Stigende trend brutt ned

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed selger mange for tidlig. 

Stigende trend brutt nedNår en stigende trend blir brutt ned, er dette et signal om en endring i stigningstakten. Stigende trender starter ofte med en sterk stigningstakt, mens denne avtar ettersom tiden går. Like fullt kan bedriften være inne i en langsiktig positiv utvikling og optimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere. 

Figuren viser normalsituasjonen når en stigende trend blir brutt ned. Den opprinnelige trenden er tegnet i sort, mens den nye trenden er tegnet med blått.

 

Stigende trend brutt nedFiguren viser fasene i hvordan en trendvending ofte oppstår. Varselsignaler gis ved brudd på trendgulvet, på vei ned fra B til C, mens salgssignal først gis ved punkt E, når kursen slutter under forrige bunnpunkt.

 

Volumutviklingen er viktig

Hvis et brudd ned skjer på nøytralt eller avtakende volum, er det ofte bare et tegn på passivitet blant investorene. Dette er naturlig etter en positiv nyhetsstrøm, og kan brukes av langsiktige investorer til å kjøpe seg sakte opp. 

Hvis bruddet ned derimot skjer på økende volum, indikerer det at aktive selgere presser kursen ned for å bli kvitt aksjer. Dette er et tegn på en mulig negativ vending i investorpsykologien, og kan da ses på som et tidlig salgssignal. En bekreftelse på salgssignalet fås først når aksjekursen bryter under den foregående bunnen i kursgrafen. 

I Investtechs analyser vil en aksje som har brutt en stigende trend ned, få en teknisk trendpoengsum som er halvparten av det en aksje inne i en stigende trend vil få.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK