Investtech.com

AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Hovedindeksen16. jul 2018
Aker BP ASA16. jul 2018
XACT OBX Bear16. jul 2018
XACT OBX Bull16. jul 2018
Kongsberg Automotive A16. jul 2018

Hovedindeksen (OSEBX) utviklet seg negativt mandag, og falt 0.72% til en sluttnotering på 868 poeng. Indeksen har ikke vært lavere siden 29. mai. Dette var den fjerde dag på rad indeksen falt. Indeksen utløste et salgssignal ved bruddet ned gjennom støtten ved 873 poeng i en rektangelformasjon. En videre nedgang til 846 poeng i løpet av tre måneder indikeres.

Det var 74 aksjer som gikk opp og 103 som gikk ned, mens 33 forble uendret og 29 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis mandag ble ca 4.1 milliarder.

Gjensidige Forsikring ASA (GJF) endte svakt ned til 123 kroner, tilsvarende en nedgang på 0.16%. Dette var den fjerde dag på rad aksjen falt og den siste uken har aksjen falt hele 10.33%. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
XACT OBX Bear (OBXEXDBEAR) steg moderate 1.80% og sluttet på 31.90 kroner. Aksjen har med dette steget for fjerde dag på rad. Aksjen utløste et kjøpssignal ved bruddet opp gjennom motstanden ved 31.53 kroner i en rektangelformasjon. En videre oppgang til 33.76 kroner i løpet av tre måneder indikeres.
XACT OBX Bull (OBXEXDBULL) var ned 1.73% til en sluttnotering på 188 kroner. Aksjen har ikke sluttet på en lavere kurs siden 29. mai. Aksjen har med dette falt for fjerde dag på rad. Aksjen brøt ned gjennom støtten ved 192 kroner i en rektangelformasjon. Dette utløste et salgssignal og en videre nedgang til 179 kroner i løpet av tre måneder indikeres.
SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) endte svakt opp til 90.10 kroner, tilsvarende en oppgang på 0.56%. Aksjen har med dette steget 16 av de siste 20 dagene. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 89.00 kroner og en videre oppgang indikeres.
Entra ASA (ENTRA) falt kraftig med 2.32% og sluttet på 118 kroner. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 6. februar, da den var ned 2.85%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, men har marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca 118 kroner.

NASDAQ svakt ned mandag
Det ble en svak nedgang i markedet mandag, og Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) endte på 7806 poeng, noe som er en nedgang på 0.26%.

Stockholmsbörsen svakt opp mandag
Det ble en svak stigning i markedet mandag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 578 poeng, noe som er en oppgang på 0.22%.

Indekser
Hovedindeksen
   Salgskandidat
Hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Indeksen har imidlertid brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på støtten ved 873 poeng vil signalisere videre nedgang til 846 poeng eller lavere. Indeksen har støtte ved cirka 840 poeng og motstand ved cirka 900 poeng. Negativ volumbalanse indikerer at volumet er høyt på nedgangsdager og lavt på oppgangsdager, noe som svekker indeksen. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.
Nasdaq Combined Composite Index
   Kjøpskandidat
Nasdaq Combined Composite Index ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Indeksen har støtte ved cirka 7580 poeng. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
OMX Stockholm PI
   Svak kjøpskandidat
OMX Stockholm PI ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt og videre utvikling i samme retning indikeres. Indeksen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 578 poeng. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Indeksen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
Dagens aksje
Kongsberg Automotive ASA (KOA) Kurs 9.46, 16. jul 2018
Kongsberg Automotive ASA har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 9.20 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:5373.32
Ref.indeks:351.58
 Siste uke20182017
Portefølje   -0.91%   6.93%   28.38%
Portefølje etter kurtasje   -0.91%   6.02%   26.84%
Hovedindeksen   -2.32%   6.58%   19.09%
Indekser siste dag
AEX-0.32%558.35
ATX0.00%3406.09
CAC40-0.36%5409.43
COMPX-0.26%7805.72
DAX0.16%12561
DJX0.18%25064
HEX0.20%10055.00
N100-0.32%1062.74
OMXC25GI-0.20%1171.93
OMXSPI0.22%578.20
OSEBX-0.72%868.03
PSI200.02%5620.74
TECDAX0.64%2841.87
UKX-0.80%7600.45
VIX SP5005.34%12.83
EURUSD-0.13%116.7146
CL (OIL)-3.98%68.19
Indeksvurderinger
 KML
AEXnegpospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralpos
COMPXpospospos
DAXnegpospos
DJXposnegneutral
HEXneutralpospos
N100neutralneutralpos
OMXC25GInegpospos
OMXSPIpospospos
OSEBXnegnegpos
PSI20pospospos
TECDAXpospospos
UKXnegposneutral
VIX SP500neutralpospos
EURUSDneutralnegpos
CL (OIL)neutralpospos

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
37% 37% 26%
 110 Kjøpskandidater
 109 Watch
 79 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   88% Kjøp
   46 Kjøp
   6 Selg
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2018 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK