Resultat modellporteføljer andre kvartal 2021 (9. juli 2021)

Investtechs modellporteføljer steg i andre kvartal gjennomsnittlig 3,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeks. Spesielt porteføljen i Sverige viste gode resultater, med meravkastning på 12,1 prosentpoeng. I Norge slo porteføljen indeksen med 2,5 prosentpoeng.

Marked Meravk. Q1* Meravk. Q2* Meravk. Q3* Meravk. Q4* Meravk. 2021
Stockholm -4,5 +12,1 +7,6
Helsinki +11,9 -1,8 +10,1
Amsterdam +3,9 +3,2 +6,9
København -6,8 -3,5 -10,3
Oslo +0,9 +2,5 +3,3
Frankfurt/CDAX -2,4 +6,5 +4,1
Snitt +0,5 +3,1 +3,6
Oslo Hold-deg-unna-portefølje -7,2 -11,3 -18,4
København Hold-deg-unna-portefølje +3,6 -7,4 -3,8

*Merkavkastning i kvartalet for portefølje før kurtasje i forhold til referanseindeks. Beregnes som prosentpoeng meravkastning hittil i år minus meravkastning per forrige periode.

I hele perioden er det lagt vekt på at aksjene i modellporteføljene skulle gjenspeile markedssammensetningen, og risikoen i porteføljene har vært på linje med markedet.

Investeringsstrategien som brukes kan beskrives i følgende hovedpunkter:

 • Stockpicking, men prøv å ikke gå for langt fra indeks når det gjelder risikoprofil og sektorvalg, i hvert fall når indeks er negativ eller nøytral.
 • Kjøp aksjer i stigende trender på mellomlang/lang sikt, eller ved bekreftede formasjonsbrudd eller brudd på motstand.
 • Vis forsiktighet med kjøp på støtte i fallende markeder. Selg på motstand i fallende markeder. Vis forsiktighet med salg på motstand i stigende markeder. Kjøp på støtte i stigende markeder.
 • La gevinstene løpe, men kutt tapene raskt.

Se modellporteføljesiden for en mer utførlig beskrivelse av strategien og rutinene rundt oppdatering av porteføljen.

Skrevet av


Kari Poblete
Investtech

Modellporteføljen

 • Modellporteføljen er en fiktiv portefølje, uten reelle investeringer på børs.
 • Oppdatering gjøres fredager før børsens åpning. Handler gjøres til siste handelsdags sluttkurs, det vil vanligvis si torsdagens sluttkurs.
 • Hver aksje vektes likt og vektene blir rebalansert hver dag.
 • Porteføljens avkastning blir oppdatert hver kveld.
 • Det brukes en kurtasje på 0.2% ved hver handel. Det beregnes ikke kurtasje ved rebalansering av porteføljen.
 • Porteføljeansvarlig er forskningssjef Geir Linløkken.
 • Det markeres med tegnet # når Investtech Invest eller nærstående eier aksjer i selskapet.
 • For mer informasjon se Investtechs portføljeregler (på engelsk).

 

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK