Innsiderapporten 16. mars 2020: Kjøpsbonanza på børsen

Kjøpte aksjer for over 10 millioner i DNB - innsiderne positive som aldri før, men også innsidere som selger.

I perioder med brede og store kursfall, kan det være lett å tenke at her er det best å selge unna og vente på at bunnen er nådd. Alternativet er å tenke at kursfallene gir billige aksjer og dermed er en god kjøpsmulighet. Innsiderne ser ut til å gå for det siste alternativet. Ikke bare er det meldt langt flere kjøp enn salg den siste tiden, det er også meldt langt flere kjøp enn det vanligvis meldes. Innsiderne både kjøper mer enn vanlig og selger mindre enn vanlig, noe som signaliserer at de har stor tro på at selskapene de kjenner fra innsiden er godt rustet til å stå imot de tøffe tidene vi nå er inne i, og at det er gode muligheter for at kursene vil ta seg opp igjen når vi er gjennom korona-krisen. Av de 114 innsidehandlene som ble meldt sist uke, er det hele 112 kjøp og kun 2 salg. Siste 22 handelsdager er det meldt 218 kjøp og 21 salg, noe som gir en kjøpsandel på 91 prosent på månedsbasis. Dette er sju prosentpoeng høyere enn for to uker siden, og det høyeste siden september i fjor. Også i Sverige og i Danmark ser vi i disse dager høyere kjøpsandel enn normalt.

Kursen på Aker-aksjen sluttet fredag nær 60 prosent lavere enn årstoppen fra 20. januar. Både styremedlem Tommy Angeltveit og varamedlem til styret, Finn Berg Jacobsen, ser ut til å mene at kursen har falt så mye at kjøp av aksjer kan være en god investering. Angeltveit, som ikke hadde aksjer i selskapet fra tidligere, kjøpte aksjer for 115 000 kroner, mens Jacobsen kjøpte aksjer for 238 000 kroner, og økte sin beholdning med nær 20 prosent. Dette er de første innsidehandlene i Aker på over fire år, og gjør at aksjen går fra nøytral til maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

I løpet av de fem siste ukene har hele seks innsidere i Aker Solutions kjøpt aksjer i selskapet de kjenner fra innsiden. Den som har kjøpt mest, er styremedlem Birgit Aagaard-Svendsen, som i løpet av den siste måneden har kjøpt Aker Solutions-aksjer for noe over 600 000 kroner. Medio februar kjøpte Aagaard-Svendsen aksjer for 361 000 kroner, på kurs 14,45 kroner. En måned senere kjøpte hun for 247 000 kroner, denne gang på kurs 6,19 kroner. Også styremedlemmene Atle Teigland og Hilde Karlsen har begge kjøpt aksjer i både februar og mars. At mange innsidere kjøper aksjer, og at de fortsetter å kjøpe etter videre nedgang, viser at det blant innsiderne er stor tro på at kursen vil ta seg opp igjen. Aker Solutions scorer maksimalt positivt på innsidehandler.

Hele 13 innsidere kjøpte aksjer i DNB sist uke for tilsammen 10,1 millioner kroner. De fleste kjøpene ble gjort i kursintervallet 110 til 130 kroner, tilsvarende 27 til 38 prosent under toppnoteringen på 177 kroner fra 20. februar. Den som har kjøpt mest, er finansdirektør Ottar Ertzeid, som kjøpte for nær 2,9 millioner kroner. Også konserndirektør Thomas Midteide og styremedlem Karl Christian Agerub kjøpte begge aksjer for over millionen. Blant kjøperne er også styreleder Olaug Svarva, som mer enn doblet sin beholdning av DNB-aksjer da hun kjøpte aksjer for 958 000 kroner, samt styremedlem Gro Bakstad, som kjøpte aksjer for 505 000 kroner. Bakstad hadde ikke aksjer i DNB fra tidligere. At så mange innsidere kjøper aksjer, viser bred enighet om at markedet priser aksjen lavt, og at kjøp av DNB-aksjer kan være en god investering på sikt. Investtech eller nærstående eier aksjer i DNB. Investtech har også et samarbeid med DNB.

Ett av de to innsidesalgene som ble meldt forrige uke, finner vi i Axactor. Siv Farstad, avtroppende EVP, valgte å selge alle sine Axactor-aksjer for tre millioner kroner den 9. mars. Aksjen er likevel positiv på innsidehandler, etter at styremedlem Terje Mjøs ved tre anledninger har kjøpt Axactor-aksjer den siste uka. Totalt har Mjøs kjøpt 90 000 aksjer for tilsammen 878 000 kroner, eller 9,76 kroner per aksje. Mjøs' siste kjøp ble meldt etter stengetid på fredag, og er derfor ikke med i oversikten.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

 

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK