Dagens case 2000-2018. Resultater

Publisert 18.09.2018

Investtech har publisert dagens case til våre abonnenter siden år 2000. Hver dag i 18 år har vi i Norge og Sverige plukket ut en aksje med konkret anbefaling om å kjøpe eller selge. Vi ser på hvordan anbefalingene har gått.

Tabellen viser absolutt avkastning på aksjer som er publisert som dagens case på Investtechs hjemmesider fra oppstarten i 2000 til 1. juni 2018. Avkastning er beregnet fram til 1. september 2018.

Anbefaling Antall Dag Uke Måned Kvartal
Selg 259 -0,6 -0,5 -0,5 -2,1
Svak selg 130 0,0 -0,5 -0,6 -0,6
Watch 432 0,5 0,3 -0,8 0,0
Svak kjøp 1234 0,7 1,1 2,3 5,0
Kjøp 6756 0,5 0,9 2,4 5,0

Til sammen hadde vi 8811 dagens case-anbefalinger i perioden, 4373 i Sverige og 4438 i Norge. Av disse var 6756, tilsvarende 77 prosent, rene kjøpsanbefalinger. I gjennomsnitt steg disse aksjene 2,4 prosent den kommende måneden og 5,0 prosent de kommende tre månedene.

Også avkastning relativt til børsen, målt ved Hovedindeksen, har vært sterk. Grafen under viser absolutt og relativ avkastning for Investtechs kjøpscaser.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs og Stockholmsbörsen 2000 til 2018.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs og Stockholmsbörsen 2000 til 2018. Absolutt og relativt mot referanseindeksens utvikling.

Resultatene på Investtechs caseanbefalinger anses sterke. Kjøpscasene har steget i verdi, både absolutt og relativt sett, og salgscasene har falt i verdi. Det er et stort antall samples som ligger til grunn, så signifikansen anses høy.

Dagens case anses som en viktig del av Investtechs abonnementstjeneste. Målet er hver dag å presentere en aksje der våre kunder kan gjøre gode investeringer. Dagens case presenteres på hjemmesiden for abonnenter i god tid før børsåpning i Norge og Sverige.

Resultater Norge: Les hele rapporten med detaljer og drøfting av resultatene her.

Resultater Sverige: Les hele rapporten med detaljer og drøfting av resultatene her.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Hvor finner jeg dagens case fra Investtech?

For å få tilgang til Investtechs dagens case, må du være abonnent hos Investtech. Klikk deretter på Dagens case i venstremenyen, eller velg dagens case-boksen fra startsiden etter innlogging.

Inne på dagens case-siden, får du oversikt over de siste ti dagers case ved å klikke på Tidligere Case øverst til høyre på siden.

Interessert i detaljene?

Les hele rapporten med flere detaljer og drøfting av resultatene her.

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK