Innsiderapporten 20. januar 2020: Sterke signaler

Innsiderne på Oslo Børs har de siste dagene sendt klare kjøpssignaler i tre selskaper, og salgssignal i ett.

Sist uke meldte innsiderne på Oslo Børs bare syv handler, mens gjennomsnittet for i fjor var 17 handler per uke. Det er alltid få handler i januar, siden mange sitter på innsideinformasjon i forbindelse med årsregnskapene og dermed ikke har lov til å handle. På kvartalsbasis er handelsvolumet mer normalt, og den høye kjøpsandelen, på 80 prosent, indikerer at mange styremedlemmer og direktører fortsatt anser egne selskaper som billig priset. Selv med lav samlet aktivitet har innsiderne de siste dagene sendt klare kjøpssignaler i flere selsakaper og salgssignaler i ett.

Self Storage Group meldte storeier Øystein Stray Spetalen fredag morgen at han hadde solgt seg helt ut av selskapet for totalt 496 millioner kroner. Spetalen var representert i styret med styreleder Martin Nes. Nes solgte fredag sine private aksjer i Self Storage, for ni millioner kroner, og trekker seg umiddelbart som styreleder. Etter børsens stengetid fredag, meldte også styremedlem Yvonne Litsheim Sandvold at hun hadde solgt seg ut. Sandvoll inkasserte 11 millioner kroner for sine aksjer. De tre salgene er et kraftig signal på at aksjen nå er overpriset. Kursen på Self Storage-aksjen falt fredag over seks prosent og er i skrivende stund mandag morgen ned ytterligere to-tre prosent, men ligger fortsatt rundt 60 prosent over nivået ved inngangen til fjoråret.

I det lille ingeniørselskapet AqualisBraemar, som leverer tjenester til offshorindustrien, har innsiderne gjort fire kjøp hittil i år. Styreleder Glen Rødland har i to runder kjøpt seg opp for 2,7 millioner kroner, og direktør Haakon Brandrud, har kjøpt seg opp for 300.000 kroner over to dager. I fjor og i 2018 gjorde innsiderne totalt 13 kjøp, mens det ikke ble meldt noen salg. Aksjen er maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Det landbaserte fiskeoppdrettsselskapet Atlantic Sapphire ble omtalt i forrige innsiderapport etter at to innsidere kjøpte i slutten av desember og begynnelsen av januar. Mandag morgen* meldte styremedlem Runar Vatne at han hadde kjøpt seg opp for 51 millioner kroner, og nå eier over fem prosent av selskapet. Samlet demonstrerer de tre innsiderne med sine kjøp en sterk tro på aksjen. Kjøpene deres anses å være gjort med basis i god kjennskap til markedet, selskapets drift og mulighetene framover, og regnes som en indikasjon på at Atlantic Sapphire er fundamentalt billig. Aksjen er makimalt positiv på Investtechs innsiderangering, og er også positiv på tekniske kriterier. Investtech eller nærstående eier aksjer i Atlantic Sapphire. (*Obs: Meldt mandag morgen og ikke med i handelsoversikten.)

Kursen i Webstep gikk mellom cirka 22 og 26 kroner gjennom hele fjoråret. Samtidig var det 15 innsidehandler, hvorav 11 kjøp og fire salg. Forrige uke kjøpte styremedlem Siw Ødegaard sine første aksjer i selskapet. Hun betalte 98.000 kroner for posten sin, og fulgte da etter både CEO Arne L. Norheim, CFO Liv Annike Kverneland og flere andre innsidere som kjøpte i fjor. Selv med noen innsidesalg i fjor, er de samlede signalene fra innsiderne i Webstep dermed positive.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK