Fallende trend brutt ned

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende.

Aksjer som ligger i fallende trender signaliserer å falle videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed kjøper mange for tidlig. Eier du en aksje som ligger i en fallende trend, bør du normalt sett selge den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du holde deg unna aksjer som ligger i fallende trender.

Fallende trend brutt nedEn fallende trend som blir brutt ned, signaliserer sterkt økende salgsinteresse hos investorene. Dette kan gjerne være initiert av fundamentale forhold i aksjen, eller at meglerhus eller media har satt søkelyset på selskapet, slik at flere investorer har blitt oppmerksomme på farene og utfordringene de står ovenfor.

Et brudd ned er ofte starten på en videre nedgang, med en enda sterkere falltakt enn tidligere.

 

Spesialsituasjoner

I noen sjeldne tilfeller, spesielt dersom trenden har vart lenge og volumet er usedvanlig høyt, kan brudd ned være tegn på et sell-off: Alt ser negativt ut og alle investorer skal ut. Noen meglerhus tvangsselger belånte aksjer. Dette fører til at kursen dundrer ned, mens de siste investorene selger seg ut. Hvis man i ettertid ser en oppgang i kursen igjen, på høyt volum, signaliserer dette en klar positiv stemningsendring hos investorene. Dette er et varsel om en mulig vending opp i aksjen.

Hovedregelen er imidlertid at brudd ned på en fallende trend er et negativt signal.

I Investtechs analyser vil en aksje inne i en fallende trend, og en aksje som har brutt en fallende trend ned, være like negative, gitt alt annet likt.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK