AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Austevoll Seafood15. feb 2019
XACT OBX Bull15. feb 2019
Nordic Nanovector ASA15. feb 2019
Odfjell Drilling Ltd15. feb 2019
Sbanken ASA15. feb 2019
Kurs og seminarer vinteren 2019
   

Det ble en positiv utvikling i markedet fredag, og Hovedindeksen (OSEBX) endte på 866 poeng, noe som er en oppgang på 1.50%. Indeksen har ikke vært høyere siden desember 2018. Uken som helhet ga en oppgang på 4.1%.

Det var 127 aksjer som viste en oppgang og 63 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 30 aksjer likt med dagen før og 20 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 5.2 milliarder.

Apptix (APP) endte på 1.55 kroner etter en oppgang på 50.49%. Aksjen har ikke steget mer på en dag siden 15. februar 2017, da den var opp 85.92%. Aksjen er dermed opp 154% etter kjøpssignalet fra en rektangelformasjon for to uker siden. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 14 millioner kroner i aksjen, noe som er sju ganger så mye som vanlig dagsomsetning.
Schibsted ser. A (SCHA) var opp 1.40% til en sluttnotering på 327 kroner. Aksjen brøt med det rekordnoteringen fra september 2018 og satte ny all time high. Den siste uken har aksjen steget hele 9.04%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 315 kroner og en videre oppgang indikeres.
AF Gruppen (AFG) sluttet opp 5.23% til 151 kroner. Aksjen brøt med det rekordnoteringen fra mai 2017 og satte ny all time high. Omsetningen var dessuten ekstremt høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 272 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer 189 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Subsea 7 S.A. (SUBC) steg 1.31% og brøt 100 -grensen. Sluttnoteringen ble 101 kroner og aksjen har ikke vært høyere siden november 2018. Aksjen har med dette steget for femte dag på rad og den siste uken har aksjen steget hele 9.00%. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt.
DOF ASA (DOF) steg meget kraftig. Aksjen var opp med hele 23.49% og endte på 5.10 kroner. Aksjen har aldri steget mer på en dag siden vi startet målingene 12. desember 1997. Aksjen har med dette steget for femte dag på rad. Omsetningen var dessuten høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 8 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer fire ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

Oppgang for femte dag på rad
OMX Stockholm PI (OMXSPI) utviklet seg positivt fredag, og steg 1.17% til en sluttnotering på 588 poeng. Uken som helhet ga en oppgang på 3.4%. Dette var den femte dag på rad indeksen steg.

US 500 svakt ned torsdag
Det ble en svak nedgang i markedet torsdag, og S&P 500 (SP500) endte på 2746 poeng, noe som er en nedgang på 0.27%.

Indekser
Hovedindeksen
   Watch
Hovedindeksen har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Indeksen tester motstanden ved cirka 867 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 867 poeng vil utløse et kjøpssignal. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker indeksen på kort sikt. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
OMX Stockholm PI
   Watch
OMX Stockholm PI viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Indeksen nærmer seg motstanden ved cirka 595 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. Det kortsiktige momentumet i indeksen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for OMX Stockholm PI. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
S&P 500
   Watch
S&P 500 viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen har støtte ved cirka 2580 poeng og motstand ved cirka 2790 poeng. Det kortsiktige momentumet i indeksen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for S&P 500. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
Dagens aksje
AF Gruppen (AFG) Kurs 151.00, 15. feb 2019
AF Gruppen har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 123 kroner. Objektivet ved 140 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 134 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:6268.85
Ref.indeks:350.27
 Siste uke20192018
Portefølje   0.95%   10.06%   13.06%
Portefølje etter kurtasje   0.95%   9.87%   11.44%
Hovedindeksen   4.13%   8.26%   -1.84%
Indekser siste dag
AEX1.01%539.62
ATX0.00%3406.09
CAC401.79%5153.19
COMPX0.09%7426.95
DAX-0.69%11090
HEX0.37%9700.39
N1001.39%1005.88
OMXC25GI0.55%1137.40
OMXSPI1.17%587.71
OSEBX1.50%865.50
PSI200.33%5087.46
TECDAX0.60%2564.02
UKX0.09%7197.01
EURUSD-0.14%112.7484
CL (OIL)0.95%54.41
Indeksvurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralneg
COMPXnegnegpos
DAXneutralneutralneutral
HEXposneutralpos
N100posneutralneutral
OMXC25GIposneutralneutral
OMXSPIposneutralpos
OSEBXposneutralpos
PSI20posneutralneutral
TECDAXposnegpos
UKXnegneutralpos
EURUSDnegnegneutral
CL (OIL)posnegneg

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
33% 41% 26%
 96 Kjøpskandidater
 121 Watch
 77 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   89% Kjøp
   49 Kjøp
   6 Selg
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK