Innsiderapporten 4. november 2019: Sterke signaler fra innsiderne

Innsiderne i flere selskaper oser av optimisme og sender klare signaler om at kursene skal opp. I ett selskap tar imidlertid innsiderne nå gevinst.

Det er fortsatt sesong for presentasjon av kvartalsresultater på Oslo Børs. Mange innsidere sitter på informasjon markedet ikke kjenner, og har ikke lov til å handle. De siste ukene har innsiderne likevel gjort 54 handler, hvorav 40 kjøp. Det gir en kjøpsandel på 74 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent. Tross at kursene på Oslo børs ligger like under all-time-high, oser mange innsidere av optimisme. Vi ser på tre selskaper der innsiderne gir klare kjøpssignaler og ett det innsiderne selger.

Nordic Semiconductor presenterte sin rapport for tredje kvartal den 22. oktober. Kursen steg over syv prosent på rapporten og hadde med det nesten doblet seg siden starten av året. I dagene etter kjøpte styreleder Birger K. Steen seg opp for en snau million kroner og styremedlemmene Anita Huun og Jan Frykhammar kjøpte sine første aksjer i selskapet for en drøy halv million kroner hver. Til sammen er det nå gjort åtte innsidekjøp i selskapet i år, og Nordic Semiconductor er maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Zalaris falt fire prosent på Q3-rapporten. Dagen etter meldte styremedlem Kenth Eriksson at han hadde kjøpt aksjer for nesten 26 millioner kroner, og han økte med det sin eierandel kraftig. Flere andre innsidere har gjort mindre aksjekjøp de siste par månedene og siden i fjor høst er det meldt hele 27 kjøp i Zalaris. Styret og ledelsen putter egne sparepenger i aksjen og sender med det kraftige signaler om tro på selskapet. Kursen har utviklet seg svakt i år, men var så sent som i fjor sommer på omlag det dobbelte av i dag.

Treningssenterkjeden SATS gikk på børs i slutten av oktober. Fem innsidere kjøpte aksjer i forbindelse med emisjonen selskapet da gjorde. CEO Sondre Gravir var mest positiv, med sitt kjøp for tre millioner kroner. Basert på sist omsatte kurs, har de fem innsiderne et lite tap på sin investering. Kjøpene deres signaliserer imidlertid tro på god kursutvikling over tid.

Schibsted har det vært to store innsidesalg. CEO Rolv Erik Ryssdal solgte over halvparten av sine aksjer i selskapet for 6,4 millioner kroner den 30. oktober. Ledende ansatt Trond Berger fulgte opp fredag forrige uke og solgte tre fjerdedeler av sine aksjer for 3,9 millioner kroner. De to innsiderne signaliserer minsket tro på selskapet og kursutviklingen, og Schibsted er maksimalt negativ på Investtechs innsiderangering. Teknisk er imidlertid aksjen positiv, og viser en fin stigende trend på lang sikt. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

 

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK