Innsiderapporten 6. januar 2020: Fem av seks handler er kjøp

Innsidere tror på landbasert lakseoppdrett, mens innsider i IT-selskap realiserer gevinst etter oppgang på 225 prosent i 2019.

Handelsaktiviteten blant innsiderne i de børsnoterte selskapene avtok mot slutten av 2019, og i løpet av de siste 22 handelsdagene er det meldt 59 handler fra innsidere i selskapene på Oslo Børs. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet for resten av året. De 59 handlene fordeler seg på 48 kjøp og 11 salg, noe som gir en kjøpsandel på 81 prosent siste måned. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn forrige måling utført medio desember. Nedgangen skyldes først og fremst færre kjøp, ikke flere salg, og anses ikke som vesentlig. Kjøpsandelen på årsbasis er uendret, med 88 prosent kjøp. Innsiderne ser dermed fremdeles ut til å ha tro på egne selskap.

På fjorårets siste børsdag, 30. desember, kjøpte Cristina Espejo sine første aksjer i Atlantic Sapphire, som driver innen landbasert lakseoppdrett. Espejo er leder for selskapets HR-avdeling, og kjøpte 1300 aksjer på kurs 14,67 US-dollar, cirka 129 kroner. Totalt investerte Espejo cirka 167 000 kroner. Kjøpet ble gjort halvannen uke etter at styremedlem Patrice Flanagan kjøpte 4000 aksjer på kurs 14,31 dollar, cirka 128 kroner. Heller ikke Flanagan, som kjøpte aksjer for 513 000 kroner, hadde Atlantic Sapphire-aksjer fra tidligere. Gjennom å kjøpe aksjer i selskapet de kjenner fra innsiden, viser innsiderne at de tror på positiv utvikling for selskapet. Aksjen er etter disse kjøpene maksimalt positivt på innsidehandler. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Claus Juel-Jensen, styremedlem i butikkjeden Europris, kjøpte den 23. desember 3000 aksjer på kurs 33.18 kroner, totalt 100 000 kroner. Kjøpet var første innsidekjøp i selskapet siden mai, mens det i juli og tidlig i november var to innsidere som solgte aksjer. Juel-Jensen hadde ikke aksjer i Europris fra tidligere, slik at kjøpet er et klart kjøpssignal, og gjorde at gikk aksjen fra svakt negativ til positiv på Investtechs innsiderangering.

Kværner er positiv på innsidehandler etter at EVP og finansdirektør Idar Eikrem den 20. desember investerte 430 000 kroner i selskapet gjennom å kjøpe 40 000 aksjer på kurs 10,75 kroner. Eikrem økte med det sin beholdning av Kværner-aksjer med 25 prosent, og har i dag aksjer i selskapet for to millioner kroner. Kjøpet var første innsidehandel i selskapet siden konsernsjef Karl-Petter Løken kjøpte aksjer for 432 000 kroner medio august. Gjennom å kjøpe aksjer i selskapet man kjenner fra innsiden, viser innsiderne at de tror aksjen vil gi god avkastning.

Med en kursoppgang på 225 prosent var IT-selskapet Crayon Group en av de store kursvinnerene på Oslo Børs i 2019. Kanskje er det derfor ikke så unaturlig at en av innsiderne ønsket å realisere noe av verdistigningen ved å selge seg ned før jul. Den 23. desember solgte COO Bente Liberg 100 000 aksjer på kurs 51,40 kroner, totalt 5 140 000 kroner, og reduserte med det sin beholdning av Crayon-aksjer med 19 prosent. Etter salget sitter Liberg igjen med aksjer for nærmere 22 millioner kroner i selskapet, som aldri har vært høyere priset enn hva det prises til nå. Salget gjør likevel at aksjen er negativ på innsidehandler. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK