Stigende trend

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende.

Stigende trendAksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed selger mange for tidlig. Eier du en aksje som ligger i en stigende trend, bør du normalt sett holde den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du vurdere å kjøpe aksjer som ligger i stigende trender.

  • Kjøp aksjer som ligger i stigende trender.
  • Hold aksjer du eier så lenge de ligger i stigende trender.

En aksje i en stigende trend har investorer som stadig har blitt mer positive til selskapet. Når en slik bevegelse er satt i gang hos investorene, har den en tendens til å vedvare over tid. Stadig flere ser den gode utviklingen, gjør egne analyser, og gir næring til videre positiv utvikling.

Ofte er det slik at markedet overreagerer kortsiktig på nyheter, men underreagerer langsiktig. En kontrakt i dag gir direkte inntjening på kort sikt. Den betyr imidlertid også noe for bedriftens langsiktige potensial og muligheter for nye kontrakter i morgen. Dermed fortsetter ofte aksjer i stigende trender å stige videre.

Stigende trendDen forretningsmessige utviklingen i bedriftene går ofte i langsiktige sykler. Likevel vil markedet reagere kortsiktig på nyheter og andre impulser. En bedrift med en jevn vekst vil typisk ha en lav fundamental verdsettelse nær gulvet i en trendkanal, mens den vil ha en høy verdsettelse nær taket. Dermed vil det kunne være gunstig å kjøpe nær trendgulvet og selge nær trendtaket. På den måten er det støtte nær trendgulvet og motstand nær trendtaket.
Figuren viser en aksje i en stigende trend, der det fundamentale nøkkeltallet P/E (pris i forhold til inntjening) svinger mellom 12 ved trendgulvet og 15 ved trendtaket.

Varselsignaler for langsiktig vending ned

  • Avtakende volum på oppgang og nær topper.
  • Økende volum på nedgang og nær bunner.
  • Kurs nær gulvet, spesielt hvis aksjen samtidig har horisontal motstand og volumet utvikles negativt.

Varselsignaler for kortsiktig reaksjon ned

  • Kursen nær motstand samtidig med overkjøpt RSI og gjerne negativ volumutvikling.

Skal man selge ved varselsignaler?

Som nevnt varer stigende trender ofte lengre enn mange investorer tror, og det er lett å selge for tidlig. Noen ganger kan man imidlertid gjøre svært gode salg ved å selge på tidlige varsler om vending. Hva man velger blir en risikovurdering.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK