Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon

Kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend.

En dobbel-bunn-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av to bunner som er omtrent like dype. Kjøpssignalet gis når kursen bryter opp over bunnene.

Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon

Ved den første bunnen er investorene pessimister. Trenden er fallende og det ser mørkt ut for selskapet. Ved dannelsen av den andre bunnen minsker pessimismen. Mange blir positivt overrasket når aksjen ikke faller under den foregående bunnen, og dermed kanskje ikke fortsetter den fallende trenden. Når kursen bryter over toppen mellom bunnene, brytes samtidig motstanden som har ligget her. Da har pessimismen blitt avløst av gryende optimisme og en stigende trend har startet.

En aksje som har gitt kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon indikeres å stige videre, minst like mye som formasjonens høyde.

 

Detaljer

Det gis ganske ofte falske kjøpssignaler fra dobbel-bunn-formasjoner. Dette gjelder spesielt når formasjonen er liten, når aksjen fortsatt ligger inne i en fallende trendkanal og når volumutviklingen er negativ. Ved kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon bør man derfor vurdere aksjen som helhet, og ikke utelukkende se på kjøpssignalet. Mange investorer har kjøpt taperaksjer for tidlig etter svake signaler fra dobbel-bunn-formasjoner. Følgende gjelder

  • Store dobbel-bunn-formasjoner er sterkere enn små.
  • Kjøpssignaler med positiv volumutvikling er sterkere enn kjøpssignaler med negativ volumutvikling.
  • Kjøpssignaler med klart brudd på en fallende trend, inkludert brudd over forrige pivottopp, er sterkere enn hvis trend og pivottopp ikke er brutt.

Aksjer medKjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon

Zaptec
Hexagon Composites
Atlantic Sapphire
Nordic Aqua Partners
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK