Innsiderapporten 14. september 2020: Fortsatt økende handelsaktivitet

Millionkjøp i treningskjede, og innsidere i NRC mener kursnedgangen åpner for gode kjøp.

Handelsaktiviteten blant innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs fortsetter å stige, og i løpet av de siste 22 handelsdagene har innsiderne rapportert 112 handler i egne selskap. Handlene fordeles på 88 kjøp og 24 salg, noe som gir en kjøpsandel på 79 prosent på månedsbasis. Dette er samme kjøpsandel som for to uker siden. Kjøpsandelen på årsbasis er uendret siste 14 dager, og ligger på 84 prosent. Både på månedsbasis og på årsbasis er det dermed stor overvekt av kjøp i forhold til salg.

Årets første innsidehandler i Orkla fant nylig sted, da tre innsidere kjøpte aksjer for til sammen 1,1 millioner kroner. Først ut var konserndirektør Håkon Mageli, som 7. september kjøpte aksjer for 356 000 kroner. To dager senere kjøpte styremedlem Liselott Kilaas for 200 000 kroner, mens konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch dagen etter det igjen kjøpte aksjer for 544 000 kroner. Handlene ble gjort på kurser fra 89 til 91 kroner. Dette var de første innsidehandlene siden et innsidesalg medio desember 2019, og gjør at Orkla går fra nøytral til maksimalt positiv på innsidehandler. Investtech eller nærstående eier aksjer i Orkla.

Nordic Semiconductor kjøpte både styreleder Birger K. Steen og styremedlem Jan Frykhammar aksjer den 9. september. Steen kjøpte 2000 aksjer for cirka 178 000 kroner, rett under 89 kroner per aksje, mens Frykhammar betalte 527 400 kroner for 6000 aksjer, tilsvarende 87,90 kroner per aksje. Ved å kjøpe aksjer i selskapet, viser begge at de mener kjøp på dette kursnivået kan være en god investering. Dette var de første innsidehandlene i Nordic Semiconductor siden april, og gjør at aksjen går fra nøytral til nær maksimalt positiv basert på innsidehandler.

Aksjekursen i NRC Group falt dagen før resultatet for første halvår ble lagt fram den 19. august. Den negative utviklingen har fortsatt også etter resultatframleggelse, og kursen er i løpet av fire uker ned over 30 prosent, fra rundt 34 kroner til dagens kurs rundt 23,35 kroner. Ifølge innsiderne har det kraftige kursfallet åpnet for gode kjøpsmuligheter. Først ut var konsernsjef Henning Olsen, som allerede 20. august kjøpte aksjer for over en halv million kroner. Kursen dengang var 28,19 kroner. Den 8. september kjøpte Robert Röder, EVP Sweden, 10 000 aksjer på kurs 25 kroner, totalt 250 000 kroner. At innsiderne kjøper etter kursfall, viser at de mener markedet priser aksjen lavt og at kjøp på dette nivået kan være fornuftig. NRC Group er nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Styreleder i treningskjeden SATS, Hugo Lund Maurstad, kjøpte 2. september gjennom sitt heleide selskap Funkybiz as, aksjer i SATS for nær 11 millioner kroner, da han kjøpte 600 000 aksjer på kurs 18,25 kroner. Maurstad hadde ikke SATS-aksjer fra tidligere, og viser gjennom et så stort kjøp at han har tro på at kursen skal opp fra dagens nivå. Kjøpet var første innsidehandel i aksjen siden flere innsidere sikret seg SATS-aksjer i forbindelse med børsnoteringen i fjor høst, da kursen var på 23,50 kroner. Maurstads kjøp gjør at aksjens innsidescore går fra nøytral til positiv.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK