Positiv korrelasjon mellom pris- og volumutvikling

Positiv korrelasjon mellom pris og volumutvikling er et styrketegn. Det viser høy kjøpsinteresse nær toppene i kursgrafen, mens salgsinteressen er lav nær kursbunnene. Dette indikerer at både investorer som er inne i aksjen og de som vurderer å kjøpe, tror at kursen skal stige.

Korrelasjon mellom pris- og volumutvikling anses som en viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Grafen viser positiv korrelasjon mellom prisutvikling og volumutvikling når aksjen ligger i en stigende trend. En slik volumutvikling bekrefter den positive stemningen blant investorene og indikerer at den stigende trenden vil fortsette.

 

Vi kan også ha positiv korrelasjon når en aksje er i en fallende trend. Det er da et signal om at kraften i fallet er i ferd med å gå ut og at en mulig vending opp er på gang.

 

Følgende gjelder for positiv korrelasjon mellom pris og volumutvikling:

  • Forsterker et kjøpssignal
  • Svekker et salgssignal
  • Gir indikasjon på positive investorer og fortsettelse av en oppgang
  • Gir indikasjon på avslutningen av en nedgang eller sidelengs utvikling

Generelt ønsker vi dermed positiv korrelasjon mellom pris- og volumutvikling for aksjer vi eier eller skal kjøpe. Positiv korrelasjon indikerer en sunn aksje med en positiv utvikling i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å stige videre.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK