Innsiderapporten 17. februar 2020: Innsidekjøp etter fall på resultat

Flere innsidere har kjøpt aksjer etter fall på resultat, noe som gjør aksjene maksimalt positive på innsidehandler.

En del av selskapene notert på Oslo Børs har lagt fram resultatet for 2019, og med det har også antall innsidehandler tatt seg opp. I løpet av de siste 22 handelsdagene er det rapportert 83 innsidehandler, hvorav 68 kjøp og 15 salg. Dette gir en kjøpsandel på 82 prosent på månedsbasis, opp 9 prosentpoeng siste to uker. Kjøpsandelen på årsbasis er uendret, med 87 prosent kjøp. De høye kjøpsandelene kombinert med økende handel, viser at innsiderne er positive til å investere egne penger i selskapene de kjenner fra innsiden. Dette indikerer at de tror selskapene de er med å lede, vil kunne gjøre det bra framover.

Norsk Hydro la fram resultat for 2019 den 7. februar, og aksjen sluttet ned over 12 prosent i forhold til dagen før. Ifølge innsiderne har markedet tolket tallene i resultatene for negativt, og hele åtte direktører kjøpte Norsk Hydro-aksjer på resultatdagen eller dagen etter. Til sammen kjøpte disse åtte aksjer for over 2,2 millioner kroner. Mest kjøpte konserndirektørene John Thuestad og Hilde Merete Aasheim, med henholdsvis 548 000 og 502 000 kroner. Videre kjøpte konserndirektør Arvid Moss for 276 000 kroner og finansdirektør Pål Kildemo for 243 000 kroner. Kjøpene ble gjort til kurser mellom 27,06 og 28 kroner. Det er klart positivt at så mange innsidere kjøper aksjer, og Norsk Hydro er nå maksimalt positiv på innsidehandler.

Børsåret 2020 startet bra for Aker Solutions, med sluttkurs på 26 kroner på årets første handelsdag, den høyeste siden september i fjor. Etter det har kursen utviklet seg negativt, og den 6. februar sluttet kursen på 18,86 kroner. Dagen etter la selskapet fram resultatet for 2019, og markedet sendte kursen ned ytterligere over 25 prosent, til 14,11 kroner. Kursen har etter det tatt seg noe opp, og sluttet fredag på 15,13 kroner. Negativ utvikling til tross, mange innsidere ser ut til å mene at markedet har straffet aksjen hardt, slik at Aker Solution-aksjen nå er gunstig priset om man vil investere i aksjer. I dagene etter at resultatet ble lagt fram, har fem innsidere kjøpt aksjer for til sammen 770 000 kroner. Flere av investorene doblet sine beholdninger, blant dem styremedlem Birgit Aagaard-Svendsen, som kjøpte aksjer for 361 000 kroner. Blant kjøperne er også finansdirektør Ole Martin Grimsrud, som kjøpte aksjer for nær 100 000 kroner. At mange innsidere kjøper, viser bred enighet om at aksjen kan utvikle seg positivt, og Aker Solultions er nå maksimalt positiv på innsidehandler.

Den 13. februar kjøpte Elkems konsernsjef, Michael Koening, 22 300 aksjer i selskapet på kurs 22,26 kroner. Koening investerte med det nær en halv million kroner, og har nå Elkem-aksjer for over 2 millioner kroner. Ved å kjøpe aksjer, viser konsernsjefen at han mener kjøp av Elkem kan være en god investering. Konsernsjefens kjøp var første innsidehandel i selskapet siden slutten av oktober, og gjør at Elkem går fra nøytal til nær maksimalt positiv basert på innsidehandler.

Kursen i geofysikkselskapet Magseis Fairfield lå for et år siden i overkant av 20 kroner, men sluttet rett under 4 kroner torsdag 13. februar i år, etter et år med gjennomgående negativ kursutvikling. Etter at børsen stengte den 13., la selskapet fram resultat for 2019 og gjennomførte samtidig en emisjon. Emisjonskursen ble satt til 3,40 kroner, men da børsen åpnet fredag falt aksjen videre og sluttet dagen på 3,20 kroner. De to styremedlemmene Angela Durkin og Luis Araujo ser imidlertid ikke ut til å la seg skremme av siste års negative kursutvikling, og kjøpte fredag aksjer for henholdsvis 268 000 kroner og 152 000 kroner. Ingen av dem hadde aksjer i selskapet fra tidligere, og det er derfor sterke positive signaler når de investerer såpass mye egne penger i selskapet de er med å styre. Dette var de første innsidehandlene i selskapet siden styremedlem Wenche Kjølås kjøpte Magseis-aksjer for 209 000 kroner i november. Kjøpene gjør at aksjen går fra svakt positiv til maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK