Innsiderapporten 25. mai 2020: God handelsaktivitet blant innsiderne

Styremedlemmer i IT-konsulentselskap selger på høyere kurs enn før covid-19-utbruddet, mens gjødselprodusent er maksimalt positiv etter seks innsidekjøp siste måned.

Resultatsesongen er på hell, og med det har også antall rapporterte innsidehandler tatt seg opp. I løpet av siste 22 handelsdager, er det rapportert 102 handler med egne aksjer fra ledende ansatte og styremedlemmer i selskapene notert på Oslo Børs. Dette er noe over gjennomsnittet per måned det siste året. Av de 102 handlene er det 75 kjøp og 27 salg, noe som gi en kjøpsandel på 74 prosent på månedsbasis.

To innsidere i tekstil- og interiørkjeden Kid kjøpte den 19. mai aksjer i selsapet for til sammen 3 millioner kroner. Mest kjøpte midlertidig finansdirektør Eystein Lund, som kjøpte 30 000 aksjer på kurs 59,75 kroner, totalt 1,79 millioner kroner. Lund hadde fra tidligere 7286 aksjer, som ble kjøpt i starten av april. Den andre kjøperen er konsernsjef Anders Fjeld. Konsernsjefen kjøpte for 1,25 millioner kroner, og har etter kjøpet aksjer i Kid for nær 6 millioner kroner. Etter børsen stengte fredag 22. mai, meldte selskapet at controller Gunnar Nørstebø hadde kjøpt 800 aksjer på kurs 62,40 kroner, totalt 50 000 kroner. Nørstebø hadde ikke aksjer i Kid fra tidligere. Etter disse tre kjøpene er Kid maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Gjødselprodusenten Yara International scorer maksimalt positivt på innsidehandler etter at seks innsidere har kjøpt aksjer i selskapet i løpet av den siste måneden. To av handlene ble utført den 22. mai, da konserndirektørene Tove Andersen og Terje Kuntsen kjøpte henholdsvis 3500 og 2000 aksjer. Andersen kjøpte aksjer for noe over 1,1 millioner kroner, mens Knutsen kjøpte aksjer for 638 000 kroner. Begge har i dag Yara-aksjer til en verdi av cirka 3,7 millioner kroner. Blant kjøperne tidligere i vår, finner vi finansdirektør Lars Røsæg, som kjøpte aksjer for 539 000 kroner den 6. mai, og konsernsjef Svein Tore Holsæter, som kjøpte for noe over 1 million kroner den 24. april. Det er dermed bred enighet blant innsiderne om at kjøp av Yara-aksjer kan være en god investering. Investtech.com eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Kursen på Norwegian Energy Company, NOR, falt fra rundt 230 kroner til 105 kroner i løpet av en måned fra medio februar til medio mars. Kursen har etter dette tatt seg noe opp, og stoppet fredag 22. mai på 147,50 kroner. Ifølge konserndirektør for investorrelasjon og kommunikasjon, Cathrine F. Torgersen, er det gode muligheter for at aksjekursen skal stige ytterligere. Den 22. mai kjøpte Torgersen 700 aksjer i selskapet på kurs rett over 150 kroner. Konserndirektøren hadde ikke NOR-aksjer fra tidligere, slik at det er et sterkt kjøpssignal når hun kjøper aksjer i selskapet for 105 000 kroner. Dette var første innsidehandel i Norwegian Energy Company siden januar, da styreleder Riulf Rustad solgte aksjer etter opsjonsinnløsning. Torgersens kjøp gjør derfor at aksjen går fra nøytral til nær maksimalt positiv på innsidehandler.

Som de fleste børsnoterte selskapene, falt kursen på IT-konsulentselskapet Bouvet kraftig i forbindelse med covid-19-utbruddet i februar og mars. Kursen gikk fra over 450 kroner til under 300 kroner på under fire uker. Kursen har imidlertid tatt seg kraftig opp igjen, og sluttet fredag 22. mai på 510 kroner, eller 12,5 prosent over kursen fra 21. februar, toppnoteringen fra før vinterens nedtur. Egil Dahl, styremedlem i Bouvet, valgte å selge noe over halvparten av sine Bouvet-aksjer den 19. mai, samme dag som selskapet la fram resultat for første kvartal. Gjennom sitt heleide selskap Vevlen Gård AS hadde Dahl 456 002 aksjer i Bouvet. Av disse ble 250 000 aksjer solgt på kurs 496 kroner, totalt 124 millioner kroner. Selv om Dahl fremdeles har Bouvet-aksjer for rundt 105 millioner kroner, er det et negativt signal når han selger en så stor post. Også dagen etter ble det gjort innsidesalg i selskapet, da styremedlem Ingebrigt Steen Jensen solgte aksjer for cirka 100 000 kroner. Steen Jensen har etter dette aksjer i Bouvet for omlag 730 000 kroner. Salgene gjør at aksjen er negativ basert på innsidehandler. Investtech.com eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK