Innsiderapporten 16. desember 2019: Fem av seks handler er kjøp

Finansdirektør i eiendomsselskap med millionkjøp, mens finansdirektør i IT-selskap selger for over millionen.

I løpet av de siste 22 handelsdagene har innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs rapportert 91 handler med aksjer i egne selskap. Av disse er det 76 kjøp og 15 salg, noe som gir en kjøpsandel på 84 prosent på månedsbasis. Denne er ned fire prosentpoeng siste to uker, men fremdeles er fem av seks handler kjøp. Kjøpsandelen på årsbasis er 88 prosent, ett prosentpoeng lavere enn i starten av måneden. Innsiderne viser altså fremdeles sterk tro på egne selskap.

Finansdirektøren i eiendomsselskapet Entra, Anders Olstad, kjøpte den 3. desember aksjer for nær en million kroner. Olstad betalte 133 kroner per aksje, og økte sin private beholdning av Entra-aksjer med over 15 prosent og har nå aksjer i selskapet for over åtte millioner kroner. Også i juni kjøpte finansdirektøren Entra-aksjer, den gang for 653 000 kroner. Olstad har dermed to ganger i år vist at han mener kjøp av Entra-aksjer kan være en god investering, og aksjen er nå positiv på Investtechs innsiderangering. Ingen andre innsidere i Entra har handlet med selskapets aksjer så langt i 2019.

Kursen i IT-selskapet Atea har steget jevnt gjennom høsten, fra cirka 107 kroner i begynnelsen av august, til dagens kurs rundt 135 kroner. En som har realisert noe av verdistigningen, er Aleksandr Novik, finansdirektør for Atea Baltikum. Novik solgte først Atea-aksjer for 236 000 kroner i slutten av oktober, før han i slutten av november solgte aksjer for i overkant av en million kroner. Totalt har finansdirektøren solgt 20 prosent av sine aksjer i selskapet for 1,25 millioner kroner. Salgene gjør at Atea er negativ på innsidehandler, selv om selskapets styreleder, Ib Kunøe, kjøpte aksjer for nær tre millioner kroner i oktober. Siden dette kjøpet kun utgjorde 0,09 prosent av Kunøes beholdning av Atea-aksjer, tillegges dette kjøpet liten signalverdi.

Robert Hvide Macleod, konsernsjef og styremedlem i Frontline Management AS, kjøpte 202 000 Frontline-aksjer den 29. november. Med en kurs på 101.31 kroner per aksje, kjøpte Macleod aksjer for over 20 millioner kroner. I tillegg til disse 202 000 aksjene, er Macleod eksponert mot 600 000 aksjer gjennom en terminavtale. Ved å kjøpe aksjer, viser Macleod at han mener Frontline-aksjer kan være en god investering, og aksjen gikk fra nøytral til positiv basert på innsidehandler. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Mahesh Balakrishnan, styremedlem i shippingselskapet Star Bulk Carriers, kjøpte den 26. november sine første aksjer i selskapet. Balakrishnan kjøpte 4700 aksjer på kurs 10.68 dollar per aksje, og investerte cirka 460 000 kroner. Før styremedlemmets kjøp var aksjen negativ på innsidehandler, etter at et annet styremedlem, Nicholas Karellis, medio oktober solgte seg ned med 600 000 kroner. Etter Balakrishnans kjøp er innsidescoren igjen positiv.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK