Innsiderapporten 17. august 2020: Få innsidehandler i sommer

Direktør selger seg ut av bank, mens styreleder kjøper aksjer i spillselskap etter resultatframleggelse.

Det har vært lite innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs den siste måneden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 38 innsidehandler. Dette er lavere enn en gjennomsnittsmåned, men ikke unormalt i forhold til hva vi tidligere har sett om sommeren. De 39 handlene fordeler seg på 24 kjøp og 15 salg, noe som gir en kjøpsandel på 62 prosent. Dette er lavere enn før sommerferien, men fremdeles er 3 av 5 innsidehandler kjøp. Kjøpsandelen på årsbasis er på 85 prosent, ned ett prosentpoeng siden slutten av juni.

Aksjekursen i Kongsberg Automotive har svingt kraftig, fra over 1 kroner i starten av året, til 14 øre i slutten av april, for så å stige til 80 øre, før den etter en stor emisjon falt til 12 øre for en måned siden. De siste ukene har kursen tatt seg noe opp, og ligger mandag formiddag rundt 18 øre. En av de som kjøpte aksjer i emisjonen i juli, var EVP David Redfearn. Innsideren tegnet seg for 819 000 aksjer, til 10 øre per stykk, totalt 81 900 kroner. Så langt i august har Redfearn solgt nær 2 millioner KOA-aksjer, for til sammen 347 000 kroner, og redusert sin beholdning med nær 38 prosent. Selv om innsideren fremdeles har aksjer i selskapet for godt over en halv million kroner, gjør salgene at aksjen nå scorer negativt på innsidehandler.

Komplett Bank er gått fra svakt positiv til negativ på innsidehandler etter at direktør Enok Hanssen den 13. august solgte alle sine aksjer i selskapet for 1,75 millioner kroner. Aksjene ble solgt på kurs 7,66 kroner. Aksjekursen i Komplett Bank falt kraftig i februar og mars, fra nær 13 kroner ned mot 3 kroner. Flere innsidere kjøpte etter nedgangen, og kursen steg til over 7 kroner i løpet av mai. At Hanssen nå velger å selge seg ut, kan være et signal om at han mener aksjen nå er høyt priset. Komplett Bank er nå negativ på Investtechs innsiderangering.

Gaming Innovation Group, GIG, presenterte resultatet for andre kvartal tirsdag 11. august. Mange var positive til tallene som ble lagt fram, og kursen åpnet på 8,14 kroner, opp 5,7 prosent fra sluttkursen dagen før, som var 7,70 kroner. Gjennom dagen falt imidlertid kursen tilbake, og da børsen stengte, var kursen ned til 7,69 kroner. En av de som lot seg friste til å kjøpe GIG-aksjer tidlig på resultatdagen, var selskapets styreleder Petter Nylander, som kjøpte aksjer i selskapet for omlag 255 000 kroner. Klokka 10:42 ble det sendt melding om at Nylander hadde kjøpt 32 500 aksjer, på kurs 7,64 SEK, tilsvarende 7,85 NOK, og mer enn doblet sin beholdning av GIG-aksjer. Gjennom å kjøpe aksjer, viser styrelederen at han mener GIG-aksjene kan være en god investering. Nylanders kjøp var første innsidehandel i selskapet siden februar, og GIG går fra nøytral til nær maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Salt Value AS kjøpte den 13. august 75 000 egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank. Egenkapitalbevisene ble kjøpt på kurs 65,30 kroner, totalt 4,9 millioner kroner, og Salt Value har nå egenkapitalbevis i Sandes Sparebank for nær 45 millioner kroner. Gjennom sitt heleide selskap Espedal & Co AS eier Harald Espedal, styreleder i Sandes Sparebank, noe over 11 prosent av Salt Value. Siden styreleder eier en såpass stor del av Salt Value, anses det som et positivt signal når Salt Value kjøper egenkapitalbevis i Sandes Sparebank, og banken går fra nøytral til svakt positiv på innsidehandler. I tillegg til sitt indirekte eierskap i Sandes Sparebank, har Espedal & Co AS egenkapitalbevis i banken for 58,5 millioner kroner.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK