Investtech-forskning: RSI - Relative Strength Index - signalstatistikk nordiske markeder 2019 og 2020

Du har ikke tilgang til denne tjenesten

Ditt brukernivå: Free
Nødvendig brukernivå: Professional

Keywords: h_RsiHigh,h_RsiLow.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Konkrete investeringstips:

Aksjeutvelgelse
Under Aksjeutvelgelse kan du sette kriterier på RSI, slik at du for eksempel kan screene alle aksjene med RSI over 70 og likviditet over 2 millioner kroner per dag.

Anbefalinger i Modellporteføljen, Tradingidéene, Dagens case og Morgenrapport.
Her brukes det totale tekniske bildet, med trend, kursformasjoner, volumutvikling, støtte og motstand og momentum, samt innsidehandler.

Hjelp og opplæring:
Momentum og RSI
Investtechs Hurtigstartsguide
Stock picking-verktøy

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK