Den nest vanligste feilen småsparere gjør: kjøper taperaksjer

Publisert 11.05.2020

Ifølge informasjon fra aksjonærregisteret, har mange småsparere kjøpt seg opp i Norwegian Air Shuttle, mens forvaltere og større investorer har solgt seg ned. Å kjøpe taperaksjer, slike som Norwegian, er en av de vanligste feilene småsparere gjør. Se statistikken her, og hvorfor også Seadrill, Golden Ocean Group og Soft Ox Solutions nå bør selges. Følg også med neste uke, når vi ser på den aller vanligste feilen småsparere gjør.

Forskning Investtech har gjort viser overbevisende tall på at aksjer som har falt og utløst salgssignaler, fortsetter å gjøre det svakt. Vår Holde-deg-unna-portefølje, som vi har oppdatert siden 2005, har vist et årlig gjennomsnittsfall på 23,2 prosent, mens Oslo Børs i snitt steg nesten 7,6 prosent.

I mars falt omtrent alle aksjene på Oslo Børs. Noen aksjer ligger fortsatt i fallende trender, mens andre har brutt opp, og flere ligger i stigende trender. I følge vår forskning er det svært avgjørende hvilke aksjer man nå kjøper. Vi ser på fire typer aksjer man, basert på Investtech-forskning, ikke bør kjøpe.

Fallende trend

Fallende trendEn fallende trend indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Da skal aksjekursen falle videre. Statistikk* for 26.943 tilfeller der aksjer i de nordiske aksjemarkedene gikk inn i fallende trendkanaler på mellomlang sikt viser at disse i snitt utviklet seg 5,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksene på annualisert basis.

Seadrill ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Et videre fall indikeres.

 

Salgssignal fra rektangelformasjon

Salgssignal fra rektangelformasjonSalgssignal fra rektangelformasjoner oppstår når investorer presser kursen ned gjennom tidligere bunnpunkter for å komme seg ut av aksjene. Investtech-forskning* basert på 3109 signaler viser at kursen den etterfølgende perioden underpresterte med 4,9 prosentpoeng annualisert.

Golden Ocean Group har gitt salgssignal fra en rektangelformasjon og indikerer en videre svak utvikling.

 

Brudd på siste støtte

Kurs under motstandBrudd under det siste støttenivået i et kursdiagram skjer når mange investorer selger, tross at aksjen aldri, eller ikke på svært lang tid, har blitt handlet til lavere kurser. Samtidig er det få kjøpere til å ta imot, og kursen bryter ned. Aksjer som utløste slike brudd, og lå langt under det siste støttenivået i grafen, gjorde det ifølge Investtech-forskning* 7,6 prosentpoeng svakere enn andre aksjer på annualisert basis.

Norwegian Air Shuttle har brutt støtten ved 11,40 kroner. Det utløste et salgssignal, kursen ligger langt under dette nivået, og Investtech anbefaler å selge aksjen.

 

Innsidesalg

InnsidesalgSalg fra rapportpliktige innsidere i et selskap kan være et signal om at aksjen er fundamentalt dyr. Når en person i et selskaps styre eller ledelse selger aksjer, kan det være et signal om at vedkommende er redd for at aksjekursen skal falle. Det kan være at innsideren mener aksjen har steget for mye i forhold til utvikling og potensialet i selskapet, eller at markedet ikke godt nok har tatt inn over seg økt risiko eller negative nyheter. Aksjer med salg fra innsidere har statistisk* utviklet seg 3,0 prosentpoeng svakere enn referanseindeksene på annualisert basis.

SoftOx Solutions omtrent femdoblet seg i løpet av mars. De to direktørene Glenn Gundersen og Hans Petter Grette solgte seg ned tidlig i april og SoftOx er negativ på innsidehandler.

 

*Alle forskningsresultatene gjelder for nordiske aksjer samlet, Norge fra 1996, Sverige fra 2003, Danmark fra 2005 og Finland fra 2007. For alle landene så vi på data fram til 31.12.2018. Annualiserte avkastningstall er beregnet basert på kursutvikling de første tre månedene etter signalene.

 

Forskningsresultater

Investtech-forskning: Fallende trend

-5.1%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 5.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt 2.2%
Referanseindeks 7.3%
Meravkastning -5.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 26943 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1996-2018.

Les mer

 

Investtech-forskning: Salgssignal fra rektangelformasjon

-4.9%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 4.9 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt 5.6%
Referanseindeks 10.5%
Meravkastning -4.9%p

Disse forskningsresultatene er basert på 3109 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1996-2018.

Les mer

 

Investtech-forskning: Kurs under motstand

-7.6%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 7.6 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt -4.6%
Referanseindeks 3.1%
Meravkastning -7.6%p

Disse forskningsresultatene er basert på 19586 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1996-2018.

Les mer

 

Investtech-forskning: Innsidesalg

-3.0%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 3.0 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt 8.4%
Referanseindeks 11.4%
Meravkastning -3.0%p

Disse forskningsresultatene er basert på 6944 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1999-2018.

Les mer

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK