Positiv volumutvikling

Både volumbalansen og sammenhengen mellom prisutvikling og volumutvikling er positiv. Dette indikerer at kjøperne er aggressive og sterke, mens selgerne er avventende.

Både volumbalanse og korrelasjon mellom pris- og volumutvikling anses som viktige indikatorer. Disse brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Når begge disse er positive på en gang, er det et godt signal på økende optimisme blant investorene. Ofte vil vi se signaler i volum tidlig - gjerne før den økte optimismen gir utslag i stigende kurser.

Følgende gjelder når volumutviklingen er positiv:

  • Forsterker et kjøpssignal
  • Svekker et salgssignal
  • Gir indikasjon på positive investorer og fortsettelse av en oppgang
  • Gir indikasjon på passive selgere, avslutningen av en nedgangsperiode og vending opp

Generelt ønsker vi en positiv volumutvikling for aksjer vi eier eller skal kjøpe. Positivt volum indikerer en sunn aksje med økende optimisme i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å stige videre.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK