Innsiderapporten 12. oktober 2020: Kjøp før resultatsesong

Innsider kjøpte aksjer etter 15 prosent oppgang på resultat, mens styremedlem i eiendomsselskap øker eksponering etter kursnedgang.

Tredje kvartal er forbi, og med det er det tid for selskapene å legge fram kvartalsresultater. Som vanlig i den forbindelse, har handelsaktiviteten falt, og det er siste 22 handelsdager rapportert 76 handler fra innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs. Dette er 25 prosent lavere enn for to uker siden. Av handlene er det 68 kjøp og 8 salg. Dette gir en kjøpsandel på månedsbasis på 89 prosent, opp hele 9 prosentpoeng på 14 dager, og 5 prosentpoeng over kjøpsandelen på årsbasis, som er uforandret på 84 prosent.

Aksjekursen i Stolt-Nielsen steg kraftig da mange ville kjøpe aksjer i selskapet etter resultatframleggelsen den 8. oktober. I forhold til dagen før, steg kursen nær 15 prosent på resultatdagen, fra 79,60 til 91,30 kroner. Kursen steg ytterligere 1,80 kroner dagen etter, til 93,30 kroner. En av dem som kjøpte aksjer etter resultatframleggelsen, er primærinnsider Christian Fr Mathiesen, som 9. oktober kjøpte 3094 aksjer på kurs 92,91 kroner. Mathiesen hadde ikke aksjer i Stolt-Nielsen fra tidligere, og det er derfor et klart kjøpssignal når han investerer over 287 000 kroner i selskapet og viser at han tror kursen skal ytterligere opp fra dagens nivå. Dette var første innsidehandel i aksjen siden i vinter, og gjør at aksjen går fra nøytral til nær maksimalt positiv på innsidehandler.

Kursen på Olav Thon Eiendomsselskap har falt 17 prosent siste to måneder, noe som ifølge styremedlem Line Nordbye åpner for gode kjøp. Den 5. oktober kjøpte Nordbye gjennom sitt heleide selskap Otto Olsen Bygg AS 36 000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap. Aksjene ble kjøpt på kurs 136 kroner, totalt 4,9 millioner kroner. Etter kjøpet har Nordbye Olav Thon-aksjer for omlag 104 millioner kroner. Dette var første innsidehandel i Olav Thon siden januar, og aksjen går fra nøytral til positiv basert på innsidehandler.

B2Holding er maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering etter at seks nåværende og tidligere innsidere ved flere anledninger i år har kjøpt aksjer i selskapet. Så langt i 2020 har innsiderne tilsammen kjøpt B2Holding-aksjer for 9,33 millioner kroner. Sist ut var styremedlem Trond Kristian Andreassen, som 29. september kjøpte 40 000 aksjer til kurs 6,07 kroner, totalt 242 000 kroner. Kjøpet ble gjort bare en drøy måned etter at han kjøpte sine første aksjer i selskapet. Totalt har Andreassen nå investert 1 million kroner i selskapet han er med å styre, og investeringene har foreløpig gitt styremedlemmet en avkastning på 160 000 kroner, eller 16 prosent.

Nærstående til Werner Bosaaen, kredittsjef i SpareBank 1 Østlandet, solgte den 28. september 3055 egenkapitalbevis på kurs 87 kroner, tilsammen 265 000 kroner. Dette var over en tredel av egenkapitalbevisene Bosaaen og nærstående hadde i SpareBank 1 Østlandet, og de sitter etter salget igjen med egenkapitalbevis i banken for omlag 453 000 kroner. Dette var første innsidehandel i dette verdipapiret siden mars, da flere innsidere, blant dem Bosaaen, kjøpte seg opp. At en innsider eller nærstående selger, trenger ikke bety at vedkommende tror kursen skal falle, men om innsideren hadde grunn til å tro at kursen skulle opp på kort sikt, ville vedkommende mest sannsynlig avventet salget. Det er derfor ikke noe som tyder på at Bosaaen og nærstående mener kursen skal stige mye på kort sikt, og salget gjør at SpareBank 1 Østlandet går fra nøytral til negativ basert på innsidehandler.

 

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

28. september: God handelsaktivitet blant innsiderne

14. september: Fortsatt økende handelsaktivitet

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK