Innsiderapporten 3. juni 2019: Innsiderne fortsetter å kjøpe aksjer

Nyvalgt styreleder med første innsidekjøp, og konserndirektør i lakseselskap kjøper for over to millioner kroner.

 

Handelsaktiviteten blant innsiderne er for øyeblikket svært høy, med 90 rapporterte innsidehandler siste 22 handelsdager. Av disse er 82 kjøp og kun 8 salg, noe som gir en kjøpsandel på hele 91 prosent på månedsbasis. Dette er riktignok ett prosentpoeng lavere enn for to uker siden, men fremdeles to prosentpoeng over kjøpsandelen på årsbasis, som ligger på 89 prosent kjøp. Det faktum at mange innsidere velger å kjøpe aksjer i selskapene de er med å lede, viser at de har god tro på egne selskap og mener at kjøp av aksjer i selskapene kan gi god avkastning på sikt.

Konserndirektør Roger Bekken i lakseoppdrettsselskapet SalMar økte sin investering i selskapet med nær 2,4 millioner kroner da han den 23. mai kjøpte 6000 aksjer på kurs 397 kroner. Fra tidligere hadde konserndirektøren 3715 aksjer i selskapet, og han har nå SalMar-aksjer for nærmere 3,9 millioner kroner. Bekkens kjøp er første innsidehandel i lakseselskapet siden november, da seks innsidere solgte aksjer etter frigivelse av RSU-er. Kjøpet gjør SalMar positiv ut fra innsidehandler.

På generalforsamlingen i Veidekke den 8. mai i år, ble Svein Richard Brandtzæg valgt inn i styret, og er nå styreleder for selskapet. Den 28. mai kjøpte Brandtzæg sine første aksjer i Veidekke, da han kjøpte 1800 aksjer på kurs 83,90 kroner, tilsammen 151 000 kroner. Også i slutten av mars var det innsidekjøp i selskapet, da daværende styremedlem Arve Fludal kjøpte Veidekke-aksjer for rundt 18 000 kroner. Dette er de eneste innsidehandlene i selskapet så langt i 2019, og Veidekke er nær maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Arild Bødal, styreleder i Sparebanken Vest, investerte 473 000 kroner i selskapet da han den 27. mai kjøpte 9000 egenkapitalbevis på kurs 52,60 kroner. Bødal, som rykket opp fra nestleder til styreleder ved generalforsamlingen tildigere i vår, økte dermed sin beholdning av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest med 38 prosent, og har nå EK-bevis i banken for over 1,7 millioner kroner. Tre uker tidligere kjøpte konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth egenkapitalbevis for 232 000 kroner. Disse to kjøpene er de eneste innsidehandlene i selskapet siden november i fjor, og gjør Sparebanken Vest nær maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Konsernsjef i tekstil- og interiørselskapet Kid, Anders Fjeld, kjøpte 20 000 aksjer i selskapet den 24. mai. Aksjene ble kjøpt til kurs 43.90 kroner, totalt 878 000 kroner. Etter kjøpet har konsernsjefen aksjer i selskapet han leder for over 2 millioner kroner. Tidligere i måneden kjøpte Petter Schouw-Hansen, tidligere finans- og strategidirketør, nå rådgiver for selskapet, Kid-aksjer for 525 000 kroner. Disse to kjøpene viser at innsiderne er positive til selskapet og forventer positiv utvikling for aksjekursen. Kjøpene gjør Kid maksimalt positiv på innsidehandler.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK