Frykten råder i disse tre konsumaksjene: XXL, HMB, PNDORA

Publisert 09.08.2018

Mange av de tradisjonelle konsumselskapene har fått hard medfart på børsen, sist med stygge fall for den norske sportskjeden XXL og den danske smykkekjeden Pandora. Den amerikanske kjempen Amazon, som hovedsakelig selger via Internett, opplever imidlertid sterk vekst.

XXL ASA (XXL.OL) Sluttkurs: 50.00


XXL har siden begynnelsen av 2018 falt over 45 prosent og brøt gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt da selskapet la frem andrekvartalsrapport 20. juli. Både volumbalansen og momentumet i aksjen er negative, indikerer økende pessimisme hos investorene, og forsterker det negative trendbildet i aksjen. Det er kortsiktig støtte ved cirka 48 kroner, og et brudd og sluttkurs under dette nivået vil utløse et nytt salgssignal. Ved reaksjoner opp har XXL motstand ved 69 kroner.
Anbefaling: Selg

Hennes & Mauritz B (HMB.ST) Sluttkurs: 133.54 


Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av Hennes & Mauritz B, og aksjen ligger i en fallende trendkanal på både kort, mellomlang og lang sikt. Videre nedgang indikeres. Den fallende trenden forsterkes av negativ volumbalanse og svakt momentum. De siste par månedene har aksjen dannet støtte ved 132 kroner på kort sikt, kanskje grunnet flere kjøp fra meldepliktige innsidere i selskapet. Om støtten ryker, vil et nytt salgssignal utløses og H&M kan falle ned mot 117 kroner eller lavere. Aksjen har motstand mellom 145 og 149 kroner.
Anbefaling: Selg

Pandox AB (PNDXB.ST)  Sluttkurs: 166.00


Smykkekjeden Pandora A/S utløste i midten av mai et salgssignal fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene solgte på stadig lavere kurser for å komme seg ut. Videre nedgang indikeres, og det ligger ingen støtte før 200 kroner på Investtechs langsiktige chart. Salgssignal fra en rektangelformasjon signaliserer fortsatt en negativ utvikling for Pandora. Aksjen har motstand ved cirka 550 kroner. Negativ volumbalanse indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive, og svekker aksjen.
Anbefaling: Selg

Amazon.Com Inc (AMZN.NA)  Sluttkurs: 1886.52


Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Amazon.Com Inc, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene. Siden bunnen i april har aksjen steget over 37 prosent og er i all-time-high. Det er nå ingen motstand over dagens kurs, mens det ved reaksjoner ned er støtte ved 1600 dollar. En videre kursoppgang for Amazon indikeres.
Anbefaling: Kjøp

 

Analysene er basert på sluttkurs 08.08.2018.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK