Innsiderapporten 8. juni 2020: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

Nyvalgte styremedlemmer kjøper aksjer, mens styremedlem i XXL sikret gevinst etter 24 prosent oppgang på tre uker.

Handelsaktiviteten blant innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har vært god de siste ukene. I løpet av siste 22 handelsdager har innsiderne rapportert 128 handler med aksjer i selskaper der de har en sentral posisjon. Av de 128 handlene, er det 97 kjøp og 31 salg. Dette gir en kjøpsandel på 76 prosent på månedsbasis, opp 2 prosentpoeng siste 2 uker. Kjøpsandelen på årsbasis er på 86 prosent. Dette er ett prosentpoeng lavere enn for to uker siden.

Tre styremedlemmer i Panoro Energy har kjøpt aksjer i selskapet for til sammen 387 000 kroner ved månedsskiftet mai-juni. Den 28. mai kjøpte Hilde Ådland aksjer for 90 000 kroner, dagen etter kjøpte Garrett Soden aksjer for 145 000 kroner, mens Alexandra Herger kjøpte aksjer for 152 000 kroner den 4. juni. Alle kjøpte flere aksjer enn de hadde i selskapet fra tidligere, noe som gjør dette til sterke kjøpssignaler. Aksjene ble handlet på kurser mellom 9 kroner og 10,16. Selv om alle kjøpene er positive signaler, er det ekstra positivt at flere innsidere kjøper. Dette viser flere i styret er optimistiske med tanke på selskapets posisjon. Kjøpene gjør at Panaoro Energy har gått fra nøytral til maksimalt positiv på innsidehandler.

Klaus-Anders Nysteen, som i slutten av april ble valgt til ny styreleder i Norwegian Finans Holding, kjøpte den 27. mai sine første aksjer i selskapet. Gjennom MMH Nysteen Invest AS kjøpte styrelederen 5500 aksjer på kurs 73,42 kroner, totalt 403 000 kroner. Ved å kjøpe aksjer i selskapet han er styreleder for, viser Nysteen at han har tro på at selskapet skal utvikle seg positivt. Dette var første innsidehandel i aksjen siden slutten av mars, og Norwegian Finans Holding scorer positivt på innsidehandler.

XXL er maksimalt positiv på innsidehandler, etter at styremedlem Kjersti Hobøl den 28. mai kjøpte 35 000 aksjer på kurs 15,60 kroner. Hobøl hadde ikke XXL-aksjer fra tidligere, og et kjøp for 545 000 kroner er derfor er sterkt kjøpssignal. Tidligere i mai har også innsiderne André Skåsæt og Håkon Sandset kjøpt aksjer for til sammen 600 000 kroner, mens konsernsjef Pål Wibe kjøpte for nær 20 millioner kroner i slutten av april. Til sammen har fire innsidere kjøpt aksjer i løpet av en måned, og aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler, til tross for at styremedlem Dolphin Management AS, hvor XXL-styremedlem Øivind Tidemandsen eier over 65 prosent av aksjene, i samme periode har solgt XXL-aksjer for over 120 millioner kroner. Tar også med at styremedlem Maria Aas-Eng kjøpte aksjer for 206 000 kroner i slutten av april, og solgte de samme aksjene igjen for 256 000 kroner, opp 24 prosent, tre uker senere. Aas-Eng har ikke lenger aksjer i XXL.

Den 28. mai ble det avholdt generalforsamling i Q-Free, der fungerende styreleder Trond Valvik ble valgt som styreleder, og Geir Bjørlo ble valgt som nytt styremedlem. Samme dag som generalforsamlingen ble avholdt, kjøpte Bjørlo 70 000 aksjer i selskapet på kurs 3,95 kroner, totalt 276 000 kroner. Noen dager senere, den 4. juni, kjøpte Valvik 100 000 aksjer og dagen etter 50 000 aksjer. Alle Valviks aksjer ble kjøpt på 3,90 kroner, totalt 585 000 kroner. Verken Bjørlo eller Valvik hadde Q-Free-aksjer fra tidligere, og det er derfor klare kjøpssignaler når de kjøper såpass store poster. Dette var de første innsidehandlene i selskapet på nær ett år, og aksjen går fra nøytral til maksimalt positiv på innsidehandler.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK