Investtech.com

AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på e-post hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev på epost hver dag før børs

Innhold
Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
DNB ASA24. mai 2018
Subsea 7 S.A.24. mai 2018
DOF ASA24. mai 2018
PCI Biotech Holding As24. mai 2018
Arcus ASA24. mai 2018

Det ble en svak nedgang i markedet torsdag, og Hovedindeksen (OSEBX) endte på 873 poeng, noe som er en nedgang på 0.75%.

Det var 63 aksjer som gikk opp og 124 som gikk ned, mens 16 forble uendret og 33 var uten omsetning.

Totalt ble det torsdag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 6.0 milliarder.

Targovax AS (TRVX) endte på 18.00 kroner etter en oppgang på 16.13%. Vi må tilbake til 2. februar 2017 for å finne en like kraftig oppgang. Den gangen steg aksjen med 38.20%. Det var dessuten høy omsetning. Totalt ble det handlet for cirka 13 millioner kroner i aksjen, noe som er åtte ganger så mye som vanlig dagsomsetning. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
Seadrill (SDRL) steg kraftig med 7.93% og sluttet på 3.54 kroner. Den siste uken har aksjen steget hele 26.43%. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, nærmer seg støtten ved ca 3.00 kroner og en videre oppgang indikeres.
IDEX (IDEX) sluttet ned 7.85% til 3.05 kroner. Aksjen har med dette falt for åttende dag på rad og den siste måneden har aksjen falt hele 29.64%. Teknisk ser det heller ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
Veidekke (VEI) sluttet opp 1.30% til 93.30 kroner. Aksjen har ikke vært høyere siden oktober 2017. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.
Arcus ASA (ARCUS) sluttet ned 2.70% til 41.40 kroner. Aksjen har ikke sluttet på en lavere kurs siden januar 2017. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, har marginalt brutt ned gjennom støtten ved ca 41.50 kroner og en videre nedgang indikeres.

NASDAQ svakt opp onsdag
Det ble en svak stigning i markedet onsdag, og Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) endte på 7426 poeng, noe som er en oppgang på 0.64%.

Stockholmsbörsen svakt ned torsdag
Det ble en svak nedgang i markedet torsdag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 583 poeng, noe som er en nedgang på 0.45%.

Indekser
Hovedindeksen
   Kjøpskandidat
Hovedindeksen viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Indeksen har støtte ved cirka 820 poeng. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Nasdaq Combined Composite Index
   Kjøpskandidat
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Nasdaq Combined Composite Index og indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Indeksen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Indeksen nærmer seg motstanden ved cirka 7600 poeng, noe som kan gi en reaksjon ned. RSI over 70 viser at momentumet i indeksen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt indeksen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
OMX Stockholm PI
   Watch
OMX Stockholm PI ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Indeksen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Indeksen nærmer seg støtten ved cirka 577 poeng, noe som kan gi en reaksjon opp. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.
Dagens aksje
SeaBird Exploration (SBX) Kurs 0.22, 24. mai 2018
SeaBird Exploration har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 0.09 kroner. Etablert notering under 0.20 kroner vil igjen gi nye negative signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt kjøpssignal. Aksjen tester støtten ved cirka 0.22 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 0.22 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbruddet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for SeaBird Exploration. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:5313.36
Ref.indeks:354.32
 Siste uke20182017
Portefølje   1.19%   5.76%   28.38%
Portefølje etter kurtasje   1.07%   5.10%   26.84%
Hovedindeksen   -0.83%   7.22%   19.09%
Indekser siste dag
AEX-0.61%561.62
ATX0.00%3406.09
CAC40-0.31%5548.45
COMPX0.64%7425.96
DAX-1.47%12977
DJX0.21%24887
HEX-0.44%10228.00
N100-0.32%1072.27
OMXC25GI-1.13%1174.01
OMXSPI-0.45%583.46
OSEBX-0.75%873.29
PSI20-1.51%5700.05
TECDAX-0.78%2796.27
UKX-1.13%7788.44
VIX SP500-4.84%12.58
EURUSD0.25%117.2907
CL (OIL)-0.46%71.85
IndeksVurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXposposneutral
DJXposneutralpos
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIneutralneutralneutral
OSEBXpospospos
PSI20pospospos
TECDAXpospospos
UKXposneutralpos
VIX SP500negneutralpos
EURUSDnegnegpos
CL (OIL)pospospos

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
46% 35% 19%
 135 Kjøpskandidater
 103 Watch
 55 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   83% Kjøp
   62 Kjøp
   13 Selg
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2018 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som registrert bruker hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå