Fallende trend

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende.

Fallende trend

Aksjer som ligger i fallende trender signaliserer å falle videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed kjøper mange for tidlig. Eier du en aksje som ligger i en fallende trend, bør du normalt sett selge den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du holde deg unna aksjer som ligger i fallende trender.

  • Selg aksjer du eier som ligger i fallende trender.
  • Ikke kjøp aksjer som ligger i fallende trender.

En aksje i en fallende trend har investorer som stadig har blitt mer negative til selskapet. Når en slik bevegelse er satt i gang hos investorene, har den en tendens til å vedvare over tid. Negative impulser blir fanget opp av media, analytikere og investorer, og har en tendens til å forsterke hverandre. Dette gir en videre negativ utvikling.

Ofte er det slik at markedet overreagerer kortsiktig på nyheter, men underreagerer langsiktig. Problemer med en kontrakt eller produktlinje i dag gir direkte tap av inntjening på kort sikt. Den betyr imidlertid også noe for bedriftens langsiktige potensial og muligheter for nye problemer i morgen. Dermed fortsetter ofte aksjer i fallende trender å falle videre.

 

Fallande trend

Den forretningsmessige utviklingen i bedriftene går ofte i langsiktige sykler. Likevel vil markedet reagere kortsiktig på nyheter og andre impulser. En bedrift med et skrumpende markeder eller økende konkurranse og prispress, vil typisk ha en lav fundamental verdsettelse nær gulvet i en trendkanal, mens den vi ha en høy verdsettelse nær taket. For fundamentalt baserte investorer vil det kunne være gunstig å kjøpe nær trendgulvet og selge nær trendtaket. På den måten er det støtte nær trendgulvet og motstand nær trendtaket.
Figuren viser en aksje i en fallende trend, der det fundamentale nøkkeltallet P/E (pris i forhold til inntjening) svinger mellom 8 ved trendgulvet og 10 ved trendtaket.

 

Varselsignaler for langsiktig vending opp

  • Avtakende volum på nedgang og nær bunner.
  • Økende volum på oppgang og nær topper.
  • Kurs nær taket, spesielt hvis det samtidig er horisontal støtte her og volumet utvikles positivt.

 

Varselsignaler for kortsiktig reaksjon opp

  • Kursen nær støtte samtidig med oversolgt RSI og gjerne en positiv volumutvikling.

 

Skal man kjøpe ved varselsignaler?

Som nevnt varer fallende trender ofte lengre enn mange investorer tror, og det er lett å kjøpe for tidlig. Noen ganger kan man imidlertid gjøre svært gode handler ved å kjøpe på tidlige varsler om vending. Hva man velger blir en risikovurdering. Vær oppmerksom på at man lett kan bli lurt av helt kortsiktige svingninger. Vær dermed bevisst på hvilken tidshorisont du investerer på, og legg mindre vekt på analyser på andre tidshorisonter.

Det anses som høy risiko å kjøpe en aksje i en fallende trendkanal, selv om varselsignaler om vending opp er gitt. Statistikk Investtech har beregnet, viser at aksjer i fallende trender faller videre på kort sikt, og gjør det klart svakere enn markedet på lang sikt.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK