Innsiderapporten 18. november 2019: Innsidere med stor tro på egne selskap

Innsidere mener NRC er underpriset, mens innsider i Europris tar gevinst.

Resultatsesongen går mot slutten på Oslo Børs, og med det øker antall rapporterte innsidehandler. I løpet av de siste 22 handelsdagene er det rapportert 89 innsidehandler, fordelt på 76 kjøp og 13 salg. Dette gir en kjøpsandel på 85 prosent på månedsbasis, hele 11 prosentpoeng høyere enn for to uker siden. Kjøpsandelen på årsbasis er uendret på 89 prosent. Innsiderne i de børsnoterte selskapene viser med det stor tro på positiv utviklling for selskapene de kjenner fra innsiden.

NRC Group har falt 27 prosent i løpet at de siste fire månedene, men er maksimalt positiv på innsidehandler etter fem innsidekjøp i selskapet hittil i november. Totalt har innsidere kjøpt NRC-aksjer for 1,8 millioner kroner i løpet av de siste to ukene, og den som kjøpte mest, var selskapets konsernsjef Henning Olsen. Den 5. november, samme dag som kursen falt nær 5 prosent etter at resultatet for tredje kvartal ble lagt fram, kjøpte Olsen aksjer for 735 000 kroner, og doblet med det sin beholdning av NRC-aksjer. Blant kjøperne siste to uker er også selskapets finansdirektør Dag Fladby, samt styreleder Helge Midttun. Gjennom å kjøpe aksjer, viser innsiderne at de anser aksjen som gunstig priset, og er uenige med markedet som har sendt kursen ned den siste tiden.

Håkon Reistad Fure, styremedlem i Yara International, kjøpte 2500 aksjer i selskapet den 15. november. Fure, som kjøpte aksjer for 861 000 kroner, økte sin beholdning av Yara-aksjer med 12,5 prosent. Kjøpet var første innsidehandel i selskapet siden februar, og gjør at Yara går fra nøytral til positiv på innsidehandler. Kjøpet kommer etter at kursen har falt rundt 16 prosent på to måneder. Ved å kjøpe aksjer, viser styremedlemmet at han mener kursen er lav, og at kjøp på dette nivået kan være en god investering.

Markedet lot seg begeistre og sendte kursen opp 10 prosent da Veidekke la fram tredjekvartalsresultat den 14. november. Også innsiderne i selskapet lot seg friste til å kjøpe Veidekke-aksjer, i håp om videre oppgang. Styremedlem Tone Hegland Bachke, som ikke hadde aksjer i selskapet fra tidligere, kjøpte for 336 000 kroner, mens styremedlem Hans von Uthmann kjøpte aksjer for 94 000 kroner og økte sin beholdning av Veidekke-aksjer med 25 prosent. Også OBOS BBL, som er største eier i Veidekke med drøye 18 prosent, og er representert i styret, kjøpte aksjer. OBOS kjøpte denne gang for 11,2 millioner kroner. Kjøpene gjør at Veidekke går fra nøytral til maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Europris overrasket investorene positivt da selskapet la fram resultatet for tredje kvartal den 1. november, og kursen sluttet opp over 17 prosent i forhold til dagen før. Få dager etter oppgangen valgte innsider Thor Evensen å realisere gevinst ved å selge 90 prosent av sine aksjer i selskapet for totalt 117 000 kroner. Dette er første innsidehandel i Europris siden et større salg medio juli. Aksjen er dermed negativ på innsidehandler.

 

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK