AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Hovedindeksen11. mai 2021
Storebrand11. mai 2021
REC Silicon11. mai 2021
Schibsted A11. mai 2021
Aker11. mai 2021

Markedet falt kraftig tirsdag, og Hovedindeksen (OSEBX) endte på 1071 poeng etter en nedgang på 1.64%. Forrige gang indeksen falt like kraftig var 26. februar, da den var ned 1.96%.

Det var 35 aksjer som viste en oppgang og 266 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 14 aksjer likt med dagen før og 10 var uten omsetning.

Totalt ble det tirsdag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 11.2 milliarder.

Kahoot! (KAHOT) falt med hele 13.31% og endte på 60.90 kroner. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 12. mars 2020, da den var ned 15.67%. Omsetningen var dessuten meget høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 2288 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer 17 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 65.00 kroner.
NEL (NEL) var ned 5.35% til en sluttnotering på 16.73 kroner. Vi må tilbake til oktober 2020 for å finne en lavere sluttnotering for aksjen. Aksjen har med dette falt ni av de siste ti dagene og den siste uken har aksjen falt hele 16.92%. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt.
REC Silicon (RECSI) endte på 13.86 kroner etter en nedgang på 13.05%. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 29. mai 2020, da den var ned 16.15%. Aksjen har med dette falt sju av de siste ni dagene. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, men har marginalt brutt ned gjennom støtten ved cirka 14.70 kroner.
Q-Free (QFR) sluttet på 10.45 kroner etter en oppgang på 7.07%. Aksjen brøt med det 10.00 -grensen for første gang siden august 2016. Den siste uken har aksjen steget hele 30.62%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har støtte ved cirka 6.70 kroner og en videre oppgang indikeres.
Crayon Group Holding (CRAYN) sluttet ned 5.17% til 116 kroner. Aksjen brøt med det årsbunnen fra 28. januar og satte ny årsverste. Den siste uken har aksjen falt hele 11.15%. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 46 millioner kroner i aksjen, noe som er fire ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt.

Sterk nedgang på Stockholmsbörsen
Markedet falt kraftig tirsdag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 884 poeng etter en nedgang på 2.85%. Forrige gang indeksen falt like kraftig var 26. oktober 2020, da den var ned 2.90%.

US 500 markert ned tirsdag
S&P 500 (SP500) utviklet seg negativt tirsdag, og falt 0.87% til en sluttnotering på 4152 poeng.

Indekser
Hovedindeksen
arrow yellow   Watch
Hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i indeksen og indikerer en god utvikling for markedet. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen tester motstanden ved cirka 1090 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 1090 poeng vil utløse et kjøpssignal. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
OMX Stockholm PI
arrow red   Svak salgskandidat
OMX Stockholm PI har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen nærmer seg motstanden ved cirka 920 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. Et brudd opp gjennom 920 poeng vil imidlertid være et kjøpssignal. Indeksen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
S&P 500
arrow green   Kjøpskandidat
S&P 500 ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har indeksen støtte ved cirka 3570 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Dagens aksje
SalMar (SALM) Kurs 598.80, 11. mai 2021
chart
SalMar ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 587 kroner. Videre oppgang til 617 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 525 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
arrow greenPortefølje:9483.95
arrow greenRef.indeks:457.09
 Siste uke20212020
Portefølje   -0.31%   14.10%   15.42%
Portefølje etter kurtasje   -0.35%   13.69%   13.67%
Hovedindeksen   -0.57%   9.95%   4.56%
Indekser siste dag
AEX-2.24%695.94
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.86%6267.39
COMPX-0.09%13389.00
DAX-1.82%15120
HEX-2.00%11856.00
N100-1.92%1219.83
OMXC25GI-2.63%1883.02
OMXSPI-2.85%884.50
OSEBX-1.64%1070.84
PSI20-1.82%5083.02
TECDAX-1.92%3296.16
UKX-2.47%6947.99
EURUSD-0.03%1.2164
CL (OIL)0.55%65.28
Indeksvurderinger
 KML
AEXneutralneutralpos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXposneutralpos
DAXposneutralpos
HEXnegneutralpos
N100posneutralpos
OMXC25GInegpospos
OMXSPIneutralnegpos
OSEBXposneutralpos
PSI20posposneutral
TECDAXneutralpospos
UKXposposneg
EURUSDneutralposneutral
CL (OIL)neutralposneutral

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
38% 35% 27%
 133 Kjøpskandidater
 122 Watch
 93 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   94% Kjøp
   72 Kjøp
   5 Selg
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2021 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK