Støtte og motstand

Støtte og motstand er et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse. Ved å studere støtte og motstand kan vi få svar på følgende:

 • Hvor vil kursen trolig vende?
 • Hvor utløses kjøps- og salgssignaler?

Støtte og motstand brukes dermed til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Hovedprinsipper

Støtte angir nivåer der det antas å ligge et overskudd av kjøpere. Dette kan være fordi mange har sett at aksjen har vendt opp fra disse nivåene tidligere, eller at aksjen på dette nivået har en lav fundamental pris.

Motstand angir nivåer der det antas å ligge et overskudd av selgere. Her kan aksjen ha vendt ned tidligere, eller den kan av mange regnes som fundamentalt dyr.

Vanligvis brukes støtte og motstand slik:

 • Kjøp når aksjen faller ned mot støtte.
 • Selg når aksjen stiger opp mot motstand.
 • Kjøp når aksjen bryter opp gjennom motstand.
 • Selg når aksjen bryter ned gjennom støtte.

Merk at kursen i områdene rundt støtte- og motstandsnivåer ofte har høy volatilitet, altså store kortsiktige svingninger. Dermed bør man være varsom med å plassere ordre direkte på støtte- og motstandsnivåene. Ofte vil ikke kursen nå helt fram til de aktuelle nivåene. Hvis du ønsker å kjøpe en aksje, kan det dermed være smart å plassere en kjøpsordre litt i overkant av et støttenivå. Tilsvarende kan det være lurt å plassere en salgsordre litt i underkant av et motstandsnivå.

Når kursen bryter igjennom et motstandsnivå utløses et kjøpssignal. Når den bryter gjennom et støttenivå utløses et salgssignal. Kursen kan da gå flere prosent på kort tid. Hvis man ikke er rask med å handle, kan det være bedre å avvente en reaksjon tilbake for å oppnå en bedre kurs.

Støtte og motstand

Figuren viser hvordan man kan handle basert på støtte og mostand. Kjøp nær støtte og selg nær motstand. Kjøp ved brudd på motstand.

I Investtechs grafer angis støtte med grønne horisontale linjer og motstand med røde linjer. Styrken i støtte- og motstandsnivået angis med en til tre stjerner, der tre er sterkest. Støtte vil alltid være under dagens kurs, mens motstand alltid vil være over.

Spesialsituasjoner

Støtte og motstand er spesielt viktig når markedet beveger seg sidelengs. Da kan man oppnå svært gode resultater ved å kjøpe nær støtte og selge nær motstand.

Hvis en aksje er i en trendbevegelse, altså en stigende eller en fallende trend, vil imidlertid trenden overstyre støtte- og motstand.

Aksjer i stigende trender

Stigende trender er generelt kraftige og pålitelige positive bevegelser. Stigende trender fortsetter lengre enn mange investorer tror og bryter ofte opp gjennom motstand. Da blir det utløst kjøpssignal, og kursen kan stige ekstra kraftig.

I utgangspunktet skal man derfor, spesielt om man er langsiktig, ikke selge en aksje i en stigende trend, selv om den nærmer seg motstand.

Derimot kan man med fordel kjøpe aksjer i stigende trender når kursen i tillegg nærmer seg horisontal støtte.

Aksjer i fallende trender

For fallende trender gjelder det motsatte av stigende trender.

Generelt skal man ikke kjøpe aksjer i fallende trender, selv om de nærmer seg støtte. Det er stor fare for brudd ned, og dertil utløsning av salgssignal.

Derimot kan man med fordel selge aksjer i fallende trender når kursen har reagert opp mot horisontal motstand.

 

Identifikasjon av støtte og motstand

Støtte angir nivåer der det antas å ligge et overskudd av kjøpere. Motstand angir nivåer der det antas å ligge et overskudd av selgere. Investtech prøver å finne disse nivåene ved å se på hvordan investorene tenker. 

Hvorfor vil en investor kjøpe når kursen faller til et bestemt kursnivå? Flere forhold gjelder:

 • Investoren mener at aksjen er fundamentalt billig på dette nivået.
 • Investoren har sett at aksjen har vendt opp fra dette nivået tidligere, uten å ha fått kjøpt. Han eller hun ser at andre har gjort gode handler, og vil være med denne gangen.
 • Investoren har kjøpt aksjen på dette nivået tidligere, og ser at det ble en god handel. Han eller hun ønsker å gjenta suksessen fra da, og kjøper igjen.
 • Investoren ser at aksjen nærmer seg et rundt tall, slik som 10, 20 eller 50. Det gir økt oppmerksomhet. Det er samtidig lettere å tenke at en aksje er billig om den bryter et slikt nivå, enn om den beveger seg mellom for eksempel 36 og 38 kroner, og man ønsker da å kjøpe i forkant.

Omtrent tilsvarende gjelder for hvorfor investorer ønsker å selge en aksje. 

Følgende forhold er dermed viktig ved identifikasjon av støtte og motstand:

 • Topper og bunner i kursgrafen (pivotpunkter). A i figuren.
 • Kursnivåer der mange aksjer er omsatt (høyt akkumulert volum). B i figuren.
 • Runde tall. C i figuren.

Identifikasjon av støtte og motstand

Investtech har datamaskiner som kjører matematiske rutiner for å finne de beste støtte- og motstandsnivåene. Aktuelle nivåer blir identifisert og styrken deres beregnes ved å se på blant annet hvor mange tidligere topper og bunner grafen har nær de aktuelle kursene. Beregningen blir gjort på nytt hver dag, og alle kursene i den gjeldende grafen blir brukt som input.

 

Kurs nær støtte

Kursen ligger nær støtte. Her har aksjen vendt opp tidligere. Mange investorer anser den som rimelig, og vil være tilbøyelig til å kjøpe igjen.

Kurs nær støtteEn aksje som ligger nær et støttenivå indikeres å stige. Definisjonen på støtte tilsier at flere og flere kjøpere kommer fram jo nærmere kursen går støttenivået. Ønsker man å kjøpe, kan det dermed være gunstig å legge en kjøpsordre litt i overkant av støttenivået.

Vær oppmerksom på at brudd ned på støtte vil utløse et salgssignal. Da kan kursen falle mye på kort tid. Spesielt dersom volumutviklingen er negativ eller aksjen viser en fallende trend, kan det være risikabelt å kjøpe på støtte.

Investtech-forskning: Kurs nær støtte

-0.7%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 0.7 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt8.9%
Referanseindeks9.6%
Meravkastning-0.7%p

Disse forskningsresultatene er basert på 39112 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs nær motstand

Kursen ligger nær motstand. Her har aksjen vendt ned tidligere. Mange investorer anser den som dyr, og vil være tilbøyelig til å selge.

Kurs nær motstandEn aksje som ligger nær et motstandsnivå indikeres å falle. Definisjonen på motstand tilsier at flere og flere selgere kommer fram jo nærmere kursen går motstandsnivået. Ønsker man å selge, kan det dermed være gunstig å legge en salgsordre litt i underkant av motstandsnivået.

Vær oppmerksom på at brudd opp på motstand vil utløse et kjøpssignal. Da kan kursen stige mye på kort tid. Spesielt dersom volumutviklingen er positiv eller aksjen viser en stigende trend, kan det være gunstig å vente med å selge på motstand.

Investtech-forskning: Kurs nær motstand

+0.4%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt utviklet seg på linje med markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 0.4 prosentpoeng (%p) bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt10.0%
Referanseindeks9.7%
Meravkastning0.4%p

Disse forskningsresultatene er basert på 43921 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Brudd opp gjennom motstand

Brudd opp gjennom motstand er et kjøpssignal. Dette gjelder spesielt hvis volumet øker samtidig. Selgerne som lå her er borte, men det er fortsatt et kjøpspress i aksjen.

Brudd opp gjennom motstandEn aksje som nylig har brutt opp gjennom et motstandsnivå forventes å stige videre. Ved å kjøpe slike aksjer, kan man komme inn tidlig i en oppgangsfase. Hvis aksjen har gått mye etter bruddet, kan man få en bedre kurs ved å vente på en reaksjon tilbake.

Merk at aksjer med fallende trender ofte gir falske kjøpssignaler ved brudd opp gjennom motstand. Skal man kjøpe slike aksjer, bør det være et langsiktig og sterkt motstandsnivå som er brutt, og bruddet bør følges av økende volum og positiv volumutvikling.

Investtech-forskning: Brudd opp gjennom motstand

+4.1%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 4.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt15.1%
Referanseindeks11.0%
Meravkastning4.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 36878 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Brudd ned gjennom støtte

Brudd ned gjennom støtte er et salgssignal. Dette gjelder spesielt hvis volumet øker samtidig. Kjøperne som lå her er borte, men det er fortsatt et salgspress i aksjen.

Brudd ned gjennom støtteEn aksje som nylig har brutt ned gjennom et støttenivå forventes å falle videre. Ved å selge slike aksjer, eller avstå fra å kjøpe, kan man unngå et videre fall. Hvis aksjen har falt mye etter bruddet, kan man få en bedre kurs ved å vente på en reaksjon tilbake.

Merk at aksjer med stigende trender ofte gir falske salgssignaler ved brudd ned gjennom støtte. Eier man slike aksjer, bør det normalt være et langsiktig og sterkt støttenivå som er brutt, helst på høyt volum, før man selger.

Investtech-forskning: Brudd ned gjennom støtte

-2.8%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 2.8 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt8.4%
Referanseindeks11.2%
Meravkastning-2.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 33919 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs over støtte

Kursen ligger over et støttenivå, der aksjen har vendt opp tidligere. Mange investorer vil anse den som rimelig, hvis den igjen skulle falle mot støtten, og vil da være tilbøyelig til å kjøpe.

Kurs over støtteStøtte er nivåer der det antas at mange kjøpere kommer fram. Det antas vanligvis at aksjen ikke vil falle under støtten. Støtte brukes dermed ofte til å beregne nedsiden i aksjen, spesielt for kortsiktige investorer. En aksje der det er langt ned til støtte, vi ha en større nedside enn en aksje som ligger nær støtte.

Det er spesielt i stigende og sidelengse trender at støtte gir uttrykk for nedsiden i aksjen. Hvis det samtidig er liten eller ingen motstand over dagens kurs, er ofte oppsiden høy.

Investtech-forskning: Kurs over støtte

+10.1%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 10.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt18.2%
Referanseindeks8.1%
Meravkastning10.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 32531 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs under motstand

Kursen ligger under et motstandsnivå, der aksjen har vendt ned tidligere. Mange investorer vil anse den som dyr, hvis den igjen skulle stige mot motstanden, og vil da være tilbøyelig til å selge.

Kurs under motstandMotstand er nivåer der det antas at mange selgere kommer fram. Det antas vanligvis at aksjen ikke vil stige over motstanden. Motstand brukes dermed ofte til å beregne oppsiden i en aksje, spesielt for kortsiktige investorer. En aksje der det er langt opp til motstand, vi ha en større oppside enn en aksje som ligger nær motstand.

Det er spesielt i fallende og sidelengse trender at motstand gir uttrykk for oppsiden i aksjen. Hvis det samtidig er liten eller ingen støtte under dagens kurs, er ofte nedsiden stor.

Investtech-forskning: Kurs under motstand

-7.1%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 7.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt4.5%
Referanseindeks11.6%
Meravkastning-7.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 17487 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs mellom støtte og motstand

Kursen ligger mellom støtte og motstand. Mange investorer vil anse kursen som billig nær støtten og dyr nær motstanden. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal.

Kurs mellom støtte og motstandNår kursen i en aksje ligger mellom et støtte- og et motstandsnivå, uten å ligge nær noen av dem, gir dette ingen signaler om den videre retningen for aksjen.

Hvis kursen faller ned mot støtten, indikeres at den skal snu og stige opp igjen. Dette gjelder spesielt dersom trenden er stigende.

Hvis kursen stiger opp mot motstanden, indikeres at den skal snu og falle ned igjen. Dette gjelder spesielt dersom trenden er fallende.

Kurs i støtte/motstandskanal

Kursen ligger i en smal kanal mellom støtte og motstand. Brudd opp vil være kjøpssignal, mens brudd ned vil være salgssignal.

Kurs i støtte/motstandskanalNår kursen ligger i et område der den har snudd flere ganger tidligere og det har vært høy omsetning, sier vi at den ligger i en støtte/motstandskanal. Ofte vil kursen fortsette en slik sidelengs utvikling en stund. Det bygges da lett opp en spenning i aksjen. Når kursen bryter ut av kanalen, kan et kraftig kjøps- eller salgssignal utløses.

Ofte vil slike situasjoner medføre at det blir dannet en rektangelformasjon i grafen. Spesielt brudd opp fra slike formasjoner har vist seg å være pålitelige kjøpssignaler.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK