masterstudent Katrine Rasmussen ved Norges arktiske universitet har analysert hele historikken på Dagens case fra 2000 til 2020 og konkludert med at anbefalingene har gitt en svært signifikant, pålitelig, risikojustert meravkastning.
  Les mer!      Investtech-forskning: Sterk volumutvikling er en god indikator for kortsiktige kursbevegelser (22. juni 2021)
Basert på over 60.000 observasjoner fra børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors konkluderer vi med at volumbalanse er en nyttig indikator innen teknisk analyse, men at man bør være varsom under spesielle markedsforhold.
  Les mer!      Investtech-forskning: Volumbalanse - signalstatistikk nordiske markeder 2008-2020 (22. juni 2021)
Investtechs Volumbalanse-indikator har fra tidligere forskning gitt indikasjoner på at den er nyttig også brukt alene, mens den under koronapandemien viste liten signalverdi, muligens grunnet svært spesielle markedsforhold. Vi har nå studert tidsperioden 2008-2020, som vi anser som representativ for aksjemarkedets oppførsel på lang sikt, og data fra de nordiske børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: RSI egner seg godt som momentumindikator (16. juni 2021)
Samlet indikerer resultatene at RSI egner seg godt som momentumindikator, og at investeringer basert på kjøpssignaler fra RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.
  Les mer!      Investtech-forskning: RSI - Relative Strength Index - signalstatistikk nordiske markeder 2008-2020 (16. juni 2021)
Bør man selge på overkjøpt RSI? Eller er RSI først og fremst en momentumindikator, slik at man bør kjøpe når RSI blir høy? Vi har sett på kursutvikling etter at RSI går til ekstremnivåer på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Oversikt kursformasjoner 2008 - 2020 (11. juni 2021)
Resultatene styrker Investtechs syn på kursformasjoner som viktige tekniske indikatorer. Mange av resultatene bekrefter langt på vei teorien, men i ett tilfelle har aksjene utviklet seg helt motsatt av hva etablert teori sier.
  Les mer!      Investtech-forskning: Kursformasjoner - signalstatistikk Norden 2008-20 (11. juni 2021)
Basert på Investtechs algoritmer for identifikasjon av kursformasjoner i aksjediagrammer, har vi sett hvor godt slike signaler historisk har slått til. Vi har sett på Norge, Sverige, Danmark og Finland hver for seg, og på Norden samlet, med data for årene 2008 til 2020. Samlet hadde vi 36.444 signaler.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Volumbalanse må kombineres med andre indikatorer (26. mai 2021)
Skulle man handlet utelukkende på volumbalansesignalene, ville mange investorer solgt aksjer omtrent på verst tenkelige tidspunkt under koronakrakket.
  Les mer!      Investtech-forskning: Volumbalanse - signalstatistikk nordiske markeder 2019 og 2020 (26. mai 2021)
Vi har sett på hvordan aksjer med signaler fra positiv og negativ volumbalanse utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året. Statistikken viser at volumutvikling alene i denne perioden var en lite pålitelig indikator.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Høy RSI var et godt kjøpssignal under koronapandemien (19. mai 2021)
Ny forskning fra Investtech viser at både aksjene med kjøpssignaler fra RSI og aksjene med salgssignaler fra RSI steg i den etterfølgende perioden under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Resultatene styrker vår oppfatning om at langsiktige investorer bør være investert i markedet hele tiden.
  Les mer!      Investtech-forskning: RSI - Relative Strength Index - signalstatistikk nordiske markeder 2019 og 2020 (19. mai 2021)
Vi har sett på hvordan aksjer med signaler fra Relative Strength Index-indikatoren, RSI, utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året. Både aksjene med kjøpssignaler og med salgssignaler steg i den etterfølgende perioden.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Formasjoner gav ikke signifikante signaler under koronapandemien (11. mai 2021)
Ny forskning fra Investtech viser at formasjoner i Investtechs kursdiagrammer ikke gav signifikante signaler under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Det var en kort, meget spesiell periode, og det ble utløst få signaler fra kursformasjoner.
  Les mer!      Investtech-forskning: Signalstatistikk kursformasjoner under koronapandemien, Norden 2019-2020. (11. mai 2021)
Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra formasjoner i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen under koronapandemien i 2020 og det foregående året. Det var en kort meget spesiell periode, og det ble utløst få signaler fra kursformasjoner. Resultatene er blandede og ikke signifikante.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Svak utvikling etter salgssignal fra trend (6. mai 2021)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med salgssignaler fra trender har fortsatt å gjøre det svakt, og de har gjort det dårligere enn den generelle børsutviklingen de neste tre månedene.
  Les mer!      Investtech-forskning: Meravkastning etter kjøpssignal fra trend (3. mai 2021)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med kjøpssignaler fra trender har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen de neste tre månedene. Brudd opp fra horisontal trend har gitt størst meravkastning.
  Les mer!      Investtech-forskning: Trender - signalstatistikk Norden 2008 - 2020 (3. mai 2021)
Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, og trendanalyser er mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Forskningsresultatene viser til dels høy statistisk signifikans. Kjøps- og salgssignaler fra trendanalyser anses som viktige tekniske signaler, og antas å kunne gi god input til mulige handelsstrategier med børsnoterte aksjer.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Trendsignaler under koronapandemien i 2020 (28. april 2021)
Vi har sett på hvordan trendsignalene slo til under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Tross svært spesielle markedsforhold og en relativt kort observasjonsperiode, synes statistikken overordnet å styrke våre sentrale funn fra tidligere.
  Les mer!      Investtech-forskning: Trender - signalstatistikk Norden 2019 og 2020 (28. april 2021)
Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, og trendanalyser er mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Kursoppgang etter innsidekjøp (21. april 2021)
Ny forskningsresultater fra Investtech viser at innsidekjøp både i Norge, Sverige og Danmark har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene.
  Les mer!      Investtech-forskning: Innsidehandel - signalstatistikk Skandinavia 2008 til 2020 (21. april 2021)
Direktører, styremedlemmer og andre innsidere i børsnoterte selskaper må rapportere når de kjøper og selger aksjer i egne selskaper. Vi har studert hva som har skjedd i etterkant av slike innsidekjøp og innsidesalg i norske, svenske og danske selskaper i perioden 2008 til 2020.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Resultat modellporteføljer første kvartal 2021 (13. april 2021)
Investtechs modellporteføljer steg i første kvartal gjennomsnittlig 0,5 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 0,9 prosentpoeng.
  Les mer!      Investtech-forskning: Gode kjøpssignaler når kursen ligger over støtte og mangler motstand (8. april 2021)
Ny forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand, har steget svært godt den kommende perioden. Tilsvarende har aksjer som ligger langt under motstand og ikke har støtte, relativt sett gjort det svakt den kommende perioden.
  Les mer!      Investtech-forskning: Brudd opp gjennom motstand/ned gjennom støtte gir verdifulle tekniske signaler (6. april 2021)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp gjennom motstand, har steget den kommende perioden. Aksjer som har brutt ned gjennom støtte, har fortsatt å gjøre det svakt. Resultatene styrker Investtechs syn på støtte og motstand som viktige tekniske indikatorer.
  Les mer!      Investtech-forskning: Svake signaler fra kurs nær støtte eller motstand (29. mars 2021)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har reagert ned og tester støtte (kjøpssignal), eller reagert opp og tester motstand (salgssignal), i store trekk har utviklet seg på linje med børsen i den etterfølgende perioden.
  Les mer!      Investtech-forskning: Støtte og motstand - signalstatistikk Norden 2008-2020 (29. mars 2021)
Støtte og motstand er blant de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse. Vi ser her på utviklingen etter signaler fra støtte og motstand i perioden 2008-2020 på de nordiske børsene.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Ikke kjøp på støtte! (18. mars 2021)
Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen under koronapandemien i 2019 og 2020.
  Les mer!      Investtech-forskning: Støtte og motstand - signalstatistikk Norden 2019 og 2020 (18. mars 2021)
Vi har sett på hvordan signaler fra støtte og mostand slo til under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Tross svært spesielle markedsforhold og en relativt kort observasjonsperiode, synes statistikken overordnet å styrke våre sentrale funn fra tidligere.
  Les mer! (Krever Professional-abonnement)      Investtech-forskning: Kursoppgang etter innsidekjøp (21. april 2021)
Ny forskningsresultater fra Investtech viser at innsidekjøp både i Norge, Sverige og Danmark har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer fjerde kvartal 2020 (8. januar 2021)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 1,2 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 6,6 prosentpoeng.
  Les mer!      Investtechs nyttårsraketter 2021 - resultater og anbefalinger videre (5. januar 2021)
Vi presenterte listene med Investtechs nyttårsraketter 2021 for Norge, Sverige og Danmark fredag 4. desember. Basert på statistiske nyttårseffekter vi har sett over mange år, anbefalte vi å kjøpe aksjene i løpet av en uke eller to og sitte på de til litt ut i januar. Vi gjør i denne artikkelen opp status, per sluttkurs 4. januar, og gir anbefaling på alle rakettene videre.
  Les mer!      Investtechs nyttårsraketter 2021 - status per 22. desember (22. desember 2020)
Vi presenterte listene med Investtechs nyttårsraketter 2021 for Norge, Sverige og Danmark fredag 4. desember. Her vises status per sluttkurs 21. desember. Vi anbefaler at man sitter på aksjene gjennom julen og litt ut i januar.
  Les mer!      Investtechs nyttårsraketter 2021 (4. desember 2020)
Her presenteres Investtechs nyttårsraketter 2021. Dette er aksjer som basert på statistiske kriterier skal gjøre det bra, og bedre enn børsen, fra cirka midten av desember til litt ut i januar.
  Les mer!      Aksjeskolen 2020 (22. oktober 2020)
VGTV-profilen Erik Follestad allierte seg med Investtechs forskningssjef Geir Linløkken gjennom E24s Aksjeskole. Episodene ble sluppet i forkant av og under Aksje-NM 2020, og både seeren og Follestad får gode strategitips.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer tredje kvartal 2020 (5. oktober 2020)
Investtechs modellporteføljer steg i tredje kvartal gjennomsnittlig 8,2 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljene i Tyskland og Nederland viste gode resultater, med meravkastning på henholdsvis 16,2 og 14,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Trendbibelen - Investtechs forskning på trender (23. september 2020)
Trendutvikling kan teoretisk forklares ut fra økonomisk vekst i bedriftene og psykologiske forhold blant investorene. Men hvor godt stemmer denne teorien med hvordan aksjemarkedene faktisk oppfører seg?   Les mer!      Investtech-forskning: Volumbalanse er en nyttig indikator ved investeringsbeslutninger (15. september 2020)
Analyse av handelsvolum anses av mange som et viktig element i teknisk aksjeanalyse. Volum får imidlertid ofte mindre oppmerksomhet enn elementer som trender og kursformasjoner. Ny forskning fra Investtech viser at aksjer med kjøpssignal fra volumbalanse har hatt en annualisert meravkastning på 3,1 prosentpoeng.   Les mer!      Ny indikator i Trendsignaler (11. september 2020)
Vi har lagt til sortering på en ny indikator i Trendsignaler: signaler fra horisontal trend. En ny forskningsrapport viser at brudd opp fra horisontal trend er et kjøpssignal.
  Les mer!      Investtech-forskning: Brudd ned fra horisontal trend er et salgssignal (8. september 2020)
Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt ned fra horisontale trender på mellomlang sikt, i gjennomsitt har falt 1,0 prosent i løpet av de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjer med brudd ned 3,0 prosentpoeng dårligere.
  Les mer!      Investtech-forskning: Sterk meravkastning etter brudd opp fra horisontal trend (8. september 2020)
Brudd opp på en horisontal trend signaliserer et positivt skift i investorpsykologien og er et kjøpssignal. Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp fra horisontale trender på mellomlang sikt, i gjennomsnitt har steget 7,8 prosent i løpet av de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjer med brudd opp 4,4 prosentpoeng bedre.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer andre kvartal 2020 (6. juli 2020)
Aksjemarkedet var sterkt påvirket av koronakrisen også i andre kvartal, og Investtechs modellporteføljer ga en gjennomsnittlig avkastning på linje med referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeks med 4,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Aksjer og risiko. Del 4: Ta litt risiko og ha det gøy! (23. juni 2020)
Aksjer og børs er gøy! Og for noen er risikable investeringer en spenningsdimensjon som kan være verdt mer enn kroner. Tåler man litt risiko, som de fleste i aksjemarkedet gjør, kan man absolutt vurdere å putte en liten del av porteføljen i noen spenstige aksjer.
  Les mer!      Aksjer og risiko. Del 3: Langsiktighet (22. juni 2020)
Er man på børsen i noen få måneder, er sannsynligheten stor for at man opplever kursnedgang eller er uheldig med aksjene man velger. En slik risiko vil reduseres betydelig over tid.
  Les mer!      Aksjer og risiko. Del 2: Diversifisering og porteføljer (19. juni 2020)
En portefølje med fem til ti aksjer, omtrent likt vektet, gir betydelig risikoreduksjon i forhold til å sitte i bare en eller to aksjer.
  Les mer!      Aksjer og risiko. Del 1: Forskjellige aksjer har forskjellig risiko (18. juni 2020)
På Investtechs sider angis risikoklasse for hver børsnoterte aksje. Det kan være gøy å satse litt i en spennende aksje med stort potensial. Utfordringen er at slike aksjer lett kommer i gruppen med Ekstrem eller Høy risiko.
  Les mer!      Faresignal om overdreven optimisme (9. juni 2020)
Oslo Børs har steget 35 prosent siden bunnen i mars. Har markedet gått for mye og er investorene mer optimistiske enn det er grunnlag for? Vi gir en analyse av dagens situasjon basert på investorpsykologi, og ser på hva statistikken fra lignende tilfeller sier.
  Les mer!      Investtech-forskning: Såkalte lottoaksjer har statistisk gitt dårlig avkastning (29. mai 2020)
Aksjer som svinger mye, og der oppsidepotensialet er stort, kan gi eventyrlig avkastning om man lykkes. Vil du kunne doble pengene dine på en uke eller måned, er det slike aksjer du må handle. Investtech-forskning viser imidlertid at disse aksjene i gjennomsnitt har utviklet seg svært dårlig. Se her hva Investtech-forskning sier om statistisk utvikling for lottoaksjer.
  Les mer!      Den aller vanligste feilen småsparere gjør: selger vinneraksjer for tidlig (19. mai 2020)
Historisk har det vært lønnsomt å sitte lenge på vinneraksjene. Den aller vanligste feilen småsparere gjør, er å selge vinneraksjer for tidlig.
  Les mer!      Den nest vanligste feilen småsparere gjør: kjøper taperaksjer (11. mai 2020)
Forskningssjef Geir Linløkken har sett på den nest vanligste feilen småsparere gjør og hva Investtechs forskning viser om nettopp det - å kjøpe taperaksjer.
  Les mer!      Nye innsidefunksjoner i Hjelp og Aksjeutvelgelse (6. mai 2020)
Ifølge Investtech-forskning har aksjer der meldepliktige innsidere har kjøpt, gjort det klart bedre enn andre aksjer i den etterfølgende perioden. Sortering på innsidescore er nå inkludert i verktøyet Aksjeutvelgelse.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer første kvartal 2020 (2. april 2020)
Aksjemarkedet var svakt i første kvartal, sterkt påvirket av koronakrisen. Alle Investtechs modellporteføljer var ned, med en gjennomsnittlig avkastning på linje med referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeks med 0,4 prosentpoeng.
  Les mer!      Er vi nær en langsiktig bunn i Norge, Sverige og Danmark? Statistikk og anbefaling (19. mars 2020)
Har man en langsiktig horisont, anbefaler vi nå å kjøpe aksjer, da børsen historisk har steget bra på ett til to års sikt etter slike fall. Er man kortsiktig, og avhengig av å bevare kapitalen, kan det være riktig å selge nå, da det indikeres store svingninger, både opp og ned, på daglig og ukentlig sikt.
  Les mer!      Panikk i markedet - statistikk for Norge, Sverige og Danmark (17. mars 2020)
Børsene i Norge, Sverige og Danmark er ned henholdsvis 33, 32 og 26 prosent siden toppen tidligere i år. Hva har skjedd i lignende situasjoner tidligere, og hvor står børsen ett og to år fram i tid?
  Les mer!      Investtech-forskning: Aksjer med brudd ned fra stigende trend fortsetter å stige (11. mars 2020)
Oslo Børs har vært svært turbulent de siste dagene. Investtechs hausseindekser, som måler graden av optimisme og pessimisme i markedet, er nær ved å utløse signaler. Tilsier statistikk at markedet skal videre ned, eller er det nå man bør kjøpe?
  Les mer!      Hausseindekser indikerer krisestemning - bør man nå kjøpe eller selge svenske, danske og norske aksjer? (10. mars 2020)
Børsene i Sverige, Danmark og Norge har vært svært turbulente de siste dagene. Investtechs hausseindekser, som måler graden av optimisme og pessimisme i markedet, er tirsdag 10. mars nær ved å utløse signaler. Tilsier teori og statistikk at markedet skal videre ned, eller er det nå man bør kjøpe?
  Les mer!      Hausseindeks nær kritisk lavt nivå (9. mars 2020)
Oslo Børs har vært svært turbulent de siste dagene. Investtechs hausseindekser, som måler graden av optimisme og pessimisme i markedet, er nær ved å utløse signaler. Tilsier statistikk at markedet skal videre ned, eller er det nå man bør kjøpe?
  Les mer!      Investtech-forskning: Meravkastning etter brudd opp fra stigende trend (12. februar 2020)
Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som bryter opp fra stigende trender på mellomlang sikt, har steget gjennomsnittlig 5,9 prosent i løpet av tre måneder. Forskningsresultatene bekrefter i stor grad teknisk analyse-teori, som sier at brudd opp fra stigende trender gir økt stigningstakt.
  Les mer!      Investtech-forskning: Aksjer i stigende trend har gitt god meravkastning (31. januar 2020)
Nye forskningsresultater viser at aksjer i stigende trender på mellomlang sikt steg gjennomsnittlig 4,9 prosent i løpet av tre måneder i perioden 1996 til 2018.
  Les mer!      Nytt screeningverktøy - Kvartalsrapportering (9. januar 2020)
I dag har vi lansert et nytt screeningverktøy der man nå kan velge resultatanalyser, sesongvariasjoner eller nøkkeltall i verktøyet Aksjeutvelgelse.
  Les mer!      Investtech-forskning: Kursformasjoner - oversiktsartikkel (8. januar 2020)
Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra formasjoner i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen over en periode på 23 år, fra 1996 til 2018. Mange av resultatene bekrefter langt på vei teorien, men i ett tilfelle har aksjene utviklet seg helt motsatt av hva etablert teori sier.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer fjerde kvartal 2019 (3. januar 2020)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 3,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeks med 8,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Resultater nyttårsraketter 2020: Nyttårsrakettene har steget 12 prosent - ta gevinst nå (3. januar 2020)
Nyttårsrakettene har steget 12 prosent fra 10. desember til 2. januar. Mange av rakettene har mer å gå på, men vi anbefaler likevel at man tar gevinst i noen av dem nå.
  Les mer!      Investtech-forskning: Salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner har liten signalkraft (11. desember 2019)
Nye forskningsresultater fra Investtech indikerer at salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner har liten signalkraft og kan overses i analysesammenheng.
  Les mer!      Investtech-forskning: Kjøpssignaler fra kortsiktige dobbel bunn-formasjoner går mot etablert teknisk analyse-teori (11. desember 2019)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at kjøpssignaler fra kortsiktige dobbel bunn-formasjoner statistisk går mot etablert teknisk analyse-teori, og faktisk har vært gode salgssignaler.
  Les mer!      Investtechs nyttårsraketter 2020 (4. desember 2019)
Basert på statistikk over aksjer med lignende forhold tidligere år, vil man kunne gjøre gode kjøp i disse i perioden fram til cirka 20. desember for å få en fin oppgang fram til ca. 10. januar.
  Les mer!      Investtech-forskning: Salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner har varierende prediksjonskraft (12. november 2019)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner synes ubetydelige på kort sikt, mens de gir en viss mindreavkastning på lang sikt. På mellomlang sikt har de gitt en annualisert mindreavkastning på 9,8 prosentpoeng i perioden 1996-2018.
  Les mer!      Investtech-forskning: Meravkastning etter kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner (12. november 2019)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at annualisert meravkastning etter kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner på mellomlang sikt var 13,7 prosentpoeng i perioden 1996-2018.
  Les mer!      Investtech-forskning: Sterk meravkastning etter kjøpssignaler fra rektangelformasjoner (15. oktober 2019)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med kjøpssignaler fra rektangelformasjoner på de nordiske børsene statistisk har gitt sterk meravkastning.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer tredje kvartal 2019 (1. oktober 2019)
Investtechs modellporteføljer steg i tredje kvartal gjennomsnittlig 2,0 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeks med 1,9 prosentpoeng.
  Les mer!      Investtech-forskning: Støtte og motstand - oversiktsartikkel (30. september 2019)
Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen over en periode på 23 år, fra 1996 til 2018. På noen områder samsvarer funnene våre med teorien, mens andre funn indikerer at teorien er svak eller til og med gal.
  Les mer!      Ny forskning på støtte og motstand: Brudd opp gjennom motstand er et kjøpssignal (27. september 2019)
Aksjer som har brutt opp gjennom motstand, har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om hvorvidt aksjen skal kjøpes. Om man overvåker en aksje med tanke på kjøp, vil tiden etter brudd opp gjennom motstand være et statistisk gunstig kjøpstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.
  Les mer!      Ny forskning på støtte og motstand: Forskningsresultater sår tvil om kjøpssignaler (23. september 2019)
Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har reagert ned og tester støtte, i store trekk har utviklet seg på linje med børsen i den etterfølgende perioden. Slike signaler gir lite informasjon om kommende kursutvikling, og kan uten vesentlig tap utelates fra en teknisk analyse av en aksje. Resultatene sår tvil om et viktig element i klassisk teknisk analyse-teori.
  Les mer!      Endringer i algoritmene for støtte og motstand (20. september 2019)
Investtech-forskningen rundt støtte og motstand høsten 2019 har avdekket viktige funn. På noen områder samsvarer forskningsresultatene med teknisk analyse-teori, mens andre resultater indikerer at teorien er svak eller til og med gal. Vi har funnet det riktig å forandre på algoritmene som brukes i Investtechs automatiske tekniske analyser.
  Les mer!      Ny forskning på støtte og motstand: Kjøpssignal når aksjen ligger over støtte og ikke har motstand (20. september 2019)
Aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand, har steget svært godt den kommende perioden. Tross at dette teoretisk ofte ses på som en nøytral situasjon, viser forskningsresultatene at det statistisk er svært gode kjøpssignaler.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer andre kvartal 2019 (3. juli 2019)
Investtechs modellporteføljer ga i andre kvartal en gjennomsnittlig avkastning på linje med referanseindeks. Porteføljen for Nederland gjorde det imidlertid bedre enn gjennomsnittet og slo indeksen med 5,1 prosentpoeng.
  Les mer!      Ny forskning: Trendsignaler enda bedre enn teorien tilsier (2. mai 2019)
Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Teknisk analyse-teori sier at når kursen ligger nær motstanden ved taket i trendkanalen, er nedsiden til gulvet i kanalen stor, og aksjen kan da få en nedgang på kort sikt. En ny forskningsrapport fra Investtech basert på 23 år med data fra de nordiske markedene viser imidlertid at det har gitt økt meravkastning desto høyere i trendkanalen aksjen lå.
  Les mer!      Ny forskningsrapport: Volumbalanse i det indiske markedet (2. mai 2019)
Aksjer med høy volumbalanse har fortsatt å stige framover, og aksjer med lav volumbalanse har gitt klar mindreavkastning sammenlignet med referanseindeks. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 12 år med data fra National Stock Exchange i India.
  Les mer!      Ny forskningsrapport: Innsidehandler som indikator for videre kursutvikling i aksjen (26. april 2019)
Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. En ny forskningsrapport viser at innsidekjøp både i Norge og Sverige har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene. I Norge var oppgangen 3,5 prosent og i Sverige 4,3 prosent.
  Les mer!      Ny forskningsrapport: Rektangelformasjoner i det indiske markedet (23. april 2019)
På børsen National Stock Exchange i India har aksjer med kjøpssignal fra rektangelformasjoner i gjennomsnitt etter tre måneder steget 4,9 %, mens aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner har falt 0,5 %. Forskningsrapporten er basert på 12 år med data fra National Stock Exchange i India.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer første kvartal 2019 (2. april 2019)
Investtechs modellporteføljer ga i første kvartal en gjennomsnittlig avkastning på linje med referanseindeks.
  Les mer!      Global stocks: Find good investment ideas with the strategy behind Investtech’s Model Portfolios (20 March 2019)
Investtech has been publishing technical analysis for over 21 years now and over the years has created a system that works on its own. We have created algorithms that go through every stock that we publish analysis for and automatically plots trend channels, volume balance, price formations, support and resistance and the momentum indicator RSI on the price chart.
  Les mer!      Global stocks: Four buys based on our Top 50 list (14 March 2019)
In this analysis we explain positioning of the stock price with respect to trend channel and other parameters for two American and two Danish stocks.
  Les mer!      Spennende sektor, men laber interesse (12. mars 2019)
Et av de store vekstområdene det siste tiåret er bioteknologi. Sektoren har hatt noen blaff på Oslo Børs, men det siste året har det vært laber interesse og fallende kurser.
  Les mer!      

Ny forskningsrapport: Aksjer i stigende trend har gitt meravkastning i Norden (8. mars 2019)
Det er ensartede resultater i de fire markedene. I alle markedene ser vi at aksjer i stigende trender stiger mer enn referanseindeksen, og at aksjer i fallende trender gjør det dårligere enn referanseindeksen.
  Les mer!      Global stocks: Two buy and one sell among US consumer packaged goods (6 March 2019)
In the consumer packaged goods (CPG) space, we choose to write about three well known brands that have been in the market for a very long time now and are tough competitors, or you can say the one's loss is the other's gain.
  Les mer!      Microsoft takes over Apple as largest share in Oil Fund (27 February 2019)
The Government Pension Fund Global of Norway, also known as the Oil Fund, came out with its numbers today. It is the world’s largest sovereign wealth fund.
  Les mer!      Global stocks: Going international today with three European stocks (20 February 2019)
Analyst Kiran Shroff looks at three European stocks today, from Sweden, Danmark and the Netherlands.
#FINGB #HEIA #RBREW
  Les mer!      Ny forskningsrapport: RSI er en god momentumindikator - også på det indiske markedet (19. februar 2019)
Kjøpssignal fra RSI-momentum har gitt en annualisert meravkastning på 9 prosentpoeng i det indiske markedet. I Norden gav tilsvarende signaler annualisert meravkastning på 9,1 prosentpoeng.
  Les mer!      Global stocks: Trading opportunities, two buy and a potential sell (13 February 2019)
We ran through the US stocks using our Stock selection tool, which can sort stocks based on parameters like liquidity, volatility, trend, momentum and volume, etc., and found three trading opportunities for you.
  Les mer!      Ny forskningsrapport: Stigende trender har gitt god meravkastning (8. februar 2019)
En ny forskningsrapport fra Investtech viser at kjøpssignal fra stigende trend har gitt en meravkastning på 2,2 prosentpoeng de første tre månedene etter signalet ble utløst.
  Les mer!      Global stocks: Optimism rules, three solid buy candidates (6 February 2019)
Since their bottom in late December, many global indices have recovered by 8 to 16 per cent on closing basis. S&P 500 gained around 16 % and FTSE 100 and Oslo Stock Exchange are up by 8 per cent, to name a few.
  Les mer!      Ny forskningsrapport: RSI er en god momentumindikator (1. februar 2019)
En ny forskningsrapport fra Investtech viser at kjøpssignal fra RSI-momentum har gitt en annualisert meravkastning på 14,4 prosentpoeng i Norge.
  Les mer!      Disse aksjene kan gi sterke signaler (18. januar 2019)
Hovedindeksen har reagert bra opp etter det kraftige fallet i fjor høst. Nå råder en vent-og-se-holdning, med få klare signaler om videre retning. Flere aksjer har imidlertid kursmønstre som signaliserer at sterke kjøpssignaler eller salgssignaler snart blir utløst.
  Les mer!      Aksjer med tekniske salgssignaler (15. januar 2019)
Våre algoritmer som kombinerer teknisk analyse på kort, mellomlang og lang sikt med innsidehandler, har nå 73 aksjer på kjøp, 75 på salg og 95 på hold. Fordelingen er altså veldig jevn.
  Les mer!      Resultater nyttårsraketter 2019 (4. januar 2019)
Fem av aksjene har steget, mens fire har falt. Dette er omtrent som forventet, da aksjene har svært høy risiko.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer fjerde kvartal 2018 (3. januar 2019)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 3,0 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljene i Norge og Danmark gjorde det bra, mens porteføljen i Sverige gjorde det dårlig.
  Les mer!      God børsjul! (21. desember 2018)
Forskningssjef Geir Linløkken vil så gjerne avslutte året med noen oppløftende ord og aksjeanbefalinger. Ser vi litt dypere på ting, er det ikke så helsvart som man kan få inntrykk av.
  Les mer!      Ny forskningsrapport: Kjøp og hold er best (21. desember 2018)
Er det slik at aksjer bør selges etter oppgang, for så å kjøpes tilbake igjen når de har falt og er billige? Vi har sett nærmere på hvordan en slik strategi virker.
  Les mer!      Global stocks: Energy stocks look strong in the medium term (12 December 2018)
The US markets have been in a somewhat sideways to downward trend in the past few weeks. But one sector that is enjoying a good time is utilities stocks. Many of them are near multi-year high.
  Les mer!      Investtechs nyttårsraketter 2019 (7. desember 2018)
Aksjer som har falt mye, har tradisjonelt utgjort hovedtyngden av aksjer i en portefølje av nyttårsraketter. Tanken er at aksjer som har gjort det svakt fram til begynnelsen av desember, ofte får seg en ekstra knekk fram mot jul. Vær oppmerksom på at risikoen i aksjene er svært høy.
  Les mer!      Global stocks: 1 Buy and 2 Sell Signals (5 December 2018)
Today we have analysed three US stocks that are world renowned companies and belong to different sectors: one sports brand, another in consumer packaged goods and one in aviation.
  Les mer!      Global stocks: Buy signals in three European stocks (28 November 2018)
Analyst Kiran Shroff looks at three stocks from three different European markets; Germany, the Netherlands and Finland.
  Les mer!      Global stocks: FANG stocks - could they fall a further 10-20 per cent? (21 November 2018)
Big stocks that have majorly underperformed the markets in the last couple of months are FANG stocks. The question is what may happen to their stock prices in the coming time.
  Les mer!      Statistikk tradingidéer Norge, Sverige og Danmark 2002-2018 (16. november 2018)
For 16 år siden publiserte Investtech tradingidéer for Norge for første gang. For Sverige startet vi tjenesten i 2007 og for Danmark i 2015. Hver uke siden har vi gitt nye tradingidéer til våre kunder. Vi har beregnet statistikk for hvordan aksjene har utviklet seg i ukene og månedene etter anbefalingene fra Investtech.
  Les mer!      Global stocks: Defensive stocks - 2 buy and 1 sell (14 November 2018)
Analyst Kiran Shroff looks at a couple of stocks that are considered defensives, as traders and investors use them as a hedge to safeguard their portfolios from major downside.
  Les mer!      Global stocks: 2 buy and 1 sell, LSE listed stocks this week (8 November 2018)
This week we filter for liquidity, volatility and technical score, and find stocks that could turn out to be good bets in the coming weeks and months.
  Les mer!      Global stocks: Market sentiment - What are investors thinking? (31 October 2018)
Today we are taking a quick view at the broader US market indices US500 (S&P500), NASDAQ-100 index (NASDAQ Composite Index) and the Hausse index.
  Les mer!      Global stocks: Three stocks with great upside potential (24 October 2018)
US markets had a slightly rough day yesterday, with DJIA, S&P500 and Nasdaq all down between the range of 0.4 and 0.55 per cent. On the other hand, a few stocks are holding on with a strong grip and would not let go, while some are gearing up to rise.
  Les mer!      Global stocks: Short-term trading possibilities (17 October 2018)
As the market goes up and down, we found some short term trading opportunities. We have selected stocks that have a volatility percentage of close to 11 or lower and liquidity of over 200 million dollars on a monthly basis.
  Les mer!      Oslo Børs ned 3,6% på to dager. Hva sier statistikken? (12. oktober 2018)
Indikerer dette et videre fall, eller vil vi nå få en reaksjon opp? Vi har laget statistikk på hva som har skjedd i dagene og månedene etter lignende fall siden 1983.
  Les mer!      Global stocks: Three negative stocks based on our automatic scoring system (10 October 2018)
Analyst Kiran Shroff looks at three liquid stocks that overall score negative by Investtech's algorithms on all time frames. We make sure to choose ones that are liquid enough for anyone to trade.
  Les mer!      Global stocks: 2 buy and 1 watch, rectangle formations on the go (3 October 2018)
Analyst Kiran Shroff looks at three stocks with signals from Rectangle formations.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer tredje kvartal 2018 (3. oktober 2018)
Investtechs modellporteføljer steg i tredje kvartal gjennomsnittlig 1,3 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge hadde porteføljen en meravkastning på 3,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Global stocks: All-time highs and lows (26 September 2018)
Many world indices are at or closer to their multi-year highs. However, some stocks follow the market and some go against it. We go a little diverse country-wise and sector-wise as we go through international stocks this week.
  Les mer!      Global stocks: Commodities this week - Brent Crude, Gold and Silver (19 September 2018)
Commodities prices for Brent Crude, also known as black gold, Gold and the most widely used industrial metal Silver are based on a wide range of factors. What do the charts say about commodities? Let us have a look.
  Les mer!      Dagens case 2000-2018. Resultater. (18. september 2018)
Investtech har publisert dagens case til våre abonnenter siden år 2000. Hver dag i 18 år har vi i Norge og Sverige plukket ut en aksje med konkret anbefaling om å kjøpe eller selge. Vi ser på hvordan anbefalingene har gått.
  Les mer!      Kjøp SAS, hold NAS (14. september 2018)
SAS-aksjen har sterke kvantitative forhold som tilsier en videre oppgang. Vi dykker ned i statistikken og forklarer hvorfor Investtech har en kjøpsanbefaling på SAS og forventer videre oppgang de kommende en til seks ukene.
  Les mer!      Global stocks: 3 buying opportunities (13 September 2018)
Share prices are a broader picture of investor sentiment and demand-supply, and a direct representation of what is happening inside a company or an instrument. Whether it is a bite of an APPLE, a news coverage by the service provider Thomson Reuters or the Fortune 500 listed Johnson & Johnson, everything is reflected in their share prices.
  Les mer!      Høsten på Oslo Børs (11. september 2018)
Historisk har høsten vært en tøff tid for investorene på Oslo Børs. Vi ser på Hovedindeksen og tre aksjer der de tekniske signalene indikerer svakhet på kort sikt, samtidig som de langsiktige signalene er positive.
  Les mer!      Global stocks: 3 buying opportunities (4 September 2018)
S&P 500, NASDAQ and OMXSPI.ST, to name a few, are some of the indices across the globe that are around their all time highs. The driving force is certainly confidence among investors and hope to earn a little extra.
  Les mer!      Hvor går gull- og sølvprisene? (28. august 2018)
Investtech analyserer en rekke råvarer og gir konkrete kjøps- og salganbefalinger hver dag. I dag har vi sett nærmere på sølv og gull på lang sikt.
  Les mer!      Global stocks: 3 buys and 1 sell (29 August 2018)
This week we have chosen to write about four well known liquid stocks from three different markets around the globe.
  Les mer!      Global stocks: Three stocks from three different markets (22 August 2018)
This week we have chosen to write about three well known stocks from three different markets around the globe.
  Les mer!      Global stocks: Four interesting stocks listed on global exchanges (15 August 2018)
We have analysed four international stocks, including one Indian stock to mark India's Independence Day today. These companies are leaders in their own fields and very popular worldwide.
  Les mer!      Slik bruker du Aksjeutvelgelse (15. august 2018)
Vi har lagt til svært kraftige funksjoner i tjenesten Aksjeutvelgelse. Her forklarer vi hvordan du kan få mest mulig nytte av tjenesten.
  Les mer!      Frykten råder i disse tre konsumaksjene: XXL, HMB, PNDORA (9. august 2018)
Mange av de tradisjonelle konsumselskapene har fått hard medfart på børsen, sist med stygge fall for den norske sportskjeden XXL og den danske smykkekjeden Pandora. Den amerikanske kjempen Amazon, som hovedsakelig selger via Internett, opplever imidlertid sterk vekst.
  Les mer!      Global stocks: 3 solid buy (8 August 2018)
We have analysed three American stocks that are popular and very liquid. All three of them are buy recommendation.
  Les mer!      Investtech om handelsstrategi og porteføljekonstruksjon i Pengepodden (26. juli 2018)
Forsknings- og analysesjef Geir Linløkken prater med Anders Skar om handelsstrategi og porteføljekonstruksjon i Pengepodden hos Nordnet. Hør om strategien bak Investtech Invest, modellporteføljen og hold-deg-unna-porteføljen
  Hør Podcast!      Investtech om innsidehandler i Pengepodden (19. juli 2018)
Daglig leder Christian Harto prater med Anders Skar om Innsidehandler i Pengepodden hos Nordnet. Hør også om Investtechs analysemetode, fundamentale nøkkeltall og kombinasjonen med teknisk analyse.
  Hør Podcast!      Resultat modellporteføljer andre kvartal 2018 (5. juli 2018)
Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 5,4 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljen i Danmark viste gode resultater, med meravkastning på 25,1 prosentpoeng.
  Les mer!      Forskningsresultater: Sterkt negativt momentum (27. juni 2018)
RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt. Investorene har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjene sine.
  Les mer!      Forskningsresultater: Sterkt positivt momentum (22. juni 2018)
RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjer.
  Les mer!      Nytt stock-picking-verktøy! (19. juni 2018)
Med verktøyet Aksjeutvelgelse kan du finne selskapene som er både teknisk positive og fundamentalt billige. Her indikerer kursdiagrammene at optimismen er økende, samtidig som regnskapstallene indikerer at selskapene er billige. Sett kriterier på forholdene du ønsker og få sorterte lister over selskapene.
  Les mer!       Prøv selv her!      Forskningsresultater: Negativ volumbalanse (13. juni 2018)
Negativ volumbalanse er et svakhetstegn. Det viser at aksjen faller på høyt volum, mens den reagerer opp på lavt volum. Det forsterker salgssignaler og fallende trender, mens det svekker kjøpssignaler.
  Les mer!      Forskningsresultater: Positiv volumbalanse (6. juni 2018)
Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Positiv volumbalanse styrker dermed kjøpssignaler og stigende trender, mens det svekker salgssignaler.
  Les mer!      Forskningsresultater: Salgssignal fra hode-og-skuldre-formasjon (25. mai 2018)
Salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Investtechs forskning viser imidlertid at prediksjonskraften til slike salgssignaler er avhengig av tidsperspektivet.
  Les mer!      Forskningsresultater: Kjøpssignal fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjon (2. mai 2018)
Kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse.
  Les mer!      Forskningsresultater: Salgssignal fra dobbel-topp-formasjon (25. april 2018)
En dobbel-topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Teknisk analyseteori sier at salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend.
  Les mer!      Forskningsresultater: Signalstatistikk (23. april 2018)
Her finner du oversikt over Investtechs forskningsresultater for kjøps- og salgssignaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Klikk på bildene for å se forskningsvideoen med mer informasjon for hvert kjøps- eller salgssignal.
  Les mer!      Forskningsresultater: Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon (19. april 2018)
Investtechs forskning viser at prediksjonskraften til kjøpssignaler fra dobbel-bunn-formasjoner er avhengig av tidsperspektivet. Kjøpssignaler fra dobbel-bunn-formasjoner har gitt 17,1 prosentpoeng annualisert meravkastning på lang sikt, men 9,3 prosentpoeng annualisert mindreavkastning på kort sikt.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer første kvartal 2018 (16. april 2018)
Investtechs modellporteføljer falt i første kvartal gjennomsnittlig 1,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 3,9 prosentpoeng.
  Les mer!      Forskningsresultater: Salgssignal fra rektangelformasjon (11. april 2018)
Investtechs forskning viser at aksjer som har gitt salgssignal fra rektangelformasjon, har gitt en annualisert mindreavkastning på 6,1 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Anbefaling på de ni største aksjene på Oslo Børs (6. april 2018)
Investorene på Oslo Børs synes usikre og Hovedindeksen viser en konsolideringsformasjon. Vi har analysert de ni største selskapene. Tre av de får en ren kjøpsanbefaling, mens én får en ren salgsanbefaling.
  Les mer!      Forskningsresultater: Kjøpssignal fra rektangelformasjon (4. april 2018)
Investtechs forskning viser at aksjer som har gitt kjøpssignal fra rektangelformasjon, har gitt en annualisert meravkastning på 8,9 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Forskningsresultater: Sidelengs trend brutt ned (21. mars 2018)
Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt ned fra en sidelengs trendkanal, har gitt en annualisert mindreavkastning på 16,4 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Forskningsresultater: Sidelengs trend brutt opp (14. mars 2018)
Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt opp fra horisontale trendkanaler, har gitt en annualisert meravkastning på 17,9 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Selg Bitcoin nå (1. februar 2018)
Euforien i kryptomarkedet har på mindre enn en måned snudd til sterk redsel og pessimisme.
  Les mer!      Investtech lanserer kryptoanalyser (18. januar 2018)
Den samlede verdien av verdens kryptovalutaer var onsdag morgen cirka 4000 milliarder kroner i følge coinmarketcap.com. Kryptomarkedet har dermed blitt for stort til å ignoreres.
  Les mer!      Resultater nyttårsraketter 2018 (5. januar 2018)
Investtechs ti nyttårsraketter, som ble presentert mellom 8. og 15. desember, hadde ved stengetid torsdag 4. januar i snitt steget 10 prosent.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer fjerde kvartal 2017 (4. januar 2018)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 3,7 prosentpoeng i forhold til referanseindeks.
  Les mer!      Foreløpige resultater nyttårsraketter 2018 (2. januar 2018)
Investtechs ti nyttårsraketter, som ble presentert mellom 8. og 15. desember, hadde ved stengetid fredag 29. desember i snitt steget 12,3 prosent. Oslo børs steg i samme periode 2,4 prosent.
  Les mer!      Forskningsresultater: Fallende trend brutt opp (28. desember 2017)
Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt opp fra fallende trendkanaler, har gitt en annualisert mindreavkastning på 0,1 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Tre potensielle nyttårsraketter 2018 – THIN, APCL, SOLON (8. desember 2017)
Aksjer som har falt mye, er relativt små selskaper og har høy risiko, har potensial til å bli nyttårsraketter. Disse kan stige bra fra perioden like før jul til starten på nyåret. Vi har funnet tre slike aksjer, som i tillegg er positive på Investtechs kvantitative analyser, som vi tror kan gjøre det meget sterkt de kommende ukene. Risikoen er imidlertid skyhøy.
  Les mer!      Ny analyseplattform (6. desember 2017)
Vi lanserer de samme gode analysene i nytt og bedre design! Nytteverdien øker med ny funksjonalitet og nye analyser og statistikk.
  Les mer!      Hode-og-skuldre-formasjoner har liten prediksjonskraft på kort sikt (14. november 2017)
Hode-og-skuldre-type-formasjoner på Investtechs kortsiktige charts har liten prediksjonskraft. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.
  Les mer!      Forskningsresultater: Stigende trend brutt ned (7. november 2017)
Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt ned fra en stigende trendkanal har gitt en annualisert meravkastning på 1,9 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer tredje kvartal 2017 (10. oktober 2017)
Investtechs modellporteføljer falt i tredje kvartal gjennomsnittlig 2,8 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 0,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer andre kvartal 2017 (5. juli 2017)
Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 8,4 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 7,5 prosentpoeng.
  Les mer!      Nye hjelpesider om candlestickmønstre (23. juni 2017)
Tradisjonelt brukes candlestickanalyse til å identifisere kortsiktige kjøps- og salgssignaler. Ved å tolke mønstre kan man si noe om endringen i optimismen og pessimismen hos investorene. Les mer om de mest spennende candlestickmønstrene på vår nye hjelpeside!
  Les mer!      Kortsiktige dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner utvikler seg stikk i strid med teknisk analyseteori (13. juni 2017)
Kortsiktige dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner utvikler seg motsatt av hva teknisk analyseteori sier. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs. Resultatene indikerer at klassisk teori innen teknisk analyse bør revurderes.
  Les mer!      Stor analyse - alle OBX-aksjene juni 2017 (9. juni 2017)
Investtech har gått gjennom alle OBX-selskapene. Basert på teknisk analyse og innsidehandel-analyse har vi funnet et veldig blandet bilde.
  Les mer!      Forskningsresultater: Fallende trend brutt ned (31. mai 2017)
Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt ned fra fallende trend har gitt en annualisert mindreavkastning på 27,9 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Forskningsresultater: Stigende trend brutt opp (15. mai 2017)
Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt opp fra stigende trend har gitt en annualisert meravkastning på 14,7 % på mellomlang sikt.
  Les mer!      Forskningsresultater: Stigende og fallende trend (4. mai 2017)
Investtechs forskning viser at stigende trender har gitt en annualisert meravkastning på 7,8 % på mellomlang sikt, og fallende trender har gitt en mindreavkastning på 11,4 %.
  Les mer!      Forskningsresultater: Fallende trend (26. april 2017)
Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende.
  Les mer!      Statistikk på kortsiktige rektangelformasjoner Oslo Børs 1996-2014 (25. april 2017)
Aksjer med kortsiktige kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt steget 4,7 % de neste tre månedene. Aksjer med salgssignaler fra kortsiktige rektangelformasjoner har i gjennomsnitt steget 1,9 % de kommende tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer første kvartal 2017 (5. april 2017)
Investtechs modellporteføljer steg i første kvartal gjennomsnittlig 2,3 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 1,7 prosentpoeng.
  Les mer!      Forskningsresultater: Stigende trend (4. april 2017)
Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende.
  Les mer!      Podcast: Teknisk analyse hos Sparpodden (3. mars 2017)
Forskningssjef Geir Linløkken og analytiker Adrian Axelsson besøker Nordnet Sverige og deltar i deres podcast Sparpodden.
  Hør podcasten her!      Denne porteføljen skal gjøre det bra på lang sikt (24. februar 2017)
Vi har funnet fram til en portefølje av syv aksjer. Disse er klart teknisk positive på mellomlang til lang sikt og har kvantitative egenskaper som historisk har vært fulgt av kursoppgang.
  Les mer!      Dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner har liten prediksjonskraft på mellomlang sikt (23. februar 2017)
Dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner på Investtechs mellomlange charts har liten prediksjonskraft. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.
  Les mer!      Nye hjelpesider om momentum og RSI (9. februar 2017)
Momentum har vist seg å være en sterk indikator for den kommende kursutviklingen. Les mer om momentum og RSI på våre nye hjelpesider!
  Les mer!      Hode-og-skuldre-formasjoner har liten prediksjonskraft på mellomlang sikt (30. januar 2017)
Hode-og-skuldre-type-formasjoner på Investtechs mellomlange charts har liten eller ingen prediksjonskraft. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.
  Les mer!      Statistikk på langsiktige rektangelformasjoner Oslo Børs 1996-2014 (23. januar 2017)
Aksjer med langsiktige kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt steget 8,1 % de neste tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer fjerde kvartal 2016 (3. januar 2017)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 1,8 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 8,1 prosentpoeng.
  Les mer!      Selg nyttårsrakettene i dag - Resultater nyttårsraketter 2017 (30. desember 2016)
Investtechs top fem nyttårsraketter, som ble presenter som en spesialversjon av Tradingidéer for to uker siden, hadde ved stengetid i går steget 27,7 prosent. Tar vi med de fem ekstra kandidatene, som samlet utgjør Investtechs potensielle nyttårsraketter for 2017, hadde de i snitt steget 16,7 prosent.
  Les mer!      Nyttårsraketter Oslo 2017 (15. desember 2016)
Vi presenterer Investtechs syn på hvilke aksjer som kan bli nyttårsraketter 2017. Dette er aksjer som basert på flere statistiske kriterier skal gjøre det bra, og bedre enn børsen, de kommende ukene.
  Les mer!      Kjøp disse fire bankene (28. oktober 2016)
Mange av de nordiske forretningsbankene har denne uken lagt fram kvartalsrapporter og gjennomgående fått en positiv mottakelse i markedet. Vi har sett på DNB og tre andre norske banker, og er positive til dem alle.
  Les mer!      Kjøpssignalene som virker: Rektangelformasjoner (21. oktober 2016)
Når aksjer gir kjøpssignaler fra rektangelformasjon indikerer dette at optimismen hos investorene er på vei opp og at kursen skal fortsette å stige framover. Fem aksjer har nå gitt slike signaler!
  Les mer!      Resultat modellporteføljer tredje kvartal 2016 (3. oktober 2016)
Investtechs modellporteføljer steg i tredje kvartal gjennomsnittlig 4,2 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 8,1 prosentpoeng.
  Les mer!      Tre aksjer som skal ned, og tre som skal opp, basert på statistikk (26. august 2016)
I følge Investtechs statistikk for hvordan aksjer i fallende trender utvikler seg, bør man nå selge tre aksjer. Disse har allerede falt mye, men ved å selge nå unngår man statistisk et ytterligere tap. Vi har også sett på tre aksjer i stigende trender, som statistisk skal fortsette opp.
  Les mer!      Podcast: Teknisk analyse i Pengepodden del II (28. juli 2016)
Forskningssjef Geir Linløkken er tilbake hos Nordnets podcast Pengepodden for å snakke om et av de viktigste verktøyene innen teknisk analyse: trender.
  Hør podcasten her!      Podcast: Teknisk analyse i Pengepodden del I (22. juli 2016)
Forskningssjef Geir Linløkken besøker Nordnets podcast Pengepodden og snakker om hva teknisk analyse egentlig er.
  Hør podcasten her!      Resultat modellporteføljer andre kvartal 2016 (18. juli 2016)
Investtechs modellporteføljer steg i andrekvartal gjennomsnittlig 2,3 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljene i Nederland og Danmark gjorde det bra, mens porteføljen i Norge gjorde det dårlig.
  Les mer!      Nyhet: Trendbibelen (3. juni 2016)
Investtech har studert 350.297 signaler fra trender i aksjekurser på de nordiske børsene i perioden 1996 til 2015. Resultatene presenteres i dette referanseverket om investeringer basert på trender.
  Les mer!      Hvordan bruke Investtechs modellporteføljer (20. april 2016)
Investtechs modellporteføljer har vist gode resultater over mange år. Porteføljene er ment som inspirasjonskilde til våre kunder, men kan man også følge dem med reelle penger? Vi har gjort en analyse av resultatene, og gir her noen tanker rundt praktisk bruk av porteføljene og Investtechs tjenester.
  Les mer!      Resultat modellporteføljer første kvartal 2016 (4. april 2016)
Investtechs modellporteføljer falt i første kvartal gjennomsnittlig 1,6 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 1,4 prosentpoeng.
  Les mer!      Stigende og fallende trender - avkastning etterfølgende tre måneder (24. februar 2016)
Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Teorien sier at aksjer som ligger i stigende trender vil fortsette opp innenfor disse trendene. Men i hvor stor grad stemmer teorien med virkeligheten, og kan investorer anvende det til å oppnå meravkastning?
  Les mer!      Nøytralt markedssyn for Oslo Børs (5. februar 2016)
Hovedindeksen på Oslo Børs ligger mellom motstand ved 556 poeng og støtte ved 533-537 poeng. Et brudd opp gjennom motstanden vil være et positivt signal, mens en reaksjon ned gjennom støtten vil være et negativt signal.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer fjerde kvartal 2015 (5. januar 2016)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 16,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 3,7 prosentpoeng.
  Les mer!      2016 - et spennende år (4. januar 2016)
Hva vil prege 2016? Hvordan kan man gjøre det best mulig på børsen i året som kommer? Vi har sett på dette med utgangspunkt i vårt ståsted i adferdsbasert finans og kvantitativ analyse.
  Les mer!      Nyttårsraketter 2016 (18. desember 2015)
Investtechs portefølje av nyttårsraketter ble publisert for abonnenter den 11. desember. Dette er aksjer som basert på flere statistiske kriterier skal gjøre det bra, og bedre enn børsen, de kommende ukene.
  Les mer!      


På tide å selge i børskjempene (4. desember 2015)
Hovedindeksen på Oslo Børs har de siste 20 årene gått sidelengs de første ukene av desember, før året har blitt avsluttet med en fin oppgang. Vinteren og våren har så vært en svært positiv periode. Børsens to mest omsatte aksjer den siste måneden er imidlertid teknisk negative.
  Les mer!      Smugtitt: Årets nyttårsraketter (27. november 2015)
Vi går snart inn i desember, måneden som historisk er årets sterkeste på Oslo Børs. Aksjer som har gjort det svakt fram til nå, har ofte fått seg en ekstra knekk i begynnelsen av desember. Slike aksjer har imidlertid vist seg å være svært gode investeringer fra midten av desember og til begynnelsen av, eller litt ut, i januar.
  Les mer!      Kjøp før desember - Årstidsvariasjoner på Oslo Børs og i Norden (9. oktober 2015)
Fra slutten av november til begynnelsen av juni har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 14,6 prosent. Det viser statistikk som Investtech har beregnet på bakgrunn av 33 år med data. De andre nordiske børsene viser lignende resultater.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer tredje kvartal 2015 (7. oktober 2015)
Investtechs modellporteføljer steg i tredje kvartal gjennomsnittlig 13,2 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. I Norge slo porteføljen indeksen med 5,7 prosentpoeng.
  Les mer!      Dystre utsikter i tysk bilindustri (1. oktober 2015)
Den tyske bilprodusenten Volkswagen innrømmet for kort tid siden å ha installert programvare som gjør at diselmotorene i deres biler slipper ut langt mindre forurensende NOx-partikler når motoren testes, enn hva motoren gjør under normal bruk. Vi har sett nærmere på de tre selskapene som er omfattet av denne saken; Volkswagen, Audi og Porsche.
  Les mer!      Hausseindeks nær kritisk lavt nivå (25. august 2015)
Oslo Børs har vært svært turbulent de siste dagene. Investtechs hausseindekser, som måler graden av optimisme og pessimisme i markedet, er nær ved å utløse signaler. Tilsier statistikk at markedet skal videre ned, eller er det nå man bør kjøpe?
  Les mer!      Resultater modellporteføljer andre kvartal 2015 (1. juli 2015)
Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 7,3 prosentpoeng i forhold til referanseindeks . I Norge slo porteføljen indeksen med 3,1 prosentpoeng.
  Les mer!      Høy og lav volumbalanse - Foreløpige forskningsresultater (22. juni 2015)
Hva betyr høy og lav volumbalanse for kommende kursutvikling? Gir det signal om oppgang eller nedgang? Vi har sett på kursutvikling etter at volbal22 går til ekstremnivåer på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors.
  Les mer!      Overkjøpt RSI - Foreløpige forskningsresultater (9. april 2015)
Bør man selge på overkjøpt RSI? Eller er RSI først og fremst en momentumindikator, slik at man bør kjøpe når RSI blir høy? Vi har sett på kursutvikling etter at RSI går til ekstremnivåer på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors. De foreløpige resultatene er spennende.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer første kvartal 2015 (7. april 2015)
Investtechs modellporteføljer steg i første kvartal gjennomsnittlig 6 prosentpoeng i forhold til referanseindeks.
  Les mer!      Kjøp egenkapitalbevis (6. mars 2015)
De nordiske storbankene har utviklet seg svært sterkt hittil i år. Sparebankene henger imidlertid etter. Investorpsykologi tilsier at det nå er sparebankenes tur til å stige i pris.
  Les mer!      Forskningsrapport på dobbel topp- og dobbel bunn-formasjoner Oslo Børs 1996-2014 (6. februar 2015)
Aksjer med langsiktige kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner har i gjennomsnitt steget 11,3% de neste tre månedene.
  Les mer!      Nyttårsraketter Oslo 2015 - resultater (8. januar 2015)
Nyttårsrakettene steg i gjennomsnitt 8,8 prosent, mot børsens oppgang på 4,8 prosent. Porteføljen av nyttårsraketter gjorde det dermed fire prosentpoeng bedre enn børsen over en periode på litt under en måned.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer fjerde kvartal 2014 (5. januar 2015)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 11,5 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Porteføljene i Norge og Danmark viste gode resultater, med avkastning på henholdsvis 29,8 og 22,7 prosentpoeng bedre enn indeks.
  Les mer!      Statistikk på Hode-og-skuldre-formasjoner Oslo Børs 1996-2014 (18. desember 2014)
I sommer ga flere oljeserviceselskaper salgssignaler fra langsiktige hode-og-skuldre-formasjoner, inkludert SeaDrill, Prosafe og Dolphin. Aksjekursen på disse har i ettertid falt kraftig. Forskningssjef Geir Linløkken har sett på alle slike salgssignaler på Oslo Børs tilbake til 1996, samt kjøpssignaler fra omvendte hode-og-skuldre-formasjoner. Resultatene finner du i vår ferske forskningsrapport.
  Les mer!      Nyttårsraketter Oslo 2015 (12. desember 2014)
Vi har funnet en portefølje med ti aksjer. Dette er Investtechs nyttårsraketter for 2015. Hvis historien fra tidligere år gjentar seg, vil man kunne gjøre gode kjøp i disse aksjene i perioden før jul og få en fin opptur fram til tidlig i januar.
  Les mer!      Rektangelformasjoner på Stockholmsbørsen ga 5,8 prosent (24. november 2014)
Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har statistisk gitt en kursoppgang på 5,8 prosent de kommende tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 11 år med data fra Stockholmsbørsen.
  Les mer!      Hvor går oljen? (21. november 2014)
Oljeprisen har falt kraftig siden i sommer og investorer i de fleste olje- og oljeserviceaksjene på Oslo Børs har tapt store penger. Hvor går veien videre?
  Les mer!      Årstidsvariasjoner - gunstig tid for posisjonering (7. november 2014)
Den såkalte januareffekten kommer stadig tidligere, og har de siste årene blitt til en desembereffekt i stedet. Av de siste ti desembermånedene har Oslo Børs steget ni.
  Les mer!      Rektangelformasjoner ga 6,2 prosent på tre måneder (4. november 2014)
Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har statistisk gitt en kursoppgang på 6,2 prosent de kommende tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer tredje kvartal 2014 (7. oktober 2014)
Investtechs modellporteføljer falt i tredje kvartal gjennomsnittlig 3,8 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Porteføljen i Norge viste gode resultater, med avkastning på 6 prosentpoeng bedre enn indeks.
  Les mer!      Kjøp heller bilen enn aksjen (2. oktober 2014)
Mange av bilaksjene er teknisk negative, så om du trenger penger til ny bil, er kjøp av bilaksjer neppe veien å gå. Denne uken har vi tatt en nærmere titt på fem bilaksjer.
  Les mer!      Sektoranalyser (29. september 2014)
Samlet indikerer Investtechs kvantitative analyser en videre oppgang på lang sikt, og at de neste par månedene kan være en god periode å vekte seg opp i aksjer. Det er imidlertid store forskjeller mellom sektorene på børsen.
  Les mer!      Signaler fra rektangelformasjoner - statistikk (19. september 2014)
Investtech har undersøkt kursutviklingen i forbindelse med signaler fra rektangelformasjoner. Den foreløpige analysen viser at kjøpssignaler fra rektangelformasjoner identifisert på Investtechs charts historisk har gitt en god kursoppgang de etterfølgende månedene, og i snitt steget cirka seks prosent på tre måneder.
  Les mer!      Viktige indekser viser at optimismen dominerer (2. september 2014)
Analyser av ledende indekser viser at det råder en langsiktig optimisme på de store børsene.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer andre kvartal 2014 (1. august 2014)
Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 1,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Porteføljen i Norge viste gode resultater, med avkastning på 8,8 prosentpoeng bedre enn indeks.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer første kvartal 2014 (1. april 2014)
Investtechs modellporteføljer ga i første kvartal en gjennomsnittlig avkastning på linje med referanseindeks.
  Les mer!      Den vanligste feilen småsparere gjør, del 2 (31. januar 2014)
En fallende trend indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Da skal aksjekursen falle. Likevel er det slike aksjer mange småsparer kjøper, eller unnlater å selge.
  Les mer!      Den vanligste feilen småsparere gjør, del 1 (24. januar 2014)
En stigende trend indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Da skal aksjekursen stige. Likevel er det slike aksjer småsparerne selger.
  Les mer!      Dagens case Tyskland - resultater 2003-2013 (17. januar 2014)
Investtech har analysert det tyske markedet siden år 2000. Våre datamaskiner har valgt ut dagens case blant Dax30-selskapene og på den bredere CDax-listen og presentert til våre abonnenter siden mai 2003. Vi har nå beregnet statistikk over disse drøyt ti årene på hvordan anbefalingene har utviklet seg.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer fjerde kvartal 2013 (3. januar 2014)
Investtechs modellporteføljer steg i fjerde kvartal gjennomsnittlig 7,6 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljen i Norge viste gode resultater, med meravkastning på 20,9 prosentpoeng.
  Les mer!      Småselskaper eller storselskaper? (23. desember 2013)
Historikk fra Oslo Børs i perioden 1996 til 2013 viser at småselskapene statistisk har steget bra i januar, mens de store selskapene så vidt har gått i pluss.
  Les mer!      Nyttårsraketter 2014 (10. desember 2013)
For noen uker siden skrev vi om desembereffekten, som egentlig er den tidligere januareffekten som har forflyttet seg en måned. For å utnytte denne effekten anbefaler flere analytikere og meglerhus såkalte nyttårsraketter. Forskningssjef Geir Linløkken har nå tatt frem Investtechs nyttårsraketter.
  Les mer!      Kjøpe bil, båt eller fly? (6. desember 2013)
Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en langsiktig, stigende trend, og oljeprisen er den viktigste driveren for Oslo Børs. Vi ser denne uken på tre aksjer som alle vil profittere på en nedgang i oljeprisen.
  Les mer!      Dagens case: resultater 2013 (19. november 2013)
Resultatene for Investtechs Dagens case-anbefalinger hittil i 2013 er klare. Kjøpscasene steg i snitt med 4,4 prosent den påfølgende måneden. De seks salgscasene vi ga, falt i snitt med 2,4 prosent den følgende måneden.
  Les mer!      Desembereffekten (12. november 2013)
Over en årrekke har finanspressen i ukene før jul skrevet om den såkalte januareffekten. Går vi imidlertid nærmere inn på tallmaterialet finner vi interessante forhold. På 2000-tallet har Oslo Børs falt i januar.
  Les mer!      Årstidsvariasjoner - gunstig tid for posisjonering (8. november 2013)
Fra slutten av november til begynnelsen av juni har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 14,9 prosent. Det viser statistikk på Hovedindeksen og den tidligere Totalindeksen som Investtech har beregnet på bakgrunn av 31 år med data. Det finnes visse mekanismer som forklarer en slik utvikling, og den neste måneden kan dermed være en gunstig tid å posisjonere seg.
 Les mer!     Selg disse tre aksjene (18. oktober 2013)
Oslo Børs er klart positiv basert på trendanalyse. Men selv om det er vanskelig, i et slikt positivt marked, ser vi denne uken på tre aksjer med klare salgssignaler.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer tredje kvartal 2013 (1. oktober 2013)
Investtechs modellporteføljer steg i tredje kvartal gjennomsnittlig 5,9 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljen i Norge viste gode resultater, med meravkastning på 24,8 prosentpoeng.
  Les mer!      Fiskeaksjer (20. september 2013)
Indeksen for fiskeaksjene på Oslo Børs steg i går 2,9 prosent.
  Les mer!      Kjøp aksjer i stigende trend (6. september 2013)
Vi kan ikke få sagt det ofte nok: Trenden er din venn.
  Les mer!      Norske oljeaksjer (30. august 2013)
Det har vært stort fokus på oljeprisen denne uken. Vi har sett på hvilke utslag dette har gitt for de norske oljeaksjene, og hva Investtechs analyser nå sier om videre retning for disse.
  Les mer!      Tema: Seismikk (23. august 2013)
Vi har denne uken sett på seismikkaksjene på Oslo Børs. Det har vært en negativ utvikling innen sektoren det siste halve året, med en nedgang på rundt ti prosent i snitt på de fem største aksjene.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer andre kvartal 2013 (23. juli 2013)
Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 1,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks.
  Les mer!      Min favorittindikator er Rektangel (28. mai 2013)
CEO Espen Grønstad om sin favorittindikator: Rektangel.
  Les mer!      Oppgang etter kvartalsrapportering (24. mai 2013)
Mange av de store selskapene på Oslo Børs har skuffet markedet med sine kvartalsrapporteringer. Flere av de mindre selskapene har imidlertid overrasket positivt.
  Les mer!      Forstå psykologien i markedet (21. mai 2013)
Teknisk Analyse og “Behavioural Finance” bruker psykologien blant investorene for å si noe om utviklingen i aksjemarkedet fremover. Gjennom å studere aksjekursen identifiserer vi mønstre og trender som representerer den grådigheten, frykten og usikkerheten som investorene innehar.
  Les mer!      Råvareanalyse: selg gull og sølv (10. mai 2013)
I takt med den økende optimismen for verdensøkonomien, synes mange investorer å trekke pengene ut fra de antatt sikre havnene gull og sølv. Her er det utløst salgssignaler og en videre nedgang indikeres.
  Les mer!      Min favorittindikator er Trend (9. mai 2013)
Forskningssjef Geir Linløkken om sin favorittindikator: Trend.
  Les mer!      Resultater modellporteføljer første kvartal 2013 (3. april 2013)
Investtechs modellporteføljer steg i første kvartal gjennomsnittlig 5,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks.
  Les mer!      All time high i USA (6. mars 2013)
Den amerikanske børsindeksen Dow Jones Industrial Average, DJIA, steg til ny rekordnotering i går!
  Les mer!      Porteføljestrategi (24. januar 2013)
Se våre nye sider med beskrivelse av strategien for modell- og traderporteføljen!
  Les mer!       


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK