Teknisk analyse-teori om trender

Stigende trend der en aksje med positiv fundamental utvikling over tid svinger mellom å være priset til P/E=12, som mange investorer anser billig, og P/E=15, som mange investorer anser dyrt.

Investtechs hjelpesider om trender og andre tekniske indikatorer finner du under menyen Opplæring. Der kan du blant annet se hvilke av de største selskapene som akkurat nå ligger i stigende trender.

Følgende er hentet fra Investtechs hjelpesider på trender.

Trender er en av de aller viktigste indikatorene i teknisk analyse. I følge teknisk analyse-teori skal aksjer som ligger i stigende trender fortsette å stige, og aksjer som ligger i fallende trender fortsette å falle. Forskning Investtech har gjort viser at dette stemmer, se forskningsrapportene under fanen Forskning øverst på siden.

Dermed er det svært viktig å identifisere om en aksje er i en stigende eller en fallende trend. Det er også viktig å identifisere når trender snur, for å komme seg tidlig ut ved en nedgang og tidlig inn ved en oppgang.

Trend er en enkel indikator å følge. Investtechs datamaskiner identifiserer hver dag den kvalitetsmessig beste trenden for hver enkelt aksje. Aksjer som ligger i stigende trender bør kjøpes, og aksjer som ligger i fallende trender bør selges.

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Sidelengs trend

Aksjer i sidelengse trender kan kjøpes nær trendgulvet og selges nær trendtaket

Hovedprinsipper

Basisen i trendanalyse er enkel: The trend is your friend.

 • Kjøp og hold aksjer i stigende trender.
 • Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender.
 • Aksjer i sidelengse trender kan kjøpes nær trendgulvet og selges nær trendtaket.

Varselsignaler

 • Kurs nær trendgulvet indikerer en større oppside, men samtidig en større risiko for brudd ned.
 • Kurs nær trendtak indikerer en mindre oppside, men samtidig en større mulighet for brudd opp.

Trendbrudd

I utgangspunktet skulle man tro at man bør selge en aksje når den bryter ned fra en stigende trend. Ofte er imidlertid dette bare et signal om at aksjen tar en liten pause, og snart fortsetter opp. Følgende gjelder ved vurdering av trendbrudd:

 • Høyt volum forsterker et brudd og varsler mulig trendvending.
 • Lavt volum indikerer at aksjen snart vil fortsette i trendretningen.
 • Ved stigende trend: Brudd under den foregående bunnen varsler vending ned.
 • Ved fallende trend: Brudd over den foregående toppen varsler vending opp.

Hovedprinsippet i trendanalyse er altså enkelt: Aksjen skal fortsette i trendretningen.

Avhengig av hvor kursen ligger i forhold til trendkanalen, indikeres en sterk eller svak utvikling.

 • Aksjer med stigende trender skal fortsette opp, mens aksjer med fallende trender skal fortsette ned.
 • Brudd opp gjennom tak på stigende trend indikerer en videre oppgang med sterkere stigningstakt enn tidligere.
 • Brudd ned gjennom gulv på stigende trend indikerer en videre oppgang eller mer horisontal utvikling, men med svakere stigningstakt enn tidligere.
 • Brudd ned gjennom gulv i fallende trend indikerer en videre nedgang med sterkere falltakt enn tidligere.
 • Brudd opp gjennom tak på fallende trend indikerer en videre nedgang eller mer horisontal utvikling, men med svakere falltakt enn tidligere.
 • Aksjer med brudd opp på horisontale trender skal fortsette opp, mens aksjer med brudd ned på horisontale trender skal fortsette ned.

Forholdene over gjelder teoretisk på alle tidshorisonter, både på kort sikt fra noen få dager eller uker, til lang sikt der man har trender som går over flere år.

I Trendbibelen ser vi på hvor godt teorien over har stemt på de nordiske børsene i perioden 1996 til 2015, og beskriver hvordan en slik undersøkelse kan gjøres objektivt. 

Les mer og se eksempler fra dagens marked i Investtechs hjelpesystem for teknisk aksjeanalyse

Aksjer inne i trend:

Aksjer med brudd på trend:

Sidelengs trend:

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK