Negativ korrelasjon mellom pris- og volumutvikling

Negativ korrelasjon mellom pris og volumutvikling er et svakhetstegn. Det viser høy salgsinteresse nær bunnene i kursgrafen, mens kjøpsinteressen er lav nær kurstoppene. Dette indikerer at både investorer som er ute av aksjen og de som vurderer å selge, tror at kursen skal falle.

Korrelasjon mellom pris- og volumutvikling anses som en viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Grafen viser negativ korrelasjon mellom prisutvikling og kursutvikling når aksjen ligger i en fallende trend. En slik volumutvikling bekrefter den negative stemningen blant investorene og indikerer at den fallende trenden vil fortsette.

 

Vi kan også ha negativ korrelasjon når en aksje er i en stigende trend. Det er da et signal om at kraften bak oppgangen er i ferd med å gå ut og at en mulig vending ned er på gang.

 

Følgende gjelder for negativ korrelasjon mellom pris og volumutvikling:

  • Forsterker et salgssignal
  • Svekker et kjøpssignal
  • Gir indikasjon på negative investorer og fortsettelse av en nedgang
  • Gir indikasjon på avslutningen av en oppgang eller sidelengs utvikling

Generelt er negativ korrelasjon mellom pris- og volumutvikling et varselsignal om kommende nedgang. Negativ korrelasjon indikerer svake kjøpere og aggressive selgere og dermed en negativ utvikling i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å falle videre.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK