Kurs mellom støtte og motstand

Kursen ligger mellom støtte og motstand. Mange investorer vil anse kursen som billig nær støtten og dyr nær motstanden. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal.

Kurs mellom støtte og motstandNår kursen i en aksje ligger mellom et støtte- og et motstandsnivå, uten å ligge nær noen av dem, gir dette ingen signaler om den videre retningen for aksjen.

Hvis kursen faller ned mot støtten, indikeres at den skal snu og stige opp igjen. Dette gjelder spesielt dersom trenden er stigende.

Hvis kursen stiger opp mot motstanden, indikeres at den skal snu og falle ned igjen. Dette gjelder spesielt dersom trenden er fallende.

Aksjer medKurs mellom støtte og motstand

Aker BP
Kahoot!
NEL
Orkla
Bakkafrost
Subsea 7
Crayon Group Holding

Relaterte artikler

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK