Hvor går gull- og sølvprisene?

Publisert 29.08.2018

Investtech analyserer en rekke råvarer og gir konkrete kjøps- og salgsanbefalinger hver dag. I dag har vi sett nærmere på sølv og gull. En av disse råvarene har utløst salgssignal, mens i den andre indikeres videre flat utvikling.

Silver (SI.FUT) Siste sluttkurs: 14.68

Sølvprisen tidoblet seg fra 2003 til 2011, men har siden falt rundt 70 prosent. Etter en sidelengs utvikling de siste to årene, brøt kursen for en måneds tid siden ned gjennom støtten ved 15,50 dollar. Det er nå også utløst salgssignal fra en rektangelformasjon, etter at investorene har gått ytterligere nedover i pris for å komme seg ut. Et videre fall for sølvprisen indikeres.
Investtechs anbefaling: Selg

 

Gold (GC.FUT) Siste sluttkurs: 1 200.89

Gullprisen opplevde nesten en seksdobling fra 2003 til 2011, men falt så kraftig tilbake de neste to årene. Siden 2014 har råvaren stort sett pendlet mellom 1130 og 1360 dollar i verdi. Den sidelengse bevegelsen indikerer at det er omtrent likevekt mellom kjøpere og selgere i markedet, og det gis signaler om en videre flat utvikling. Skulle vi få et brudd over 1360 dollar, vil det indikere at kjøperne er sterkest og tilsi en videre oppgang. Motsatt vil brudd under 1130 dollar indikere at pessimismen er økende og at gullprisen skal fortsette ned.
Investtechs anbefaling: Hold

 

 

Anbefalingene gjelder på lang sikt, 3-18 måneder fram i tid.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK