Investtechs aksjeskole

Velkommen til Investtechs aksjeskole med Geir Linløkken.

Linløkken grunnla Investtech i 1997 og Investtech Invest i 2010. Han har mer enn 20 års erfaring med teknisk analyse og har skrevet boken "Teknisk aksjeanalyse - for lavere risiko og økt avkastning". Han er i dag analyse- og forskningssjef i Investtech.

 

Del 1 - Historisk avkastning i aksjemarkedet
Historisk avkastning - hva kan man forvente av aksjemarkedet?

 

Del 2 - Langsiktighet
Langsiktighet - jo lengre man er i markedet, jo mindre er sannsynligheten for å tape penger.

 

Del 3 - Risiko i enkeltaksjer
Det er stor forskjell på hvor stor risiko man tar ved å investere i forskjellige aksjer på Oslo Børs.

 

Del 4 - Diversifisering
Diversifisering reduserer risikoen! Vi har sett på hvor mye risikoen reduseres avhengig av hvor mange aksjer man har i porteføljen.

 

Del 5 - Vær systematisk
Vær systematisk og gjør analyse. Det handler om å få oddsen på sin side.

 

Del 6 - Kjøp vinneraksjer – og hold dem
Kjøp vinneraksjene og hold dem. Den vanligste feilen nye investorer gjør, er å selge vinneraksjer for tidlig.

 

Del 7 - Selg taperaksjer – og hold deg unna
Selg taperaksjer og hold deg unna inntil de snur. Den nest vanligste feilen nye investorer gjør, er å holde for lenge på aksjer som faller.

 

Del 8 - Hold deg unna lottoaksjene
Ikke kjøp lottoaksjer. Lottoaksjer har ekstrem risiko og forskning viser at de historisk har gjort det svakt over tid.

 

Del 9 - Følg innsiderne
Innsidekjøp anses som en risikoreduserende faktor. Merk at innsidehandler bør vurderes sammen med tekniske forhold

 

Del 10 - Oppsummering og anbefalinger
Oslo Børs har vist seg et bra sted å være siden 1982 - men med store svingninger fra år til år.

 

Skrevet av


Kari Poblete
Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK