Høyt positivt momentum og overkjøpt

RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt. Aksjen har steget bra på kort sikt, uten særlige reaksjoner ned underveis. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjer. Det indikerer at flere er på vei inn i aksjen, og at kursen skal fortsette opp.

Tidligere ble RSI over 70 av mange ansett som er faretegn. Slike aksjer var såkalt overkjøpte og teorien tilsa at de skulle få en snarlig reaksjon ned. I følge Investtechs forskning har imidlertid slike aksjer fortsatt opp, og det enda sterkere enn markedet.

Følgende gjelder for høy RSI:

  • Indikerer kortsiktig styrke
  • Gir indikasjon på positive investorer og fortsettelse av en oppgang
  • Mange investorer tror at det er et negativt signal, men vår forskning sier at det er klart positivt.

Generelt ønsker vi høy RSI, altså sterkt kortsiktig momentum, for aksjer vi eier eller skal kjøpe. Mentalt kan det være vanskelig å kjøpe slike aksjer, fordi de allerede har steget mye og lett oppfattes som dyre. Høy RSI indikerer imidlertid at flere investorer er på vei inn og at oppgangen vil fortsette.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK