Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse.

En omvendt-hode-og-skuldre-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Kjøpssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei opp fra høyre skulder.

Kjøpssignal fra hode-og-skuldre-formasjon

Ved den venstre skulderen er investorene negative. Trenden er fallende og det ser mørkt ut for selskapet. Under dannelsen av hodet avtar pessimismen. Her kan aksjen bryte ut av en fallende trendkanal og kjøperne kan bli mer aggressive eller selgerne mer passive. Ved den høyre skulderen klarer ikke pessimistene å presse kursen ned til ny bunnotering. I stedet presser kjøperne kursen opp gjennom halslinjen og kjøpssignalet utløses. Aksjen bryter motstanden ved halslinjen og innleder en stigende trend.

En aksje som har gitt kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon indikeres å stige videre, minst like mye som formasjonens høyde.

 

Merk at det kan oppstå falske kjøpssignaler fra små omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner i langsiktig fallende trender. Disse kan av og til oppdages ved at volumet på bruddet er avtakende. Da er det lite styrke bak kursbevegelsen, og aksjen kan lett bryte ned igjen og fortsette den fallende trenden. I slike situasjoner kan det være gunstig å vente med kjøp og i stedet se an videre kursutvikling også etter kjøpssignalet. Dette gjelder spesielt om aksjen fortsatt ligger inne i en fallende trend eller har motstand fra tidligere toppunkter.Noen ganger får vi gode indikasjoner på et kommende brudd før halslinjen brytes. Avtakende volum ved, eller på vei ned mot, bunnen av høyre skulder indikerer av selgerne er passive. Økende volum på vei opp fra hodet eller på vei opp fra høyre skulder, indikerer at kjøperne er aggressive. Aggressive kjøpere og passive selgere er en god miks, og en klar indikasjon på at optimismen i aksjen er økende og at et brudd opp vil komme. I slike situasjoner kan det være gunstig å kjøpe før kjøpssignalet utløses.

Aksjer medOmvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Havyard Group
Gentian Diagnostics
Itera
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK