AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
TGS-NOPEC Geophysical 16. mai 2019
SpareBank 1 BV16. mai 2019
Fjord116. mai 2019
Arcus16. mai 2019
Sandnes Sparebank16. mai 2019
Kurs og seminarer våren 2019
   

Markedet var sterkt torsdag, og Hovedindeksen (OSEBX) endte på 882 poeng etter en oppgang på 1.84%. Indeksen har ikke steget mer på en dag siden 4. januar, da den var opp 2.60%.

Det var 136 aksjer som viste en oppgang og 53 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 31 aksjer likt med dagen før og 19 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis torsdag ble ca 6.8 milliarder.

Norwegian Air Shuttle (NAS) steg kraftig med 13.78% og sluttet på 40.05 kroner. Aksjen har ikke steget mer på en dag siden 25. oktober 2018, da den var opp 16.53%. Aksjen vendte med dette opp etter fem dager med nedgang. Omsetningen var dessuten høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 372 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer fire ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Det ser derimot ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt. Aksjen har støtte ved cirka 35.00 kroner og motstand ved cirka 100 kroner.
Norsk Hydro (NHY) steg kraftig med 4.87% og sluttet på 33.60 kroner. Forrige gang aksjen steg like kraftig var 16. januar, da den var opp 5.24%. Det ser derimot ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, men nærmer seg støtten ved cirka 32.30 kroner.
Kid (KID) sluttet på 46.00 kroner etter å ha steget 2.91%. Den siste uken har aksjen steget hele 12.20%. Det var dessuten meget høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 18 millioner kroner i aksjen, noe som er 19 ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Gjensidige Forsikring (GJF) endte på 175 kroner etter en oppgang på 2.58%. Aksjen har med dette steget for femte dag på rad. Siden kjøpssignalet fra en rektangelformasjon for fire måneder siden, har aksjen nå steget 32.47%.
Hunter Group (HUNT) endte på 3.79 kroner etter en oppgang på 1.20%. Aksjen har ikke sluttet på en høyere kurs siden november 2018. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 13 millioner kroner i aksjen, noe som er fem ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt.

Stockholmsbörsen svakt ned fredag
Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 605 poeng, noe som er en nedgang på 0.46%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.9%.

US 500 svakt ned fredag
Det ble en svak nedgang i markedet fredag, og S&P 500 (SP500) endte på 2860 poeng, noe som er en nedgang på 0.58%. Uken som helhet ga en nedgang på 0.8%.

Indekser
Hovedindeksen
   Svak kjøpskandidat
Hovedindeksen har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Indeksen har støtte ved cirka 866 poeng og motstand ved cirka 900 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
OMX Stockholm PI
   Svak kjøpskandidat
OMX Stockholm PI har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved cirka 594 poeng og motstand ved cirka 618 poeng. Indeksen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
S&P 500
   Svak salgskandidat
S&P 500 har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen tester motstanden ved cirka 2870 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. Indeksen anses teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Dagens aksje
AF Gruppen (AFG) Kurs 162.00, 16. mai 2019
AF Gruppen viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 130 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:6267.06
Ref.indeks:359.10
 Siste uke20192018
Portefølje   1.42%   10.03%   13.06%
Portefølje etter kurtasje   1.42%   9.33%   11.44%
Hovedindeksen   2.72%   10.39%   -1.84%
Indekser siste dag
AEX-0.22%557.91
ATX0.00%3406.09
CAC40-0.18%5438.23
COMPX-1.04%7816.28
DAX-0.58%12239
HEX0.32%9309.84
N100-0.28%1059.02
OMXC25GI1.27%1186.84
OMXSPI-0.46%605.37
OSEBX1.84%882.49
PSI20-0.21%5118.04
TECDAX-0.51%2867.20
UKX-0.07%7348.62
EURUSD-0.13%111.6729
CL (OIL)-0.17%62.76
Indeksvurderinger
 KML
AEXposposneutral
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralpos
COMPXneutralneutralpos
DAXposposneutral
HEXneutralneutralneutral
N100pospospos
OMXC25GIposneutralpos
OMXSPIpospospos
OSEBXpospospos
PSI20neutralneutralneutral
TECDAXpospospos
UKXneutralpospos
EURUSDnegnegneutral
CL (OIL)neutralnegpos

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
38% 35% 27%
 113 Kjøpskandidater
 103 Watch
 78 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   92% Kjøp
   65 Kjøp
   6 Selg
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK