Hva er teknisk analyse

Hva er teknisk analyse

Teknisk analyse er en metode for å analysere finansielle instrumenter med formål å forutsi framtidige kursbevegelser. Teknisk analyse forsøker å tolke psykologien i markedet ved å analysere balansen mellom tilbud og etterspørsel, altså balansen mellom selgere og kjøpere. Teknisk analyse er kun interessert av tilbud og etterspørsel, og anvender kun historiske pris- og volumbevegelser.

Derfor bruker teknisk analyse bare forskjellig typer prisgrafer og indikatorer for å analysere tilbud og etterspørsel. Teknisk analyse bruker de samme prinsipper og analyseverktøy for alle finansielle markeder.

Prisen er hele tiden en kamp mellom kjøpere og selgere. Om det er et overskudd av kjøpere, det vil si stigende etterspørsel, stiger prisen. Om det er et overskudd av selgere, det vil si et økende tilbud, faller prisen.

Teknisk analyse går ut på å ligge på riktig side av markedet. Hvis etterspørselen kommer til å stige, vil man kjøpe tidlige. Hvis tilbudet kommer til å stige, vil man selge tidlig.

Hvorfor virker teknisk analyse?

Grunnlaget for teknisk analyse er at kursen ikke beveger seg helt tilfeldig. Hvis det hadde vært helt tilfeldig, hadde det ikke vært mulig å forutse noen prisbevegelser.

Det dannes mønstre i kursbevegelsene, trender og formasjoner, som man kan identifisere. Og disse mønstrene gjentar seg over tid. Teknisk analyse prøver å identifisere trender og kursformasjoner for å utnytte dem til handel med for eksempel aksjer.
Ved å identifisere en stigende trend, kan man finne gode kjøpsmuligheter når en framtidig oppgang forventes. På samme måte kan man finne gode salgsmuligheter når en kursnedgang forventes.

At mønstre i prisbevegelser gjentar seg, kommer av at de psykologiske mekanismene hos investorene ikke forandrer seg over tid. Derfor indikerer for eksempel en kursformasjon en bestemt forventet kursbevegelse.

Frykt for tap og grådighet etter gevinst har alltid påvirket mennesker i forskjellige markeder. Teknisk analyse prøver å bestemme hvilket sentiment som gjelder i markedet, fra frykt til grådighet.

Hvorfor Investtech?

  • Investtech tilbyr automatisk genererte tekniske analyser av aksjer, indekser, råvarer og valuta.
  • Investtechs analyser er objektive og konsekvente ettersom de lages av matematiske algoritmer i datamaskiner.
  • Analysene er tidsbesparende.
  • Investtechs analyser og modellporteføljer har gitt god avkastning over lang tid.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK