Verktøy for identifikasjon av trender

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester.

Hver dag lager Investtechs datamaskiner analyser på kort, mellomlang og lang sikt for alle børsnoterte aksjer. Den aller beste trenden, tilsvarende trendene som er grunnlaget for statistikken i Trendbibelen, blir tegnet i grafene. Investtechs abonnenter får enkelt oversikt over trendstatus på sine egne aksjer, og kan raskt søke opp analyser av vilkårlige aksjer.

Investtech har flere verktøy for sortering og rangering av aksjer, utviklet for å finne gode kjøpskandidater og for valg av aksjer til egne porteføljer. Ett av de viktigste verktøyene er Trendsignaler, der man får oversikt over hvilke aksjer som for eksempel nå ligger i stigende trender eller har brutt opp.

Ønsker du konkrete forslag fra Investtechs analytikere? Som abonnent hos Investtech, får du hver dag en Morgenrapport med Dagens case og analyse av andre aksjer basert på tekniske og kvantitative forhold. Hver uke oppdateres Investtechs Modellporteføljer, og aksjene med best oppside i forhold til risiko på kort sikt blir trukket fram som Tradingidéer.

Investtech utgir hver dag nyhetsbrevet AnalyseNytt med markedskommentar og aksjeanalyser. AnalyseNytt er gratis og sendes ut i god tid før børsåpning.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK