Innsiderapporten 15. april 2019: Innsiderne satte ny rekord på Oslo Børs

Bioteknologiselskap er igjen blitt billig, og sparebank skal fortsette å stige ifølge innsiderne.

 

Det nærmer seg tiden da selskapene på Oslo Børs skal legge fram resultat for 1. kvartal, og i den forbindelse har handelsaktiviteten blant innsiderne i de børsnoterte selskapene gått ned. Nedgangen har i størst grad gått ut over salgene, slik at kjøpsandelen er høy. De 70 handlene innsiderne har meldt siste 22 handelsdager, fordeler seg på 66 kjøp og kun 4 salg. Dette gir en kjøpsandel på hele 94 prosent på månedsbasis, tre prosentpoeng høyere enn for to uker siden, og hele fem prosentpoeng over kjøpsandelen på årsbasis. Dette er den høyeste kjøpsandelen på månedsbasis siden vi i Investtech startet registrering av innsidehandler for over 20 år siden.

Kursen på bioteknologiselskapet BerGenBio har falt mer enn 50 prosent siden toppen i juni i fjor, og kursen er nå så vidt under IPO-kursen som ble brukt da aksjen ble børsnotert for to år siden. Selskapets styreleder Sveinung Hole og styremedlem Stener Kvinnsland mener den lave kursen gjør det attraktivt å kjøpe aksjer i selskapet. Den 11. april kjøpte begge innsiderne 60 000 aksjer på kurs 23,17 kroner. Ingen av dem hadde aksjer i selskapet fra tidligere, og det er derfor gode kjøpssignaler når begge handler aksjer for nær 1,4 millioner kroner. Begge har vært med i styret i selskapet noen år, men Hole overtok nylig som styreleder. Kjøpene gjør BerGenBio maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Så langt i år har selskapet UFI AS kjøpt aksjer i Solon Eiendom for rundt 8,7 millioner kroner. Selv om endringen i prosent ikke har vært så veldig stor, viser de stadige kjøpene at de tror kursen skal stige, og gjør Solon Eiendom til en kjøpskandidat basert på innsidehandler. Styreleder i Solon Eiendom, Øystein A. Landvik, eier en tredel av UFI AS.

Knut Solberg, leder for representantskapet i SpareBank 1 SMN, MING, rapporterte den 12. april at han den 30. januar hadde kjøpt 1200 egenskapitalbevis i sparebanken. Egenkapitalbevisene ble kjøpt til kurs 86,13 kroner. Solberg investerte med det 103 000 kroner, og har nå egenkapitalbevis i MING til en verdi av cirka 182 000 kroner. Kursen på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN har mer enn doblet seg på under tre år, men ved å kjøpe, viser innsideren at han tror verdipapiret kan fortsette å stige. SpareBank 1 SMN er positiv på innsidehandler. Investtech.com eller nærstående eier egnekapitalbevis i selskapet.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK