Innsiderapporten 28. september 2020: God handelsaktivitet blant innsiderne

Innsider kjøper tilbake aksjer etter kursfall, og finansdirektør i flyselskap tror på lysere tider for bransjen.

Handelsaktiviteten blant innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er fortsatt god. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 102 innsidehandler. Av disse er det 82 kjøp og 20 salg, noe som gir en kjøpsandel på 80 prosent på månedsbasis. Dette er ett prosentpoeng høyere enn for to uker siden, men tre prosentpoeng under kjøpsandelen på årsbasis. Med mer enn fire kjøp for hvert salg, viser innsiderne at de er optimistiske med tanke på videre utvikling for egne selskap.

Lakseoppdrettsselskapet Atlantic Sapphire gjennomførte tidligere i september en rettet emisjon der selskapet hentet inn 100 millioner amerikanske dollar, eller i overkant av 900 millioner kroner. Åtte innsidere, herav fem styremedlemmer, tegner aksjer i emisjonen. Innsideren som tegnet mest, var styremedlem Runar Vatne. Gjennom Vatne Equity AS tegnet styremedlemmet aksjer for 51 millioner kroner, og har nå aksjer i Atlantic Sapphire for omlag 485 millioner kroner. Alsco AS, deleid av Johan E. Andreassen, styreleder i Atlantic Sapphire, tegnet for 24 millioner kroner, mens styremedlem Alexander Reus tegnet for 10 millioner kroner. Reus kjøpte for ytterligere 3 millioner kroner den 16. september. Totalt har innsiderne i Atlantic Sapphire økt sine investeringer i selskapet med noe over 101 millioner kroner i september. Dette viser at de mener kjøp av aksjer i Atlanctic Sapphire vil kunne være en god investering. Aksjen er nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Til tross for at innsider Bjørn Simonsen i NEL kjøpte aksjer i selskapet for drøyt 1,5 millioner kroner den 25. september, er aksjen fremdeles negativ på innsidehandler. Både i mai, juni og mot slutten av august ble det meldt innsidesalg i aksjen, og Simonsen var selv blant dem som solgte for fire uker siden. Den gang solgte han nær 487 000 aksjer på kurs 20,68 kroner, totalt 10 millioner kroner. Når kursen nå har falt, kjøpte han tilbake 100 000 aksjer på kurs 15,39 kroner. Innsideren viser med det at han mener markedet har straffet aksjen for hardt, og at kjøp på dagens kurs kan være fornuftig.

Med unntak av kraftige kurshopp i begynnelsen av april og i juni, har kursen i OKEA for det meste utviklet seg negativt i 2020. Tidlig i januar lå kursen i overkant av 19 kroner, mens den fredag sluttet på 8 kroner. Skal man tro Erik Haugane, er det grunn til å tro at den lave kursen åpner for gode kjøp. Den 25. september kjøpte Haugane aksjer for 392 000 kroner, og økte med det sin beholdning av OKEA-aksjer med 50 prosent. Dette var første innsidehandel i selskapet siden medio april, og kjøpet gjør at aksjen går fra nøytral til nær maksimalt positiv basert på innsidehandler.

2020 har vært et tøft år for flyselskapene, og aksjekursen har falt kraftig for mange av aktørene i luftfartsbransjen. Lufthansa er ned over 50 prosent og Air France-KLM er ned rundt 70 prosent siden nyttår, og her hjemme er Norwegian og SAS ned henholdsvis 98 prosent og 51 prosent så langt i 2020. Til tross for den negative trenden flybransjen er inne i, har Magnus Örnberg, finansdirektør i SAS, nylig kjøpt aksjer i selskapet for 67 000 kroner. Örnberg hadde ikke aksjer i SAS fra tidligere, og det er derfor et positivt signal når han den 24. september investerte egne penger i selskapet han kjenner fra innsiden. Kjøpet er den første innsidehandelen i SAS siden mars, da daværende finansdirektør kjøpte aksjer for 86 000 kroner. Aksjen går fra nøytral til positiv på Investtechs innsiderangering.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

14. september: Fortsatt økende handelsaktivitet

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK