Innsiderapporten 22. mars 2021: Sterke kjøpssignaler fra innsiderne

Handelsaktiviteten blant styremedlemmer og direktører i de børsnoterte selskapene på Oslo Børs er høy. Den siste måneden er det meldt 143 handler, tilsvarende omtrent 60 prosent mer enn en gjennomsnittsmåned siste år. Tross god kursoppgang i mange av selskapene, viser innsiderne stor tro på en videre sterk utvikling. Hele fire av fem som handlet kjøpte, og kjøpsandelen har vært svært høy hele det siste året.

Det er ofte i de mellomstore selskapene på børsen vi finner de mest signifikante signalene fra innsiderne. Slik var det også denne uken. Innsiderne i disse har både god kunnskap om selskapene og markedet, men i flere tilfeller også mulighet til å påvirke utviklingen selv. Vi anser signaler fra innsidere i slike selskapet å gi god indikasjoner på risikonivå, mulig oppside, og hvordan aksjen vil gå framover.

Kursen i Zwipe bunnet på 2,34 kroner for ganske nøyaktig ett år siden. I skrivende stund har den mer enn tidoblet seg og står i 26,60 kroner. Kan det da være riktig å kjøpe aksjen? Ja, det mener i hvert fall CEO André Løvenstam. Torsdag forrige uke meldte han om kjøp av aksjer for nesten ti millioner kroner. Kjøpet signaliserer klart hans tro på selskapet framover, og anses å signalisere til andre investorer også at man her kan gjøre et godt kjøp.

Salmon Evolution Holding er kanskje det selskapet på Oslo Børs som innsiderne nå er aller mest positive til. Siden børsnoteringen i september i fjor er det meldt hele 22 innsidekjøp og ingen innsidesalg i selskapet. Sist, den 11 mars, ble det gjennomført en emisjon der nesten hele styret stilte seg bak. Fem styremedlemmer kjøpte seg opp i aksjen, alle sammen for signifikante beløp, med styreleder Tore Tønseth og styremedlem Yun Ki Yun sine kjøp for henholdsvis 10 og 26,5 millioner kroner som de største.

Kid har Gjelsten Holding, som er representert i styret, solgt aksjer for 558 millioner kroner. For å få solgt en så stor post, måtte selskapet gi en rabatt på cirka åtte prosent mot sist omsatte kurs. Salget fra Gjelsten Holding er i seg selv klart negativt. Samlet blir imidlertid transaksjonen positiv. Blant kjøperne var nemlig både CEO i Gjelsten Holding, CEO og CFO i Kid, samt styreleder og et styremedlem i Kid. Mandag morgen ble det meldt om kjøp fra ytterligere en innsider, sortiments- og innkjøpssjef Marianne Fulford. Samlet er Kid klart positiv på Investtechs innsiderangering. Fond forvaltet av Investtech eier aksjer i Kid.

Også i Vistin Pharma har det vært en transaksjon der innsidere er involvert på begge sider. Saga Pure, som er tilknyttet styremedlem Øystein Stray Spetalen, har solgt seg helt ut for 54 millioner kroner. Aksjene ble plukket opp av Spetalens investeringsselskap, Tycoon Industrier, og styreleder i Vistin Pharma, Øyvin A. Brøymer. I antall aksjer er dermed transaksjonen nøytral. Med flere innsidekjøp tidligere i år, er Vistin Pharma også klart positiv på samlet innsiderangering. Øyvin A. Brøymer er styreleder i Investtech.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

8. mars: 148 innsidehandler siste måned

22. februar: Eksplosjon i innsideaktivitet

8. februar: Sterke innsidesignaler i 2019 og 2020

25. januar: Laber innsideaktivitet

11. januar: Sterke signaler fra innsiderne

2020

21. desember: Innsidere har tjent over 150 prosent i høst

7. desember: 1,9 milliarder kroner i innsidehandel

23. november: Stor innsideaktivitet

9. november: Svært aktive innsidere

26. oktober: Rekordpositive innsidere

12. oktober: Kjøp før resultatsesong

28. september: God handelsaktivitet blant innsiderne

14. september: Fortsatt økende handelsaktivitet

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

16. desember: Fem av seks handler er kjøp

2. desember: Millionkjøp i fisk og eiendom

18. november: Innsidere med stor tro på egne selskap

4. november: Sterke signaler fra innsiderne

21. oktober: Få handler før resultat

7. oktober: 14 selskaper maksimalt positive

23. september: Innsidere fortsetter kjøpene

9. september: Innsiderne har aldri vært mer positive

26. august: 13 aksjer er maksimalt positive

12. august: Optimisme tross lavere aktivitet

24. juni: Innsiderne fremdeles optimister

3. juni: Innsiderne fortsetter å kjøpe aksjer

20. mai: Innsidere kjøper etter resultatframleggelse

15. april: Innsiderne satte ny rekord på Oslo børs

1. april: Innsiderne fortsetter å kjøpe

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK