Innsiderapporten 2. mars 2020: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

Innsiderne frykter ikke koronavirus - styreleder kjøper seg opp og kontrollerer 7,5 prosent av selskap.

De aller fleste selskapene notert på Oslo Børs har nå lagt fram resultatet for 2019, og med det øker igjen handelsaktiviteten blant innsiderne. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert hele 118 handler, over 50 prosent mer enn gjennomsnittelig 22-dagers-periode siste år. Av de 118 handlene, er det 99 kjøp og 19 salg, noe som gir en kjøpsandel på 84 prosent på månedsbasis. Dette er 2 prosentpoeng opp i forhold til for to uker siden. Kjøpsandelen på årsbasis er ned ett prosentpoeng, til 86 prosent. Som følge av frykten for hva som vil skje i verdensøkonomien som følge av koronavirusutbruddet, var den siste uka i februar preget av bred og kraftig nedgang på børsene verden over, og Oslo Børs var intet unntak. Likevel rapporterte innsiderne 27 kjøp og kun ett salg forrige uke. Innsiderne ser dermed ut til å mene at markedet overreagerer på negative nyheter, og at siste tiders kursfall, i forbindelse med utbruddet av koronaviruset, åpner for gode kjøpsmuligheter.

Kursen på Flex LNG-aksjen er ned over 30 prosent hittil i år, og mesteparten av fallet kom før koronaviruset kastet sine mørke skygger over børsene. I løpet av to dager mot slutten av februar, kjøpte fire innsidere i selskapet aksjer for tilsammen 1,5 millioner kroner. Mest kjøpte påtroppende CCO, Ben Martin, som kjøpte for drøye 600 000 kroner. De øvrige kjøperne er Halfdan Marius Foss, finansdirektør Harald Gurvin og konsernsjef Øystein M. Kalleklev, som hver kjøpe FLNG-aksjer for 300 000 kroner. Aksjene ble kjøpt på kurser fra 59,90 til 61,70 kroner. Gjennom å kjøpe aksjer, viser innsiderne at de mener kjøp av aksjer på dette kursnivået kan være en god investering. Kjøpene gjør at aksjen nå er maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Finansdirektør i Aker BP, David Tønne, kjøpte i forrige uke aksjer i selskapet for 348 000 kroner på kurs 232,46 kroner. Tønne økte med det sin beholdning av Aker BP-aksjer med 26 prosent. Da Tønne kjøpte aksjene, var kursen ned 20 prosent fra årstoppen fra medio januar. Ved å kjøpe aksjer, viser finansdirektøren at han synes aksjen nå er billig priset, og at kjøp nå vil kunne gi god avkastning på pengene. Tønnes kjøp var første handel fra en innsider i selskapet på over ett år, og gjør at aksjen går fra nøytral til positiv basert på innsidehandler.

Til tross for at kursen har falt 20 prosent på halvannen måned, er Ocean Yield maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering. Dette fordi styremedlem Jens Ismar for en uke siden kjøpte aksjer i selskapet for 430 000 kroner, og økte sin beholdning av Ocean Yield-aksjer med 50 prosent. Ved å investere egne penger i selskapet han er med å styre, viser styremedlemmet at han har god tro på selskapet framover. Ismars kjøp sammen med tre andre innsidekjøp i aksjen i november, gjør Ocean Yield maksimalt positiv på innsidehandler.

Styreleder i Element, Thomas Christensen, kjøpte på fredag 28. februar en million aksjer i selskapet på kurs 3,92 kroner. Styrelederen har med det 1,4 millioner Element-aksjer, nær 7,5 prosent av alle utestående aksjer i selskapet. Christensens kjøp var første innsidehandel i selskapet siden juni i fjor, da styrelederen kjøpte sine første 400 000 aksjer i selskapet. Ved å øke beholdningen viser styreleder Christensen at han fremdeles har god tro på selskapet, og kjøpet nå gjør at Element går fra nøytral til nær maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK