Innsiderapporten 2. desember 2019: Millionkjøp i fisk og eiendom

Styremedlem i eiendomsselskap og konsernleder i fiskeselskap med millionkjøp, og innsiderne i Flex mener kursfall åpner for gode kjøpsmuligheter.

Innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden vært svært aktive med handler i egne selskap. I løpet av de siste 22 handelsdagene er det meldt hele 127 handler. Handlene fordeler seg på 110 kjøp og 17 salg. Dette gir en kjøpsandel på 87 prosent på månedsbasis, noe som er 2 prosentpoeng høyere enn for 14 dager siden. Kjøpsandelen på årsbasis er uendret, med 89 prosent kjøp. Det at mange innsidere kjøper aksjer i selskapene de er med å lede, og kjenner godt fra innsiden, viser at de har god tro på egne selskap.

Line Norbye, styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap, kjøpte den 28. november aksjer i selskapet for over 3,3 millioner kroner. Styremedlemmet kjøpte aksjene gjennom sitt heleide selskap Otto Olsen Bygg AS, og har etter kjøpet aksjer i Olav Thon for til sammen 116 millioner kroner. Kjøpet var første større innsidehandel i selskapet siden Norby i september i fjor kjøpte aksjer for 4,4 millioner kroner. Kjøpet gjør at aksjen går fra nøytral til positiv på Investtechs innsiderangering.

Til tross for at kursen i FLEX LNG er nær halvert siden toppen medio oktober i fjor, fortsetter innsiderne å kjøpe aksjer i selskapet de kjenner fra innsiden. Den mest ivrige kjøperen har vært konsernsjef Øystein M Kalleklev, som hittil i år har kjøpt Flex-aksjer for nær 3,1 millioner kroner. Også finansdirektør Harald Gurvin har ved flere anledninger i år kjøpt aksjer i selskapet, senest den 27. november da han kjøpte aksjer for 256 000 kroner. Med det har finansdirektøren kjøpt aksjer i Flex for tilsammen 632 000 kroner så langt i 2019. Gjennom stadige kjøp, viser innsiderne at de mener kursnedgangen er overdrevet, og at den lave kursen gjør aksjen til en spennende investeringsmulighet. Flex er maksimalt positiv basert på innsidehandler.

Finansdirektøren i 2020 Bulkers Ltd, Vidar Hasund, kjøpte den 28. november sine første aksjer i selskapet. Aksjene ble kjøpt på kurs 85,75 kroner, og Hasund kjøpte med det aksjer for til sammen 257 000 kroner. Siden midten av august har tre innsidere kjøpt aksjer i selskapet for til sammen over 1,4 millioner kroner. Den som har kjøpt mest, er styremedlem Jeremy Kramer, som i løpet av drøye tre måneder har kjøpt aksjer for rett over 1 million kroner, hvorav 430 000 kroner mot slutten av november. Hasund og Kramers kjøp gjør at 2020 Bulkers går fra svakt positiv til maksimalt positiv på innsidehandler.

Den 19. november ble årets første innsidehandler i Lerøy Seafood Group meldt, da to innsidere kjøpte LSG-aksjer. Kjøperne var konsernleder Henning Beltestad, som kjøpte aksjer før nær 1,1 million kroner. Beltestad hadde ikke aksjer i selskapet fra tidligere, slik at dette er et klart kjøpssignal. Også finanssjef Annichen Edvardsen kjøpte aksjer. Edvardsen kjøpte for 54 000 kroner, og mer enn doblet sin beholdning av Lerøy-aksjer. Ved å kjøpe aksjer viser innsiderne at de mener aksjen har gode muligheter til å øke i verdi framover. Kjøpene gjør at aksjen går fra nøytral til maksimalt positiv basert på innsidehandler.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK