Innsiderapporten 20. mai 2019: Innsidere kjøper etter resultatframleggelse

Fem innsidere kjøpte aksjer etter at kursen falt åtte prosent.

 

Mange av de børsnoterte selskapene har presentert resultatet for første kvartal, og med det øker også antall rapporterte innsidehandler. I løpet av de siste 22 handelsdagene har innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs rapportert 71 handler. Dette er over 60 prosent mer enn for 2 uker siden. De 71 handlene fordeler seg på 65 kjøp og 6 salg, noe som gir en kjøpsandel på månedsbasis på 92 prosent. Dette er ett prosentpoeng lavere enn for to uker siden, men fremdeles tre prosentpoeng over kjøpsandelen på årsbasis. Innsiderne virker altså å være svært positive til å kjøpe aksjer i egne selskap.

Den 7. mai, samme dag som Kværner la fram resultatrapport for første kvartal, kjøpte både styrelederen og finansdirektøren aksjer i selskapet. Styreleder Leif-Arne Langøy kjøpte aksjer for over 1,9 millioner kroner, mens finansdirektør og EVP Idar Eikrem kjøpte for nær 1 million kroner. Fra tidligere hadde Langøy og Eikrem Kværner-aksjer for henholdsvis 580 000 og 115 000 kroner. Kjøpenes størrelse, både i kroner og i forhold til tidligere beholdning, gjør at dette er sterke kjøpssignaler. Begge innsiderne kjøpte aksjer gjennom heleide investeringsselskap, og kjøpene ble gjort til kurs rundt 13 kroner per aksje. Kværner er nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Forsikringsselskapet Storebrand la 8. mai fram resultatet for første kvartal. Resultat ble tatt negativt imot i markedet, og på resultatdagen sluttet kursen 3,8 prosent lavere enn dagen før, for så å falle videre de neste dagene. Ved børsslutt den 13. mai hadde aksjen falt nær 8 prosent fra sluttkursen dagen før resultatframleggelsen. Innsiderne ser imidlertid ikke ut til å la seg skremme, og i dagene etter resultatetframleggelsen kjøpte hele fem innsidere aksjer i selskapet for tilsammen 830 000 kroner. Styreleder Didrik Munch kjøpte mest, 335 000 kroner, mens styremedlem Karl Sandlund, som ikke hadde Storebrand-aksjer fra tidligere, kjøpte for nær 200 000 kroner. At innsidere kjøper aksjer etter at selskapet falt på resultat, viser at de mener den lave kursen gjør aksjen gunstig priset for kjøp. Storebrand er maksimalt positiv basert på innsidehandler.

Kristian Johansen, konsernsjef i TGS Nopec-Geophysical, kjøpte aksjer for nær en halv million kroner den 8. mai, samme dag som selskapet la fram resultatet for første kvartal. Så langt har dette vært et godt kjøp, med en oppgang på 10,8 prosent i løpet av en drøy uke. Med kjøpet økte Johansen sin beholdning av TGS-aksjer med 8,4 prosent, og har etter siste ukes oppgang aksjer i selskapet for rundt 7 millioner kroner. Ved å øke investeringene, viser konsernsjefen at han har tro på at kjøp av aksjer i selskapet han leder, skal gi god avkastning framover. Kjøpet er første innsidehandel i TGS siden november, og gjør at aksjen går fra nøytral til positiv på innsidehandler.

Den 15. mai kjøpte styreleder i StrongPoint, Morthen Johannessen, aksjer i selskapet for nærmere 300 000 kroner. Johannessen har etter dette StrongPoint-aksjer til en samlet verdi av cirka 350 000 kroner. Styrelederen økte dermed sin beholdning vesentlig, og kjøpet er dermed et sterkt kjøpssignal. Dette var første innsidehandel i selskapet siden november, og kjøpet gjør at aksjen går fra nøytral til nær maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK