Innsiderapporten 1. april 2019: Innsiderne fortsetter å kjøpe

Styremedlem kjøpte sine første aksjer i selskap som har falt 40 prosent på halvannet år.

 

Innsiderne fortsetter å kjøpe aksjer i selskapene de kjenner fra innsiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene har innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs meldt 81 kjøp, og kun 8 salg. Dette gir en kjøpsandel på hele 91 prosent på månedsbasis, ett prosentpoeng høyere enn for to uker siden. Også på årsbasis er kjøpsandelen høy, og ligger på 89 prosent. Dette er det samme som for to uker siden, og høyt i et historisk perspektiv. I likhet med alle andre som handler med aksjer, ønsker også innsiderne å kjøpe billig og selge dyrt. Når mange innsidere kjøper aksjer, viser det at mange som kjenner selskapene og de forskjellige bransjene, er positive til egne selskap.

Orkla har leder for Orkla Foods International, Johan Wilhelmsson, mer enn doblet sin beholdning av Orkla-aksjer. Wilhelmsson kjøpte 4000 aksjer på kurs rett under 67 kroner, nær 268 000 kroner, og har nå 7500 aksjer i Orkla. Wilhelmsson var den femte innsideren i selskapet som kjøpte aksjer i løpet av en seks ukers periode. At flere innsidere kjøper aksjer, vitner om optimisme blant de ledende ansatte, og gjør Orkla maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Etter at børsen stengte fredag 22. mars, meldte Frontline at konsernsjef Robert Hvide Macleod hadde inngått TRS på 100 000 aksjer på kurs 59.33 kroner, fram til 6. juni i år. Fra tidligere hadde konsernsjefen en TRS mot 500 000 aksjer på 55.22 kroner fra tidligere, fram til samme dato. Ved å øke eksponeringen mot Frontline-kursen med 20 prosent, viser Hvide Macleod at han har tro på god utvikling for Frontline-aksjen fram mot sommeren. Sammen med et innsidekjøp og en inngått TRS-avtale i november, fra to andre innsidere, er Frontline nå maksimalt positiv på innsidehandler.

Axactor har gitt negativ avkastning på cirka 40 prosent i løpet av det siste halvannet året. Ifølge styremedlem Terje Mjøs er aksjen nå gunstig priset for de som ønsker å kjøpe seg inn i selskapet. Mjøs hadde ikke Axactor-aksjer fra tidligere, da han den 20. mars kjøpte 10 000 aksjer på kurs 19,30 kroner. Dette var første innsidekjøp i Axactor siden august, og etter Mjøs' kjøp for 193 000 kroner er Axactor igjen positiv på innsidehandler.

Den 21. mars solgte Hans Øyvind Haukeli, innsider i ABG Sundal-Collier Holding, aksjer for over 1,9 millioner kroner. 473 200 aksjer ble solgt på kurs 4,10 kroner. Etter salget eier Haukeli 2 650 000 aksjer i selskapet, i tillegg til 2 350 000 aksjer på forward-kontrakt. Innsideren reduserte dermed eksponeringen med åtte prosent. Selv om Haukeli fremdeles er eksponert mot fem millioner aksjer, er det et salgssignal når en innsider selger en så stor post som er tilfellet her. Haukeli har sikkert tro på at kursen skal utvikle seg positivt framover, men gjennom å selge nå, viser han at han ikke tror kursen skal mye opp på kort tid. Dette var første innsidehandel i selskapet på noe over ett år, og aksjen er gått fra nøytral til negativ basert på innsidehandler.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK