AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Magseis ASA14. des 2018
Avance Gas Holding Ltd14. des 2018
NRC Group ASA14. des 2018
Fjordkraft Holding14. des 2018
NEXT Biometrics Group 14. des 2018
Kurs og seminarer høsten 2018
   

Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og Hovedindeksen (OSEBX) endte på 831 poeng, noe som er en nedgang på 0.94%. Uken som helhet ga en nedgang på 1.6%.

Det var 70 aksjer som viste en oppgang og 127 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 19 aksjer likt med dagen før og 30 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 4.6 milliarder.

NextGenTel Holding ASA (NGT) steg med hele 7.32% og endte på 11.00 kroner. Vi må tilbake til 21. november for å finne en like kraftig oppgang. Den gangen steg aksjen med 13.04%. Omsetningen var dessuten ekstremt høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 65 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer 135 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt.
SalMar Asa (SALM) endte på 447 kroner etter en nedgang på 3.91%. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 3. august, da den var ned 4.09%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, tester støtten ved ca 440 kroner og en videre oppgang indikeres.
Aker Solutions ASA (AKSO) endte på 42.46 kroner etter en nedgang på 1.39%. Aksjen har ikke vært lavere siden 9. april. Aksjen har med dette falt 16 av de siste 22 dagene. Teknisk ser det derimot bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, nærmer seg støtten ved ca 41.20 kroner og en videre oppgang indikeres.
Northern Drilling Limited (NODL) sluttet på 53.00 kroner etter å ha steget 6.21%. Aksjen har ikke steget mer på en dag siden 26. november, da den var opp 7.00%. Teknisk ser det derimot ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
Avance Gas Holding Ltd (AVANCE) falt med hele 5.25% og endte på 16.06 kroner. Vi må tilbake til 9. november for å finne en like kraftig nedgang. Den gangen falt aksjen med 6.40%. Dette var den femte dag på rad aksjen falt og den siste uken har aksjen falt hele 13.66%. Aksjen brøt ned gjennom støtten ved 16.70 kroner i en rektangelformasjon. Dette utløste et salgssignal på økende volum og en videre nedgang til 13.24 kroner i løpet av ett år indikeres.

Svak nedgang på Stockholmsbörsen fredag
Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 545 poeng, noe som er en nedgang på 0.54%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 1.3%.

Laveste sluttnotering siden 2. april.
Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og S&P 500 (US500) endte på 2600 poeng, noe som er en nedgang på 1.91%. Indeksen har ikke vært lavere siden 2. april. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 1.3%. Indeksen utløste et salgssignal ved bruddet ned gjennom støtten ved 2626 poeng i en rektangelformasjon. En videre nedgang til 2468 poeng i løpet av tre måneder indikeres.

Indekser
Hovedindeksen
   Salgskandidat
Hovedindeksen har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 840 poeng og videre nedgang er dermed signalisert. Negativ volumbalanse indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive, og svekker indeksen. Indeksen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.
OMX Stockholm PI
   Watch
OMX Stockholm PI viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved cirka 547 poeng. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker indeksen. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
S&P 500
   Watch
S&P 500 har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på støtten ved 2626 poeng vil signalisere videre nedgang til 2468 poeng eller lavere. Indeksen ligger mellom støtten ved cirka 2580 poeng og motstanden ved cirka 2635 poeng og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
Dagens aksje
SalMar Asa (SALM) Kurs 446.80, 14. des 2018
SalMar Asa har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved cirka 440 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 440 kroner vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:5673.88
Ref.indeks:332.19
 Siste uke20182017
Portefølje   0.21%   12.81%   28.38%
Portefølje etter kurtasje   0.15%   11.26%   26.84%
Hovedindeksen   -1.59%   2.00%   19.09%
Indekser siste dag
AEX-0.34%506.53
ATX0.00%3406.09
CAC40-0.88%4853.70
COMPX-2.26%6910.66
DAX-0.54%10866
HEX0.22%9046.55
N100-0.77%943.28
OMXC25GI-0.24%1093.66
OMXSPI-0.54%545.09
OSEBX-0.94%830.76
PSI20-0.41%4803.42
TECDAX-1.08%2519.83
UKX-0.47%6845.17
EURUSD-0.44%113.0400
CL (OIL)-2.62%51.20
Indeksvurderinger
 KML
AEXnegnegneg
ATXneutralneutralneutral
CAC40negnegneutral
COMPXneutralposneutral
DAXnegnegneg
HEXneutralneutralneutral
N100negneutralneutral
OMXC25GIposnegpos
OMXSPInegneutralneutral
OSEBXnegnegneutral
PSI20neutralnegpos
TECDAXneutralnegneutral
UKXnegnegneg
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)negnegneg

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
24% 37% 39%
 72 Kjøpskandidater
 111 Watch
 117 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   91% Kjøp
   137 Kjøp
   13 Selg
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2018 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK